برچسب » روزه ماه شوال

شش روز روزه ی ماه شوال
1 سال قبل

شش روز روزه ی ماه شوال

آیا جایز است که شش روز ماه شوال را  به اختیار روزه گرفت، یا روزه در این ایام وقت مشخصی دارد؟ و آیا هرگاه کسی روزه ی ماه شوال  را گرفت بر او فرض می شود؟