دوشنبه, 29 مهر 1398

بسم الله الرحمن الرحيم

۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶

فراكسيون محترم نمايندگان كُرد و اهل سنّت مجلس شوراي اسلامي ايران!
سلام عليكم!
با آرزوي اخلاص در نيّت، شهامت در اقدام و توفيق در انجام مسئوليت برايتان نظر شما را جهت اقدام عاجل و پيگر براي جلوگيري از وقوع فتنه و بحران در كردستان، همه‌ي كردستان ايران، در همه‌ي مناطق سنّي نشين كشورمان به مطالب ذيل جلب مي‌‌‌‌‌نمايم:
يكي از روحانيون اهل منصب كه از اوايل انقلاب تاكنون در سنندج مركز استان كردستان زندگي مي‌كند، و علي القاعده مي‌بايست با روحيّات مردم غيور اين خطّه و،  شرافت و شخصيّت به حقّ  ملّي و مذهبي آنان آشنا باشد ، و نيز حسّاسيّت اوضاع اين منطقه را به خوبي درك كرده و بفهمد؛  با اين وجود،  متأسّفانه فارغ از همه‌ي اين ملاخطات، چندي پيش در يك سخنراني در حسينيه ي سنندج مطالبي را ايراد نموده است كه در واقع دعوت آشكار به جنگ ملّي و مذهبي در اين ديار تازه از جنگ رسته و به آرامش رسيده است، كه از انقلاب به اين سو همه‌‌اش دو سال است نفسي راحت كشيده و اميدوارانه به آينده مي‌نگرد، آن هم در سايه ي حما سه ي عظيم سالهاي اخير. روزنامه‌هايي همچون جمهوري اسلامي و كيهان نيز با آب و تاب آنرا به رشته ي  تحرير درآورده‌اند. و همچنين هفته نامه سيروان در شماره بيست و ششم، 19 ديماه جاري، البته اين نشريه با اين بهانه و تحت اين عنوان: « با توجه به ويژگي خبر مذكور و چاپ آن در دو روزنامة منسوب به جناح محافظه‌دار و انحصار طلب كشور... درپي مي‌آيد».

آخرین اخبار بخش ها