سه شنبه, 29 مرداد 1398
شناسه خبر:70

بیانیه‌ شماره‌ دهم - سی‌ام آذر هشتاد و هفت

  • انداز قلم

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره : 10
تاریخ : 85/9/30

مردم مسلمان و غیور کردستان: سلام علیکم!

بیانیه‌های مكتب قرآن كردستان

به رغم صراحت دلالت اصل دوازده قانون اساسی بر آزادی مذاهب اهل سنّت در انجام فعالیتهای مذهبی و به جای آوردن شعائر دینی طبق اصول اعتقادی مذهب خویش و به رغم تأکید اصل هشتم بر همگانی بودن وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر از سوی آحاد جامعه نسبت به هم و نسبت به حکومت و نیز بداهت اصل 23 قانون اساسی در خصوص ممنوعیت تفتیش عقاید و عدم تعرّض به شخص یا مؤاخذه ی وی به جهت داشتن عقیده ای خاص، و علیرغم گفته های شفاهی مسئولین حکومتی در رسانه های مختلف و تأکید آنها بر ایجاد وحدت و تفاهم میان مذاهب مختلف، باز شاهد ایجاد فشار و تنگنا برای اهل سنّت و فعالان مذهبی آن هستیم.
در شرایطی که ملّتهای ایران با مذاهب و عقاید متفاوت و نگرشهای سیاسی و اجتماعی مختلف، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تفاهم، همدلی و همگامی می باشند،

و اوضاع اسفبار اجتماعی و اخلاقی، جوانان این مرزوبوم را هر روز به ورطه ی هلاکت و نابودی نزدیکتر می نماید، برخی مسئولین مدعی مردم سالاری دینی، برخلاف قوانین مدون کشوری آگاهانه این قوانین را زیرپا نهاده و پایبندی به این عقاید و تبلیغ آن را از سوی دلسوزان ملّت و مملکت، مورد بازخواست و پیگرد قرار می دهند.
موارد تعرض به حقوق اهل سنّت و سلب آزادیهای فردی و جمعی آنها در طول سی سال گذشته، آنقدر زیاد است که بیان یکایک آنها از ظرفیت این مرقومه خارج است. به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اخراج اجباری ائمّه مساجد اهل سنّت در شهرها و روستاهای مناطق سنّی نشین و جلوگیری از فعّالیّت دینی آنان، غالباً به اتّهام واهی وهّابیّت، جلوگیری از نشرآزادانه کتب و نشریّات اهل سنّت، اهانت به مقدّسات آنان از تریبونهای رسمی و غیر رسمی از جمله توهین به ساحت پاک اصحاب بزرگوار پیامبر r به ویژه خلفای راشدین و همسران آن حضرت، چاپ و توزیع کتب متعدد ضد اهل سنّت، تعطیلی مساجد و مدارس علوم دینی و بعضاً تخریب آنها، بازداشت علما و فعّالان مذهبی و سیاسی و صدور احکام زندان و تبعید برای آنان، ایجاد فشار و تنگنای مالی و اقتصادی برای بسیاری از آنها با اخراج از کارهای اداری، و دهها مورد دیگر که شرح و بسط آن ها مثنوی هفتاد من خواهد شد. در ادامه این اقدامات تفرقه اندازانه و زیانبار برای این مملکت، اخیراً نیز مسئولین دادگستری استان کردستان در اقدامی کاملاً غیرقانونی، برادرمجاهد، آقای هاشم حسین پناهی مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان کامیاران را که از داعیان دلسوز اهل سنّت و عضو شورای رهبری حرکت دینی «مکتب قرآن کردستان» می باشد با اتهامات واهی و بی پایه و اساس تکراری از جمله: تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام، جرم شمردن عضویّت در حرکت دینی مکتب قرآن کردستان، ایجاد تفرقه میان شیعه و سنّی، تبلیغ به نفع فرقه ی وهّابیّت و عدم قیام هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و... پس از 12 سال کار صادقانه در دادگستری اخراج کرده و به رغم دفاعیّات مستدلّ ایشان و اعتراض به رأی صادره، رأی مذکور از سوی مرجع تجدیدنظر در تهران تأیید شده است.
ما مکتب قرآن کردستان، ضمن تقبیح و محکوم کردن این اقدام غیر قانونی، اعلام می داریم که این گونه تلاشهای متعصّبانه و اقدامات ناشیانه، راه به جایی نخواهد برد، و ملّت کرد و اهل سنّت ایران تا حصول حقوق حقّه و قانونی خود، بر مواضع اصولی و دینیشان پای فشرده و دوستداران و دلسوزان و رهبران صادق آنان، تحت هیچ شرایطی بر سر دین خدا و اعتماد مردم معامله نخواهند کرد، و هیچگاه تسلیم زور و فشار نخواهند شد، بلکه با اعتماد راسخ به حقّانیّت باورها و عقاید خود، علیرغم برخوردهای خصمانه و جاهلانه، راه درست خود را طی نموده و با امید به مدد الهی آنرا به سرانجام خواهند رساند.
در پایان، حرکت مکتب قرآن کردستان، کلّیه ی مسئولین و دست اندرکاران حکومتی را به رعایت قانون تذکر داده و دعوت می نماید که بی تردید خیر و صلاح ملّت و کشور در آن خواهد بود. ایجاد فشار و تنگنا برای مردم و مجاهدان دلسوز آنان هیچگاه نتیجه ی بلند مدّت خوبی را عاید سر کوب گران نساخته است. آزموده را آزمودن خطاست! پس بهتر است همگان به منافع و مصلحت این ملّت و کشور چشم دوخته و آن را جلو پای مصالح غیر حقیقی مذهبی، حزبی و گروهی قربانی نکنیم، که چنین باور و اقداماتی جز به شکست و پشیمانی نخواهد انجامید. به امید پیروزی ایمـان و خرد بر خودپرستی و اوهام.

والسّلام علی من اتّبع الحقّ و الهدی

از طرف شورای مکتب قرآن کردستان
حسن امینی

آخرین اخبار بخش ها