بیانیه ی حمایت کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کوردستان از اعتصاب بازاریان شهرستان بانه

  • انداز قلم

بسم الله الرحمن الرحیم
با کمال تاسف در حالیکه 18 روز از اعتصاب مردم مسلمان و مرزدار و میهن دوست شهرستان بانه می گذرد، نه تنها هنوز پاسخی درست و شایسته به خواسته‌های مشروع و قانونی آنان داده  نشده، بلکه شنیده‌ها حاکی از ایجاد فشارها وتضییقات غیر قانونیِ بیشتر بر آنها است. حتی خبر دستگیری بعضی افراد و تهدید دیگران به بازداشت و برخورد شدید به گوش میرسد! این در حالیست که چنین اعتصابی بخاطرمطالبه ی حقوق انسانی و شهروندی کاملا قانونی و دینی می باشد.

 در کشورهای نسبتا آزاد امروز جهان، صدای درخواست و مطالبات مشابه یک حزب یا صنف یا گروه کم، غالبا با سعه‌ی صدر شنیده شده و در راستای خواست معترضان و برآورده نمودن مطالباتشان در حد ممکن اقدام میشود.حالا با تجمع و اعتصابی با این وسعت و فراگیری باید چگونه روبرو شد و برخورد نمود؟
 اینجانب ضمن اعلام پشتیبانی از مردم شرافتمند بانه و مطالبات قانونی و مشروع آنان، جدّاً از مسئولان حکومت می خواهم در نهایت تواضع و نرمخویی با مردمان شریف این دیار رفتار کرده، و به مطالبات به حق و قانونی آنها پاسخ مثبت دهند.
به کارگیری زبان خشونت، و بی توجهی به خواست این مردم،  نه تنها عادلانه و خردمندانه نیست، بلکه قطعا موجب دلسردی و ناخشنودی بیشترِ آن مرزدارانِ غیور نسبت به نظام و مسئولین کشور خواهد شد، واین امر پشیمانی غیر قابل جبران به دنبال خواهند داشت.
شایع کرده اند که بستن مرز وایجاد محدودیّت برای بازاریان بانه و دیگر شهرهای مرزی، در راستای  شعارِ مصرف کالای داخلی، می باشد . دراین زمینه باید به نکته‌ی مهمی توجه داشت،  درشرҧQA7یطی که بازار تمام شهرهای ایران پر از اجناس خارجی است، و البته به اقرار صریح مسئولانِ امر، بیشترین مقدار آن از مبادی رسمی کشور وارد میشود، با بستن مرز بر روی چند شهر کوچک و محروم از هر گونه امکانات کسب و کار در مناطق کورد نشین، و دیگر مناطق اهل سنّت، کمترین دگرگونی و تحول مثبتی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد.
 راه حل مشکل مصرف کالا و اجناس خارجی و روی آوردن هموطنان به مصرف از تولیداتِ داخلی، دوچیز است :
 نخست راه اندازی مجدّد کارخانه های متعدد بسته شده ی داخل و بالا بردن کیفیّت تولیدات آنها
 و سپس در مرحله‌ی دوم  مسئولان نظام از بالاترین تا پایین ترین آنان و همه‌ی ادارات دولتی،  تمام اجناس خارجی، اعم از ماشین ها و کالاهای لوکس و گران قیمت را رها کرده و با ماشین های تولید داخل رفت و آمد نمایند، و در دفاتر کار و ریاست، و وزارتخانه ها و مراکز مدیریّت از تولیدات کشور خویش استفاده کنند. اگر موارد فوق تحقّق نیابد، صحبت از مصرف تولیدات و کالاهای داخلی، بی محتوی و بی ارزش خواهد بود، و این هم همچون "شعارهای سالِ"  سالهای گذشته  دربایگانی مخصوصِ به آنهاذخیره خواهدشد.

حسن امینی -  حاکم شرع مردمی کردستان.  97/2/12

مصاحبه‌ها و نامه‌ها