برچسب » اجلال اقوامی

پیشوای دموکراسی خواه
2 سال قبل
یادداشتی از اجلال اقوامی درباره قاضی محمد:

پیشوای دموکراسی خواه

گفتمان قاضی دموکراسی و حقوق بشر بود.قاضی و گفتمان اش غریب و ناآشنای دوران خویش بود.این مفاهیم برای جوامع توتالیتر و استبدادی ناآشنا و مهجور بود و به آن روی خوش نشان ندادند.

جانم از اشک تر شده است
2 سال قبل
برای روح بلند ماموستا ربیعی

جانم از اشک تر شده است

قاب عکس ماموستا هنوز روی طاقچه است و عایشه خانم‌مفاخری همسر ماموستا چشم به آن می دوزد و از آن روزها و این روزها می گوید.آن روزهای سخت آذر ۱۳۷۵ که تنها تکیه گاهش قربانی جهل پرستان شد و او را با دخترش اسما تنها گذاشت.

احمد مفتی زاده و عباس امیرانتظام در یک قاب
4 سال قبل
اجلال اقوامی

احمد مفتی زاده و عباس امیرانتظام در یک قاب

یکم: احمد مفتی زاده از نواندیشان دینی کردستان که هم دوستدار دارد و هم منتقد بسیار را همگان نیک می شناسیم.او یکی از رهبران سیاسی و مذهبی کردستان در بحبوحه انقلاب بود.فارغ از به داوری نشستن در مورد کارنامه سیاسی وی، یک چیز را نباید فراموش کرد،و آن هم ده سال زندان در دهه ۶۰ […]