برچسب » نرگس محمدی

پیام تسلیت استاد کاک حسن امینی بە خانم نرگس محمدی بمناسبت درگذشت مادرشان
2 ماه قبل

پیام تسلیت استاد کاک حسن امینی بە خانم نرگس محمدی بمناسبت درگذشت مادرشان

درگذشت مادر بزرگوارِ رنج دیده و بلاکشیده‌تان، بانو عذرا بازرگان را به شما و دیگر اعضای خانواده آن مرحومه تسلیت میگویم.

درخواست مرخصی استعلاجی برای خانم نرگس محمدی و دیگر زندانیان نیازمند به معالجه
5 ماه قبل
از طرف کاک حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان:

درخواست مرخصی استعلاجی برای خانم نرگس محمدی و دیگر زندانیان نیازمند به معالجه

درخواست مرخصی استعلاجی برای خانم نرگس محمدی و دیگر زندانیان نیازمند به معالجه ازطرف استاد کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کوردستان