برچسب » کاک ناصر سبحانی

دلنوشته دختر کاک ناصر سبحانی در سالروز شهادت پدر
2 سال قبل
نسیبه سبحانی:

دلنوشته دختر کاک ناصر سبحانی در سالروز شهادت پدر

امشب ۳۰ سال میشه که تو رو از ما گرفتند و به خیال خودشان، می‌توانستند با اعدام تو، تو رو برای همیشه بکُشند، درحالی‌که خبر ندارند تو به‌قدری برای من زنده هستی که در تک‌تک یاخته‌های تن‌ام جریان داری و هر جا که نگاه می‌کنم، تو رو می‌بینم و در لحظه‌به‌لحظه‌ی زندگی‌ام وجود داری و حتی یک روز از این ۳۰ سال، برای من بی تو نگذشته.

ناصر سبحانی “حق‌گرا”یی که حیاتش را به تعفُّنِ “توجیه” آلوده نکرد
2 سال قبل
به مناسب سالگرد شهادت کاک ناصر سبحانی:

ناصر سبحانی “حق‌گرا”یی که حیاتش را به تعفُّنِ “توجیه” آلوده نکرد

ناصر سبحانی نشان داد که در راه ایمان‌ و حق‌گرایی‌اش نه به مصالح مذهبِ شافعی (مذهب رایج اهل منطقه‌اش) و نه به مصالح حزب متبوع‌اش (اخوان المسلمین) و نه به خواست‌های نظامِ سیاسی و نه به میزان محبوبیت‌اش در میان مردم، توجه دارد.

مختصری از شرح حال استاد ناصر سبحانی از زبان برادرش
3 سال قبل

مختصری از شرح حال استاد ناصر سبحانی از زبان برادرش

{کاک ناصر} با متانت و نرمى صحبت مىکرد.. صدایى آرام داشت و در راه رفتن بسیار متواضع بود. هنگام نشستن پاهایش را جمع مىکرد. شبانهروز یا مشغول مطالعه و تحقیق بود یا تلاوت قرآن و یا تدریس. او براى لحظه لحظهى زندگىاش ارزش قائل بود. ایشان هرگز عصبانى نمىشد. هرگز سوگند نمىخورد.