برچسب » کتایون محمودی

جنگ جهانی سوم با کرونا
2 سال قبل
کتایون محمودی:

جنگ جهانی سوم با کرونا

دنیای کرونا زده ، از هیبت این جنگاور بی گرز و سندان ؛ چنان به هراس افتاده که غرور پیشرفت و اکتشافات را یک شبه از خاطر برده است . انگار همه مسخ شده اند ؛ چه زادگاه نامبارکش چین که ادعای قدرت برتر اقتصادی را در حال علم کردن بود و چه کشورهای مستعمره ی دیگرش که یکی بعد از دیگری ، در برابرش زانو می زنند .

اقیانوس جوان را سد نبندیم
3 سال قبل
کتایون محمودی

اقیانوس جوان را سد نبندیم

حیف نیست ان هنرمند دست ها و ان خلاق فکرها در چنان کوچه ای بی نشان ویلان وسرگردان باشد، جایی که تو دنیایی هستی پراز حیرت و شگفتی که می توانی مسیر تاریخ را به نفع خودت عوض کنی این چنین شیفته ی خیالی دنیایی شوی که می دانی نیست.

اهل سنت چقدر به حقوق اش آشناست ؟
4 سال قبل
کتایون محمودی

اهل سنت چقدر به حقوق اش آشناست ؟

برای داشتن کشوری بی حاشیه با شهروندانش، باید قانون را بدانیم و از مجاری خود قانون ؛ راه بر ظلم ببیندیم . یاد بگیریم که بند و تبصرهای قانون ؛ تنها راه ما و هر صاحب حق دیگری است ، تا به اهداف اش برسد و کسی به خود اجازه تعرض به حقوق اش را ندهد .