بیانیه‌ شماره‌ دوازده‌هم- هفتم دی ماه‌ هشتاد و هفت

  • انداز قلم

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره: 12
87/10/7

من أصبح ولم یهتم بامورالمسلمین فلیس بمسلم: هر کس شب را به روز آورد در حالیکه به امور مسلمانان توجه نکند و اهتمام نورزد، آنکس مسلمان نیست.

بیانیه‌های مكتب قرآن كردستان


با وجود چنین شرط روشنی از جانب پیامبر بزرگوار اسلام ـ ص ـ جهت قبولی ادّعای مسلمانی از یکسو، و این همه ستم و فشار بر مسلمانان، و کشتار و به خاک و خون کشیدن آنان از طرف دشمنان اسلام و بشریت از دیگر سوی، سکوت و بی تحرّکی و سر در لاک خود فرو بردن بسیاری از مسلمانان بویژه سران و مسئولان حکومت های آنان را چه اسمی میتوان برآن نهاد؟ و چگونه میشود در بین این دو قضیه توافق ایجاد نمود؟ میدانیم هیچ مسلمانی نمیتواند در صدق ودرستی فرموده ی پیامبر تردید داشته باشد، پس آنچه در اینجا جای تامل است ضعف در مسلمان بودن این مدّعیان خواهد بود. افزون برآن قول رسول الله ـ ص ـ این مسئولان به حدیث روشن دیگری چون :
« من رای منکم منکرًا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه، فان لم یستطع فبقلبه و ذالک اضعف الایمان »چه پاسخی خواهند داد؟

اینچنین بی پروا و بدون احساس حرج و تنگنا، یک مشت صهیونیست متعصّب و نژاد پرست مقابل دیدگان آنان، اضافه بر مظالم سالیان دراز گذشته، همین دیروز در یک چشم بهم زدن بیش از هزار نفر از مسلمانان فلسطین را قتل عام کرده و به خاک و خون  کشیدند.در حالی که دورادوروآنطرف تر آنان، دولت های عربی و اسلامی با آنهمه ثروت ومکنت، و ادّعا  ها ی پر طمطراق، قرار دارند و ماجرا را نظاره گر هستند!؟
لابد خواهند گفت: اینها «منکر» نمی باشند! و یا میگویند: «استطاعت » مقابله ودهن بازکردن و اعتراض نمودن را هم نداریم، چون دراینصورت عیش ونوش و آرامش مان بهم خورده و موقعیّت و جایگاه مان به خطر خواهد افتاد.غافل از اینکه بهم خوردن آرامش آن جهان، درباورمسلمانان، از نابودی و پایمال شدن جایگاه و شخصیت دراین جهان به مراتب سخت تر و مهمتر است .
مکتب قرآن کردستان ضمن تقبیح و محکوم کردن این اعمال وحشیانه و ضد انسانی صهیونیست ها و ابراز همدردی با ملّت مظلوم و تنهای فلسطین به ویژه مردم قهرمان غزّه، سکوت و ناکارآمدی حکومت های اسلامی و عربی ونیز مجامع و محافل حقوقی و بین المللی را محکوم نموده و قدرت
های بزرگ و سازمانهای موثر جهانی را هم در این جنایات ضدّ بشری شریک می داند.

از طرف شورای مکتب قرآن کردستان
حسن امینی