بیانیه‌ شماره‌ یازده‌ - ششم دی ماه‌ هشتاد و هفت

  • انداز قلم

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره 11
87/10/6

مردم مسلمان و فهیم کردستان و اهل سنت ایران!

بیانیه‌های مكتب قرآن كردستان

هر دم از این باغ بری می رسد          تازه تر از تازه تری می رسد

باغِ« وحدت ملی و انسجام اسلامی» ! ، باغِ وحدت شیعه و سنی! باغِ «عدالت و مهرورزی» و باغِ چیدن ثمره ی شعارهای پرطمطراق « عدالت عمر را ، شجاعت علی را زنده کنیم دوباره» ! آری  به عنوان میوه ی تازه تر این باغها! دیروز پنج شنبه 87/10/5 ساعت یک بعدازظهر در یک عملیات مسلحانه ی آدم ربایی در شهرستان جوانرود از توابع استان کرمانشاه، دو رهبر دینی طراز اول اهل سنت آن استان؛ آقایان ماموستا ملا حسین حسینی و ماموستا ملا سیف الله حسینی امامان مساجد حضرت حمزه سیدالشهداء و خاتم الانبیاء جوانرود و دو عضو شورای رهبری حرکت « مکتب قرآن کردستان » به همراه دو فرزند 10 و 24 ساله ی ماموستا حسین حسینی،   در مسیر حرکت به روستای علی آباد جوانرود، پس از ضرب و شتم و اهانت فراوان ربوده شدند.

نامبردگان در منزل یکی از دوستانشان در روستای مذکور دعوت بوده و در حال حرکت به آنجا بودند، که دو خودرو با  8 نفر مامور لباس شخصی و مسلح، راه را بر آنان بسته و پس از واردنمودن خسارت زیادی به خودرو ماموستایان آیینی؛ فرزند ارشد ماموستا حسین به نام صلاح را به شدت مورد ضرب و جرح قرار داده وهمراه خود به کرمانشاه منتقل نمودند. لازم به ذکر است مامورین مسلح لباس شخصی که ظاهراً از مامورین اداره اطلاعات جوانرود و کرماشان بوده اند، ضمن توهین و بی احترامی به دو ماموستای نامبرده، آنان را به مکان نامعلومی انتقال داده و بازداشت نموده اند که از محل نگهداری و زندانی شدن آنها هنوز اطلاعی در دست نمی باشد.
حرکت مکتب قرآن کردستان این آدم ربایی مسلحانه را به شدت تقبیح و محکوم نموده و ضمن تایید مواضع اصولی، دینی و قانونی اعضای ربوده شده ی شورای رهبری خود، خواستار توضیح مسئولین حکومتی ذیربط و جلوگیری از اقدامات نابخردانه و تفرقه افکنانه ی متعصبان مذهبی می باشد. باید گفت: چنین اقداماتی اهل سنت ایران را بیش از پیش، در پای فشردن بر عقاید و افکار صحیح دینی خود مصمم تر می نماید. و لذا حرکت مکتب قرآن کردستان نیز در راستای این عقاید و باورها، استوارتر از هر زمانی مسیر خود را ادامه داده و چنین اقدامات نابخردانه ای خللی بر ادامه ی راه دینیِ آن وارد نخواهد کرد .
یادآور می شود: این حرکت، حق مسلم خود میداند که از طریق مجاری قانونی و سازمانهای مدافع حقوق بشر، جهت دفاع از اعضای ربوده شده ی خویش و هرگونه مظالمی دیگر ، اقدامات لازم را به عمل آورد.

 

از طرف شورای رهبری « مکتب قرآن کردستان»
حسن امینی