برچسب » کاک ناصر سبحانی

دلنوشته دختر کاک ناصر سبحانی در سالروز شهادت پدر
11 ماه قبل
نسیبه سبحانی:

دلنوشته دختر کاک ناصر سبحانی در سالروز شهادت پدر

امشب ۳۰ سال میشه که تو رو از ما گرفتند و به خیال خودشان، می‌توانستند با اعدام تو، تو رو برای همیشه بکُشند، درحالی‌که خبر ندارند تو به‌قدری برای من زنده هستی که در تک‌تک یاخته‌های تن‌ام جریان داری و هر جا که نگاه می‌کنم، تو رو می‌بینم و در لحظه‌به‌لحظه‌ی زندگی‌ام وجود داری و حتی یک روز از این ۳۰ سال، برای من بی تو نگذشته.

ناصر سبحانی “حق‌گرا”یی که حیاتش را به تعفُّنِ “توجیه” آلوده نکرد
11 ماه قبل
به مناسب سالگرد شهادت کاک ناصر سبحانی:

ناصر سبحانی “حق‌گرا”یی که حیاتش را به تعفُّنِ “توجیه” آلوده نکرد

ناصر سبحانی نشان داد که در راه ایمان‌ و حق‌گرایی‌اش نه به مصالح مذهبِ شافعی (مذهب رایج اهل منطقه‌اش) و نه به مصالح حزب متبوع‌اش (اخوان المسلمین) و نه به خواست‌های نظامِ سیاسی و نه به میزان محبوبیت‌اش در میان مردم، توجه دارد.

مختصری از شرح حال استاد ناصر سبحانی از زبان برادرش
2 سال قبل

مختصری از شرح حال استاد ناصر سبحانی از زبان برادرش

{کاک ناصر} با متانت و نرمى صحبت مىکرد.. صدایى آرام داشت و در راه رفتن بسیار متواضع بود. هنگام نشستن پاهایش را جمع مىکرد. شبانهروز یا مشغول مطالعه و تحقیق بود یا تلاوت قرآن و یا تدریس. او براى لحظه لحظهى زندگىاش ارزش قائل بود. ایشان هرگز عصبانى نمىشد. هرگز سوگند نمىخورد.