برچسب » عباس امیرانتظام

احمد مفتی زاده و عباس امیرانتظام در یک قاب
4 سال قبل
اجلال اقوامی

احمد مفتی زاده و عباس امیرانتظام در یک قاب

یکم: احمد مفتی زاده از نواندیشان دینی کردستان که هم دوستدار دارد و هم منتقد بسیار را همگان نیک می شناسیم.او یکی از رهبران سیاسی و مذهبی کردستان در بحبوحه انقلاب بود.فارغ از به داوری نشستن در مورد کارنامه سیاسی وی، یک چیز را نباید فراموش کرد،و آن هم ده سال زندان در دهه ۶۰ […]