عيد فطر مبارك باد

  • انداز قلم

عيد فطر مبارك باد پيام كاك احمد مفتي‌زاده به مناسبت عيد فطر:

بسم الله الرحمن الرحيم

شماره‌:276
تاريخ: 57/6/11

محكمه‌ي شرع كردستان
فردا - يكشنبه 1357/6/12-، مصادف با روز اوّل ماه شوّال، و عيد ماه مبارك رمضان است: عيدِ يك ماه تمرين براي پيروزي بر خواسته‌هاي غرايز؛ عيدِ امتياز يافتن و جدا شدن از گروه دنياپرستان، از گروه اسيران غرايز، اسارتي كه ميتواند:
پايه‌ي ستمگريها، جنايتها، خيانتها، عوامفريبيها، دينفروشيها، خلقفروشيها و خودفروشيها گردد!
جشن اين پيروزي، اين «حكومت بر غرايز»، بهمه‌ی مسلمانان: آنانكه «جهاد اكبر» (يعني: مُبارزه با دشمن دروني) را، مقدّمه‌ي «جهاد اصغر» (يعني: مُبارزه با دشمن بيروني،) ميسازند، مُبارك باد.

 

«نماز عيد در منزل ترتيب داده ميشود»

«در اين عبادت - بياد سالهاي عظمت تاريخ اسلام- مسلمانان: زن و مرد، پير و جوان و نوجوان شركت مي‌كنند.»

احمد مفتي‌زاده
حاكم شرع كردستان

آثار