یکشنبه, 27 مرداد 1398
شناسه خبر:66

بيانيه مكتب قرآن كردستان به مناسبت انتشار كتاب «حقيقت وحدت در دين»

  • انداز قلم

بسم الله الرحمن الرحيم

83/2/10

الحمد لله ربّ العالمين ، و الصّلاه و السّلام علي خاتم الانبياء و المرسلين ، و علي آله و اصحابه و ازواجه الطيبين الطاهرين و علی من تبعهم باحسان الي يوم الدين ،الذين قال الله تبارك و تعالي في شأنهم : « و الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ، ربنا انك رئوف رحيم » سوره حشرـ 10
« و كسانيكه بعد از آنان ( مهاجر و انصار) مي آيند ، چنین می گویند: پروردگارا ! بر ما و آن برادران ما كه با ايمان آوردن بر ما پيشی گرفته اند ( مهاجرین و انصار ) ببخشاي ، ودر دل ما نسبت به مؤمنین حقد و كينه قرا رمده ، پروردگارا ! ‌تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي » .

بیانیه‌های مكتب قرآن كردستان
خداوند سبحان در اين آيه و دو آيه پيش از اين ،‌مؤمنان پيرو قرآن و محمد المصطفي ـ صلي الله عليه و سلم ـ را در سه مجموعه موصوف به اوصاف خاص هر كدام حصر و خلاصه كرده است ، بنابراين چهارمين گروهی وجود ندارد .
مجموعه اول « مهاجرين » اند ،مؤمناني كه از وطن و كاشانه خویش اخراج شدند ؛ اينان هدفي جز رضاي الله ، و ياري دين او و برنامه هاي پيامبرش نداشتند کسانی كه خداوند عليم از آنان به « صادقين » ياد مي كند (حشر 8 )و مجموعه دوم ، « انصار » می باشند : آن مؤمناني كه پيش از مجموعه ‌نخست ، در مدينه الرسول سكونت ورزيدند ، و به استحكام ايمانشان پرداختند ، و از صمیم جان مهاجرين را دوست داشته اند و در بر آوردن نيازمنديهايشان ـ با وجود اين كه خود نيز نيازمند بودند ـ آنان را بر خود برتری دادند .
اما مجموعه سوم همه كساني هستند كه پس از دو مجموعه ياد شده تا پايان حيات انسان، پا به عرصه وجود گذاشته و مي گذارند ؛ خصوصيت و معرف اينان ـ به عنوان مؤمن ـ دو قول است که نسبت به مهاجرين و انصار و ديگر مؤمنان قبل از خود اظهار می دارند‌ : « يقولون : 1 ـ ربنا اغفرلنا و لا خواننا الذين سبقونا بالايمان و : 2 ـ لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا . يعني به هنگام راز و نياز به پروردگـارشان مي گويند‌: پروردگارا ! [ اولا ] بر ما و بـرهمـه ی برادران و خواهـران مؤمـن قبل از ما آستان ( مهاجرين و انصار ) ببخشاي[ ثانياَ ] حقد و كينه را نسبت به هيچ مؤمني در دل های ما قرار مده .
با توجه به صراحت اين آيات پر واضح است كه : مسلمان پيرو قرآن نميتواند نسبت به مهاجرين و انصار حقد و كينه در دلداشته باشـد يا از آنان بدگوئی نمايـد . بنابرايـن نويسنـده حقـود ورق پــاره ی مـوســوم به « حقيقت وحدت در دين و … » ، آیت الله ! یعسوب الدین رستگاری جویباری و همفکران وی نمی توانند درمیان مجموعه های سه گانه مؤمنان جايي بيابند . روشن است که دو مجموعه اول و دوم در صدر اسلام زيسته اند و مجموعه سوم كساني هستند كه در آيه « 10 سوره حشر » آنان را شناختيم . بي ترديد آقای رستگاري جويباري و همفكرانش كه صاحب باور و قول : «‌اصحاب ظالم ، دروغگو ، منافق ، خائن ، جنايتكار و ملعون »[ صفحه 112 كتاب مذكور] مي باشند نه تنها در دايره مجموعه سوم قرار ندارند بلكه با همه‌ مؤمنین پیشین از خلفاء اربعه گرفته تا ياران كم سن و سال رسول الله، مانند نور ديدگان وي : حسن و حسين بن علي ـ سلام الله تعالي عليهم اجمعين ـ به شدت در تباين و عداوت مي باشند، زيرا همه‌ ی آنان اصحاب بوده اند و اين خرف فاسد الرأی با آن اوصاف از اصحاب نام مي برد !!
اكنون ما را با اين آيت الله مريض القلب و هم دستان و همفكرانش كاري نيست كه خود به بارزترين شيوه ممكن ، كفر و الحاد و خویش را به همگان شناسانده اند، بلكه روي سخن ما با سران مذهبي ـ قضائي ، سياسي و اجرائي بالا و پائين حكومت است كه مسئوليت تامين حقوق مادی و معنوی مشروع آحاد مردم اين كشور و صيانت از آن را به عهده دارند ، بي گمان فلسفه و حكمت تشكيل حكومت در هر مملكت ، و تدوين قانون براي آن و انتخاب مهره ها و مسئولان خدمتگذار حقيقي در آن ، و در نهايت ، تمکین مردم در برابر قانون برای دست یافتن به مطلوب فوق الذکر است و بس ، پس در صورت فقدان‌آن ـ تامين حقوق و صيانت از آن ـ ، دليل و مجوزی برای بر پائی حكومت و اركان تشكيل دهنده آن وجود نخواهد داشت .
اینک ، بر مسئولان حکومتی است که به پرسشهای ذیل پاسخ دهند:
1- در اين ممكلت ، شخصی با عالی ترين عنوان مذهبی مورد قبول شما يعنی "آيت الله" و در مقدس ترين و محوری ترين مكان ـ نيز از نظر شما ـ يعنی شهر قم ، قلم به دست گرفته و هر آنچه از حقد و خبث طينت نسبت به اعتقادات مسلمانان بطور عام و پيروان اهل سنت بطور خاص كه بيش يك سوم جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند ، مكتوب نموده و با تيراژ بيست هزار جلد آن را به چاپ رسانيده است و با فراغت بال و آسودگی خيال ، آن را براي علمای اهل سنت در دورترين نقاط شهرب و روستایی كشور يعني استان های كردستان ، آذربايجان غربی و كرمانشاه پست كرده است ! چگونه دوائر و سازمانهای تحت نظر شما اطلاع پيدا نكرده اند !؟ و تا صداي اعتراض علما و مردم آن مناطق بلند نشده شما را در جريان اين فاجعه و امر مهم قرار نداده اند ؟! اگر اين بي اطلاعی را بپذيريم ، وای بر ما مردم اين ديار با اين تامين كنندگان حقوق و صيانت كنندگان از حيثيت مان ! و اگر اطلاع داشته و شما را نيز آگاه كرده اند كه عادهً و عقلاً بايد چنين باشد ، چگونه نسبت به اين همه بي حرمتی ،‌بی ادبی و تجاوز بی‌شرمانه و بی باكانه يك فرد به اعتقادات میلیونها نفر در اين كشور ، بی اعتنا مانده ايد و غير مسئولانه از كنار آن گذشته ايد ؟! اگر توانسته ايد و اقدام نكرده ايد لابد بدان راضی بوده ايد كه در اين صورت مطابق آيات قرآن ‌شما هم با وی همسو و شريك خواهيد بود زيرا خداوند در آيات متعدد قرآن از قبيل « و اذ قلتم ياموسي لن نومن لك حتي نری الله جهره » سوره بقره – 55 (1)« و اذ قلتم يا موسي لن نصبر علي طعام واحد … » سوره بقره ـ 61 (2) و « و اذ قتلتم نفسا فادارءتم فيها ، . . . » سوره بقره ـ 72 (3) و « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك . . . » سوره بقره ـ 74 (4) و آيات فراوان ديگر ، با خطاب مستقيم ، اهل كتاب زمان پيامبر اسلام را در رابطه با اعمال و اقوال يهوديان زمان پيامبر خدا موسي ـ س ـ مورد خطاب قرار مي دهد ، در حاليكه ميان صاحبان آن اقوال و اعمال و مخاطبان اين آيات حدود دو هزار سال فاصله زمانی وجود داشته است اما چون مخاطبان ، آن اقوال و اعمال را قبول داشته اند ، و در جهت ردّ آنها حرفی نزده و اقدامی نكرده اند‌، خداوند آن گفتارو كردار ها را باخطاب مستقيم به اينان نسبت می دهد . و اگر نتوانسته و نمي توانيد اقدامی بازدارنده انجام دهید ، بايد گفت : كه صلاحيت حكومت برمردم و به دست گرفتن سرنوشت آنان را نداريد ؛ زيرا همچنان كه بيان شد: فلسفه تشكيل حكومت و انتخاب حكام ، تامين و حفظ حقوق ملت است .
2ـ چرا در مدت بيست و پنج سالي كه از عمر انقلاب گذشت ، از چاپ و پخش كتابهایی مانند: اسرار آل محمد ، نشريات رسمي چون : يالثارات ‌، برنامه های موهن و مخرب راديو تلويزيون مثل: پروانه ها و فيلم امام علی وسخنرانيهای تفرقه افكنانه امثال: آيت الله مصباح يزدی ، ـ که جملگی با محتوا و هدف اهانت به مقدسات بيش از بيست ميليون تن اهل سنت ايران و بيش از يك ميليارد اهل سنت در جهان ترتیب داده شده است ـ ممانعت به عمل نیاوردید؟ تا امروز اين گونه بی کمترین پروا از خدا و مؤمنان ، مريض القلبی چون آيت الله جويباری همه‌ی مقدسات اسلام از جمله حضرت محمد ـ صلی الله عليه و سلم ـ را لعن نكند ؟ آن خبيث در صفحه 47 كتابش مي گويد : « لعنت بر هر كس كه واژه راشدين بر خلفا اطلاق نمايد » اين در حالی است كه خود رسول الله ـ صلی الله عليه و سلم ـ اين واژه را براي خلفای اربعه ی بعد از خود به كار برده است : « عن ابي نجيح العرباض بن ساريه ـ رض ـ قال : وعظنا رسول الله ـ صلی الله عليه و سلم ـ … فعليكم بسنتی و سنه الخلفاء راشدين المهديين . . . » رواه ابو داود و الترمذی و قال :‌حديث حسن صحيح
3ـ در سال های بعد از انقلاب ، افرادی از رجال علم و دين اهل سنت مانند مرحوم ناصر سبحانی و مرحوم بهمن شكوری به اتهام اهانت به يك شخصيت مذهبی معاصر يعنی امام خمينی اعدام شدند ، توجيه اين اقدام اين بود كه : امام جزء مقدسات اهل تشيع است و همه مي دانيم كه امام جزء مقدسات اهل تشيع نيم قرن اخير بود نه چهارده قرن ، آنهم نه همه ی اهل تشيع اين نيم قرن ، با اين وجود سابّ و توهين كننده به او را مستحق اعدام دانستيد . از اين سو شما هم به اين حقيقت واقف و مقر! هستيد كه : هر يك از خلفاء راشدين ، عائشه و حفصه و ، ساير اصحاب رسول الله ـ صلی الله عليه و سلم ـ در عقيده يكايك اهل سنت طول و عرض تاريخ هيچگاه قابل مقايسه با هيچ كس از مسلمانان بعد از آنان نيستند ، پس چگونه سزای توهين به يك شخصيت اهل تشيع ،ـ آن هم شخصيتی مربوط به يك مقطع زماني محدود و مقدس از ديدگاه بخشی از اهل تشيع آن زمان ـ ، بايد اعدام باشد اما توهين كننده به آن همه شخصيت های مقدس از نظر اهل سنت ،آن هم در طول و عرض تاريخ اسلام‌، سزاوار اعدام و بسی اوقات حتي مستحق هيچگونه مجازات شناخته نشود ؟! اين پرسش ما : مسلمانان اهل سنت ، تنها در مورد آيت الله جويباری مطرح نيست بلکه نسبت به هر كس و هرآيت الله ديگری كه همچون موضعی گرفته يا بخواهد بگيرد مطرح خواهد بود . مگر در قانون اساسی ايران نيامده است كه : « مردم ايـران از هـر قـوم و قبيله كه باشنـد از حقـوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اينها سبب اميتاز نخواهد بود » ؟
با توجه به آنچه گذشت ما ضمن تاييد كليه اقدامات متعهدانه و مشروع و قانونی علمای محترم و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی اهل سنت ايران بخصوص مناطق كردنشين و نيز فراكسيون نمايندگان اهل سنت در مجلس شوراي اسلامی ، و اعتراضات و انتقـادات و خـواسته های آنان در رابطه با چاپ و پخش كتاب « حقيقت وحدت در دين » آيت الله جويباری ، و ديگرنوشتارها و گفتارهای سابق ولا حق آنچنانی .‌از سران و مسئولان حكومت اكيداً مي خواهيم كه فرد مذكور و همفکرانش را به اشد مجازات رسانيده ، به خاطر موارد متعدد مشابه ، در گذشته و حال كه از جانب راديو و تلويزيون ، مطبوعات رسمی ، شخصيت های حقوقی مذهبی و حكومتی روی داده است ، متواضعانه ، شجاعانه ، صميمانه و مسئولانه به طور رسمی و علنی از اهل سنت ايران و بالتبع جهان نيز عذر خواهی نمايند تا از يك سو تسلی خاطر و تشفی آلامی درارتباط با گذشته باشد و از ديگر سوی در اين برهه ی حساس كه دنيای اسلام در آن به سر می برد موجب پيوند اعتقادی و عاطفی مستحكم و مطمئن در بين مسلمانان ايران با يكديگر و نيز با ساير مسلمانان جهان گردد . به اميد تدبیر خردمندانه و اقدام قاطع وعاجل .
اللهم صل و سلم و بارك علی عبدك و رسولك الامين ، و علی آله و اصحابه المخلصين و من تبعهم باخلاص و احسان الی يوم الدين.

از طرف « مكتب قرآن كردستان‌» حسن اميني
83/2/10

آخرین اخبار بخش ها