دسته‌ها
اخبار ایران

ممانعت از برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان بلوچ دانشگاه‏های زاهدان

انجمن‏های علمی و فرهنگی دانشجویان بلوچ دانشگاه‏های زاهدان، همه ساله برای دانشجویان بلوچی که موفق به کسب مدارک دانشگاهی گردیده اند، اقدام به برگزاری جشنهای فارغ التحصیلی در شهر زاهدان می نمایند، که متاسفانه به علت عدم صدور مجوز از سوی مسئولین مربوطه، امکان برگزاری این مراسم منتفی گردید.