برچسب » نشریه راه ما

دینداری و اشاعه‌ی فرهنگ دینی، موانع و محدودیت‌ها
1 سال قبل
میزگردی با حضور کاک حسن امینی، دکتر جلال جلالی زاده و کاک ابراهیم مردوخی

دینداری و اشاعه‌ی فرهنگ دینی، موانع و محدودیت‌ها

(میزگردی با حضور تنی چند از استادان به‌نام اهل سنّت کردستان ایران: دکترجلال جلالی‌زاده‌ استاد دانشکده‌ی الهیات دانشگاه‌ تهران، کاک حسن امینی فعال مذهبی وابسته‌ به‌ «مکتب قرآن کردستان» و استاد ابراهیم مردوخی فعال مذهبی استان کردستان)

نشریه راه ما، شماره ۲۷
3 سال قبل
نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره ۲۷

شماره بیست و هفتم از نشریه راه ما، نشریه داخلی حرکت مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره ۲۶
4 سال قبل
نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره ۲۶

شماره بیست و ششم از نشریه راه ما، نشریه داخلی حرکت مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره ۲۵
5 سال قبل
نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره ۲۵

شماره بیست و پنجم از نشریه راه ما، نشریه داخلی حرکت مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره ۲۴
5 سال قبل
نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره ۲۴

شماره بیست و چهارم از نشریه راه ما، نشریه داخلی حرکت مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره ۲۳
6 سال قبل
نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره ۲۳

شماره بیست و سوم از نشریه راه ما، نشریه داخلی حرکت مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره ۲۲
6 سال قبل
نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره ۲۲

شماره بیست و دوم از نشریه راه ما، نشریه داخلی حرکت مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره ۲۱
7 سال قبل
نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره ۲۱

شماره بیست و یکم از نشریه راه ما، نشریه داخلی حرکت مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره ۲۰
7 سال قبل
نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره ۲۰

شماره بیستم از نشریه راه ما، نشریه داخلی حرکت مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره ۱۹
7 سال قبل
نشریه داخلی مکتب قرآن کردستان

نشریه راه ما، شماره ۱۹

شماره نوزدهم از نشریه راه ما، نشریه داخلی حرکت مکتب قرآن کردستان