برچسب » روزنامه اطلاعات

علامه احمد مفتی زاده چهره مشخص کردستان در گفتگو با اطلاعات: جامعه توحیدی، بدون ملی کردن بانکها و کارخانه ها تحقق نخواهد یافت
6 سال قبل

علامه احمد مفتی زاده چهره مشخص کردستان در گفتگو با اطلاعات: جامعه توحیدی، بدون ملی کردن بانکها و کارخانه ها تحقق نخواهد یافت

هیچ دستگاهی را انقلابی نمی بینم نه شورای انقلاب، نه هیات روحانیت و نه دولت! من نه ساواکی بودم و نه نوکرشاه، نوشته های روزنامه کردستان گواه من است .

اعلامیه علامه مفتی زاده خطاب به کلیه صاحبنظران مذهبی – سیاسی – ملی/ روزنامه اطلاعات
6 سال قبل

اعلامیه علامه مفتی زاده خطاب به کلیه صاحبنظران مذهبی – سیاسی – ملی/ روزنامه اطلاعات

این اطلاعیه دیروز از طرف علامه احمد مفتی زاده خطاب به کلیه صاحبنظران مذهبی - سیاسی - ملی با هر نوع ایدئولوژی و نظر و اندیشه فکری و سیاسی انتشار یافت.