برچسب » دین و انسان

جایگاه و اهمیت سنت و نقش پیامبر/ کاک احمد مفتی زاده
2 سال قبل
پاسخی به کسانی که میگویند قرآن کافی است

جایگاه و اهمیت سنت و نقش پیامبر/ کاک احمد مفتی زاده

سنت بدون کمترين ترديد درست مانند کتاب واجب الاطاعه است. ولی جنبۀ وضع حکم را ندارد. یعنی سنّت حکم را تعيين نمي‌کند. بلکه حکم موجود در قرآن را تبيين مي‌کند.

دو اقدام اساسی، که چاره‌ی درد ماست!
2 سال قبل
شهید کاک احمد مفتی زاده:

دو اقدام اساسی، که چاره‌ی درد ماست!

قرآن و حديث نسخه و درمان‌اند. براي اين درمان بايد شخص «آگاه» موجود باشد، براي بيمار نسخه بپیچد تا بيمار بهبود يابد. به همين دليل، ما مي‌گوييم: دو اقدام اساسي لازم است

آزادی و بندگی انسان در عصر ما
2 سال قبل
کاک احمد مفتی زاده

آزادی و بندگی انسان در عصر ما

کشاورزان خواستار تولید گیاهان جمع و جورهستند که می‌توانند در کمترین فضا بیشترین محصول را بار دهند؛ به گفته محققان، با انتقال بخشی از بار رشد محصولات زراعی جهان به مناطق شهری و مناطق دیگر می‌توان زمین را از وضعیت زیست محیطی کنونی نجات داد.