برچسب » ماموستا عبدالقادر بیضاوی

پیام تسلیت استاد کاک حسن امینی درپی درگذشت امام جمعه اهل سنت ارومیه
2 ماه قبل

پیام تسلیت استاد کاک حسن امینی درپی درگذشت امام جمعه اهل سنت ارومیه

پیام تسلیت استاد کاک حسن امینی حاکم شرع مردمیِ کوردستان، درپیِ درگذشت ماموستا عبدالقادر بیضاوی امام جمعه اهل سنت ارومیه