برچسب » کاک فاروق فرساد

چگونه می توان وجدان کار را در افراد برانگیخت؟
2 سال قبل
شهید کاک فاروق فرساد:

چگونه می توان وجدان کار را در افراد برانگیخت؟

از آنجا که موضوع بحث مربوط به « انسان » است ، و آنهم موضوعی از « درونیاتش » وی ؛ ونیز از آنجا که در بینش اسلامی ، انسان موجودی است دو بعدی ، مرکب از جسم و روح ؛ هر بحثی بدون توجه کامل به «انسان» و« دو بعدی بودن وی » ، و جهاتی دیگر که مورد نیاز باشد ؛ بحثی سطحی ، و بدور از عمق ، و بی صیغه علمی خواهد بود .این بحث در سه فصل ، عرضه میشود :

نامه کاک احمد مفتی زاده از زندان به شاگردش کاک فاروق فرساد/ اسفند 69
2 سال قبل

نامه کاک احمد مفتی زاده از زندان به شاگردش کاک فاروق فرساد/ اسفند 69

من هم از خدای کریم مسألت می کنم: دعاهایت را قبول فرماید، نه تنها برای من، بلکه برای شما و همه ی عزیزانمان و تمام امّت، و سایر خوش نیتان عالم.

چرا قسمِ به غیر خدا در بعضی از احادیث بعنوان شرک نام برده شده است؟
2 سال قبل
توضیحات شهید کاک فاروق فرساد درباره:

چرا قسمِ به غیر خدا در بعضی از احادیث بعنوان شرک نام برده شده است؟

زمانی می توانیم فهمی درست از این حدیث و مضامینی از این دست داشته باشیم که بدانیم فلسفه ی قسم خوردن چیست؟. اساساً با توجه به اینکه انسان موجودی فطرتاً جمع زی است مهمترین رکنی که امکان زندگی جمعی را به انسان می دهد اعتماد است.