برچسب » کاک حسن امینی

سخنرانی جنجالی کاک حسن امینی در مراسم ختم بخاری 87
12 سال قبل

سخنرانی جنجالی کاک حسن امینی در مراسم ختم بخاری 87

پس از مقدمه‌ای در مورد مسلمانان دنیا که خود ما اهل سنت ایران نیز جزئی از آنها هستیم کاک حسن بحث را به خود اهل سنت ایران باز گرداند و بدین گونه ادامه داد…