پیام تسلیت کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان به خانوادەهای لقمان و زانیار مرادی، و رامین حسین پناهی

  • انداز قلم

پیام تسلیت کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان به خانوادەهای لقمان و زانیار مرادی، و رامین حسین پناهی         
خبر اعدام سە جوان کورد بە نام های لقمان و زانیار مرادی و رامین حسین پناهی در بامداد روز 17\6\97 در زندان رجایی شهر کرج علی رغم درخواست لغو اعدام آنها از سوی افرادی ازعلمای دینی و حقوق دانان و فعالین مدنی وسیاسیِ خیراندیش ودلسوز نسبت بە مصلحت کشور و قداست اسلام و وحدت ملی، موجب تٲسّف وتٲثّر گردید. بخصوص باتوجە بەعدم رعایت کامل مقررات و مراحل قانونیِ دادرسی متناسب با اتهام و حکم صادره برای  آنان بنا بر اظهارات وکلایشان.   

 اینجانب این مصیبت بزرگ وجانکاه را بە خانوادەی داغدار آنان تسلیت گفتە و ازخداوند منّان برای آنها عفو  وغفران، و برای بازماندگانشان پاداش خیر وصبر جمیل را خواستارم.            

حسن امینی
حاکم شرع مردمی کردستان

 17\6\97

مصاحبه‌ها و نامه‌ها