بیانیه‌ی استاد کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان در مورد جلوگیری از مسافرت مولانا عبدالحمید به روستای «رمشک»

  • انداز قلم

بسم الله الرحمن الرحیم
خبر جلوگیری از رفتن جناب مولانا عبدالحمید امام جمعه‌ی محترم اهل سنت زاهدان و مدیر حوزه‌ی دارالعلوم زاهدان - حفظه الله - به روستای «رمشک» کرمان  جهت حضوردر یک مراسم دینی، باور ناکردنی و شگفت انگیز بود.

زیرا ایشان یکی از برجسته‌ترین رهبران دینی اهل سنت ایران و معتدل‌ترین آنها در برابر حکومت و سیاست‌های پر از تبعیض نسبت به اهل سنت بوده‌اند که این واقعیت را همگان می‌دانند. و بدین خاطر بارها مورد انتقاد دور و نزدیک قرار گرفته‌اند. وانگهی این گونه رفتار با جناب مولانا جز بدبینی و نفرت اهل سنت نسبت به مسئولین و حاکمیت، و افزایش اعزاز و احترام و محبوبیت برای ایشان در پی نخواهد داشت. این را هر ساده‌لوح و کم خردی می‌فهمد مگر کسانی که خود را به نفهمی بزنند، از سوی دیگر هیچ اهل سنّتی نمی‌تواند بپذیرد که چنین برخوردهایی با رهبرانِ مطرحِ آنان تنها از طرف ارگانهایی چون اداره‌ی اطلاعات، نیروی انتظامی، استانداری و امثالهم صورت می‌گیرد،و بفرض اگر چنین هم باشد بعداً مسئولان رده بالای نظام ساکت نشسته و جهت عذرخواهی از اهل سنت و تنبیه خاطیانِ جسورِ خودسر، اقدام ننمایند. من در این چند روز که از این حادثه‌ی تلخ و نسنجیده می‌گذرد منتظر بودم مقامات اولیه‌ی حکومت به عذرخواهی از اهل سنت برخاسته و آنان را دلجویی نمایند که متاسفانه این چنین نشد. اینجانب این شیوه برخوردها را با رهبران حقیقی اهل سنت بویژه جناب مولانا عبدالحمید تقبیح و محکوم نموده
وامیدوارم با عذرخواهی ازجانب مسئولین بالای مملکت جبران شود.br %2R;
حسن امینی
حاکم شرع مردمی کردستان
و مدیر مدرسه‌ی علوم دینی امام بخاری سنندج
96/10/29

مصاحبه‌ها و نامه‌ها