جمعه, 01 شهریور 1398

نامەی سرگشادەی استاد کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان پیرامون پاسخ رهبری به نامەی مولانا عبدالحمید
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر همەی مسئولان حکومتی و مردم شریف و عزیز ایران بخصوص اهل سنّت و اقوام
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
پیرامون پاسخ مقام رهبری به نامەی مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی مدیر حوزەی دارالعلوم زاهدان و یکی از رهبران برجستەی اهل سنّت ایران، میخواهم مطالبی چند را به سمع و نظر شما برسانم:

اوّلاً این پاسخ یا درست بگویم: این فرمان، از سوی رهبری مبنی بر رفع و زدودن تبعیض از سوی همەی ارکان نظام نسبت به مذاهب از جمله مذهب اهل سنّت و، نسبت به اقوام و اقلیتها، حقیقتاً در طول 39 سال حیات این نظام بی سابقه بوده است، پس باید گفت: این فرمان به سود این مذاهب و اقوام بوده و یک تحوّل مهم و اساسی را نوید میدهد، لذا اینجانب به عنوان فردی از پیروان مذهب اهل سنّت و عضوی از مردم کورد ایران، میخواهم به برخی از تبعیضات و نابرابریهای برجستەی موجود در کشور خلاصەوار اشاره کنم که مولانا عبدالحمید از طرف اهل سنّت و اقوام درخواست رفع آنها را نموده، و رهبری نیز آن درخواست را با عبارت و فرمان: «همەی ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند.» با تأکید، تأیید نمودەاند، تا پرداختن به رفع آنها برای مسؤولین آسانتر باشد:

نخست میخواهم به برخی تبعیضات و نابرابریهایی که در دایرەی قوّەی مجریه و مربوط به ارکان دولت است بپردازم:

علیرغم این که 25 تا 30 دpB1صد جمعیّت ایران اهل سنّت می باشند، و همچنین اقلّیّتهای قومی مانند کورد، بلوچ، ترکمن، عرب، نیز مجموعاً حدود نصف جمعیّت ایران را در بر می گیرند، با این حال از اول انقلاب تاکنون وزیر، معاون رئیس جمهور، استاندار، فرماندەی نیروی انتظامی، فرماندەی عالی رتبه ارتش، فرماندەی رده بالای سپاه پاسداران، و سفیر در کشورهای اسلامی، از میان آنان انتخاب نشده است؟!
اکنون که این فرمان از سوی رهبری صادر شده است و دولت را به رفع تبعیض و نابرابری موظّف کرده است به جدّ انتظار میرود، قوّەی مجریّه از ریاست جمهوری تا پایین ترین این ارکان با انتصاب:

وزرا در کابینەی دولت و معاونان و مشاوران آنها، معاون رئیس جمهور، استانداران و معاونان و مشاوران آنان، مدیران کل ادارات مختلف، فرماندهان عالی رتبه نیروی انتظامی، فرماندهان عالی رتبەی ارتش و سپاه، سفرا در کشورهای اسلامی، مدیران کل سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی، از اهل سنّت و اقوام نامبرده شده، و دیگر اقلیّتهای دینی، مذهبی و قومی به نسبت جمعیت انتخاب نمایند. همچنین از زنان که بیش از نصف جمعیّت کشور را تشکیل داده، و در پستها و مشاغل حوزەی کاری شایستگی و توانمندی خود را به اثبات رسانیدەاند.

مورد اساسی و مهم دیگر: تدریس زبان مادری و خدادادی در کنار زبان فارسی از مرحلەی پیش دبستانی تا سطوح مختلف دانشگاهی برای همەی اقوام ایرانی از جمله اقوام یاد شده و غیره است.
راستی چه تبعیض و نابرابریِ بزرگتر از اینکه همەی اقوام در یک کشور ناچار و ملزم شوند که باید با زبانی غیر از زبان خدادادیِ مادری بخوانند و بنویسند، و زبان و هویّت آنان را به رسمیّت نشناسند!!؟ در حالیکه خداوند تنوّع زبانها را آیتی از آیات خود میداند و، بخاطر آن بر اهل هر زبان منّت میگذارد آنجا که میفرماید:
 «و من آیاته خلق السماوات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و ألوانکم»، ارزش و اهمیّت تنوّع زبانها را در حدّ آفرینش آسمانها و زمین معرّفی میفرماید.

روح درخواست مولانا عبدالحمید به نیابت از اهل سنّت و اقوام در حوزەی دولت، و نیز لبّ پاسخ رهبری به این درخواست جز رفع این تبعیضها نمی تواند باشد، و مفهومی غیر از این برایش متصوّر نخواهد بود، چون فقدان اینها آن طوری که از اول انقلاب تاکنون چنین بوده است تبعیض و نابرابریِ روشن و علنی میباشد.

و امّا زدودن تبعیضها و نابرابریها در حوزەی قوّەی قضائیه:

به عنوان لبیک به دستور رهبری انتظار میرود که برای زدودن تبعیضها و نابرابریهای آشکار در آن قوّه:
در دادگاەهای ویژەی روحانیّت در مناطق اهل سنّت و، برای محاکمەی علما و طلاب و دعوتگران اهل سنّت، کلّاً از علمای شایستەی خود آنان استفاده شود. و این دادگاەها در مراکز استانهای سنّی نشین مانند کوردستان و سیستان و بلوچستان مستقرّ گردد، نابرابری احضار روحانیون و طلّاب اهل سنّت از سنندج و سایر شهرها و روستاهای کوردستان به دادگاه ویژەی مستقرّ در همدان، یا از زاهدان و شهرها و روستاهای بلوچستان به شهر مشهد مرکز استان خراسان، جزء بدیهیات و غیرقابل انکار میباشد، و برای پست مدیران کلّ دادگستری و مسئولیّتهای پایین تر در مراکز و شهرهای استانهای سنّی نشین از اهل سنّت بهرەگیری شود، که متأسّفانه تاکنون چنین نشده است.

و امّا تبعیض ها و نابرابریها در حوزه و دایرەی وظایف خود رهبری:

عدم حضور اهل سنّت و اقوام در شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگی ولی فقیه در استانها بویژه مناطق سنّی نشین، و در ارگانهای نظامی و انتظامی، و نیروهای مسلّح اعم از ارتش و سپاه، عدم صدور مجوّز ساخت مسجد برای بیش از یک میلیون اهل سنّت در تهران و برخی دیگر از کلان شهرها، که از اول انقلاب تاکنون رهبران دینی و فعّالان مذهبی اهل سنّت ایران آن را بجدّ مطالبه نمودەاند، این در حالی است که در بیشتر شهرها و روستاهای صددرصد سنّی نشین حسینیەها و مساجد مربوط به برادران تشیّع ساخته شده است، که این مهم یعنی ساخت مسجد اهل سنّت در تهران و کلان شهرها، در حوزەی اجازه و فرمان شخص رهبری می باشد،

و مورد دیگر: ایجاد مرکز بزرگ اسلامی تنها! در مناطق سنّی نشین غرب کشور جهت کنترل فعالیّت علما و طلاب و دعوتگران اهل سنّت، و عزل و نصب و جابجایی آنان بدون دلیل و اراده خودشان و غالباً ممنوع المنبر کردن، بدون ارائەی کمترین سند و دلیل برای آن اقدامها! و نیز کنترل مساجد و مدارس علوم دینی و، در موارد زیاد تعطیل کردن آنها، آنهم بدون سند و دلیل دینی و قانونی! بلکه تنها با استفاده از قوّەی قهریّەی نیروهای امنیتی و در آخر دادگاه ویژەی روحانیّت، آنهم با ریاست روحانیان اهل تشیّع!

قطعاً آنچه بجدّ مورد توقّع و انتظار می باشد اینست که:

شخص رهبری اسوه و پیش قدم شده و برای رفع تبعیضها و نابرابریهای مورد اشاره در همەی مراکز و نهادهای تحت فرمان مستقیم شخص ایشان از اهل سنّت و اقوام استفاده شود تا پاسخ ایشان به مطالبات جامعەی اهل سنّت و اقوام از قول به عمل ارتقاء یافته و عملاً تحقّق یابد، که در اینصورت «همەی ارکان جمهوری اسلامی خود را مؤظف به رفع هرگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان» دانسته و با پیروی از مقام رهبری خواه ناخواه در این میدان گام برخواهند داشت.

در اینجا، تذکّر یک نکتەی اساسی ضروری است و آن این که:

هدف از افراد مورد استفاده از اهل سنّت و اقوام و ادیان برای مناصب و مراکز یاد شده کسانی هستند که در جهت رفع تبعیضها و نابرابریهای موجود، اقدام قانونی در کارنامه و برنامەشان باشد، و در این زمینه اهلیّت خود را نشان داده باشند، نه کسانی زبان بسته و قلم شکسته و منجمد شده، و همچون تمثال بر کرسی و صندلی نشانده شده، که زیان چنین کسانی از سودشان به مراتب بیشتر است.
در پایان، اینجانب به عنوان یکی از خادمان اهل سنّت و مردم کورد در ایران، و نیز دوستدار ایران عزیز و همەی ایرانیان ارجمند، این پاسخ و فرمان رهبری را به فال نیک گرفته، و امیدوارم بدون تأخیر و از دست رفتن فرصت، جامەی عمل بر خود بپوشاند.

بدون تردید چنین اقدامی خردمندانه و عادلانه، از سوی ارگانها و مقامات ذکر شده، وحدت و همدلی و همکاری در میان ادیان و اقوام و مذاهب مختلف ایران عزیز را تضمین خواهد کرد.
قطعاً تهاون و تساهل و بی توجّهی در این امر مهمّ، باید مورد بازخواست مقام رهبری، مولانا عبدالحمید و همەی شما مردم میهن دوست و وحدت خواه ایران قرار گیرد.
امید است به جای چنین بازخواستی، با تقدیر و تشکر از ارکانها و ارگانها، این رخداد تأریخی و بی نظیر پیگیری شود، به طوری که در سالگرد این فرمان، جشن بزرگی به خاطر برادری و برابری و زدودن تبعیض در همەی ایران بویژه مناطق سنّی نشین و اقلّیّتهای قومی برگزار گردد.
إن أرید الّا الإصلاح ما استطعت...

حسن امینی
حاکم شرع مردمی کوردستان
و مدیر مدرسەی علوم دینی امام بخاری سنندج
1396/06/25

بیانیەی کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان در پی کشته شدن دو جوان کولبر بانەای
بسم الله الرحمن الرحیم
بار دیگر خبر دردآورِ به ناحق ریخته شدن خون جوانانی از قشری بس زحمتکش و محروم بنام کولبران، گوش هر شنوندەی بیدار دل و، وجدان هر باوجدانی را آزرد و فشرد، دو تن از کردهای مسلمان اهل سنّت، این بار در مرز شهرستان بانه، دو جوان کولبر کرد که نان آور خانواده بودند، به جرم کولبری برای سد جوع  خانوادەی محروم و فقیرشان، هدف گلوله مأموران حکومتی قرار گرفتند و  جان باختند.

اینجانب به حکم فرموده پیامبر بزرگوار اسلام _صلی الله علیه و سلم _که می فرماید: «من رأی منکم منکراً فلیغیّره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، و ذلک أضعف الایمان» « هرکس! عملی زشت و ناپسند را دید  – اگر قدرت داشت – بایدآن را تغییر دهد، و اگر نتوانست باید با زبان و بیان این کار را انجام دهد، و اگر با زبان نتوانست باید با قلب و از درون نسبت به آن  متنفّر باشد که این نفرت درونی تنها،نشانەی برخورداری از ضعیفترین درجه ی ایمان است.

بر خود و همچنین بر همەی دوستداران اسلام و انسان و ایران تکلیف میدانم که نسبت به اینگونه اقدامات غیراسلامی و غیرانسانی و غیرقانونی موضعی قاطع و شفاف  گرفته و بی تفاوت نباشیم.  زیرا حکم حدیث نبوی مفید امر است نه خواهش و ارشاد.

 بر این اساس نخست روی سخنم با  مسئولین حکومتیِ مدّعی مسلمانی است، از پایین ترین تا بالاترین آنان بخصوص مسؤولان قضائی و انتظامی که : جلو تکرار این گونه حوادث خونین را بگیرید، و آمران و عاملان این مورد اخیر و موارد مشابه قبلی را مجازات کن%89@ تا درس عبرتی باشد برای دیگران. آنچنان که خداوند در قرآن می فرماید: «و لکم فی القصاص حيوة یا اولی الالباب» براستی قصاص و مجازات تضمین کنندەی حیات و زندگی است برای شما ای خردمندان.

و بعد خطابم به رهبران دینی و سیاسی و مدنی است که بخاطر حفظ ارزش دین ،  سیاست دینی و ارزش‌های جامعەی  مدنی،  به وظایف خود جامەی عمل بپوشانید و در این زمینه از اقدامات دینی، قانونی و اجتماعی کوتاهی نفرمائید.

در پایان تسلیت خود را به خانواده های داغدیدەی کاک حیدر فرجی و کاک قادر بهرامی دوکولبرجان باخته عرض نموده و خود را در غم آنان شریک میدانم، برای آن مرحومان عفو و غفران، و برای بازماندگانشان صبر جمیل و اجر جزیل را  از خداوند منّان خواستارم.


حسن امینی
حاکم شرع مردمی کردستان
و مدیر مدرسەی علوم دینی امام بخاری سنندج
96/6/13

چکیدەای از مصاحبەی رادیو دویچەولە آلمان با کاک حسن امینی در مورد مطالبات اهل سنت و انتظاراتشان از رئیس جمهور
96/03/13
حسن امینی: روحانی شجاعت نشان دهد
حسن امینی، یکی از چهره‌های سیاسی مذهبی کردستان به دویچه وله می‌گوید: «در سال‌های اول و دوم ریاست جمهوری انتظاری نداشتیم وعده‌های روحانی عملی شوند. اقدام قابل توجهی هم برای اقلیت‌های قومی و مذهبی در دوساله آخر دوره اول انجام نداد، اکنون ما انتظار داریم در این دوره حقوق قائل شده در قانون اساسی را عملی کند.»
امینی اظهار امیدواری کرد که اگر روحانی قاطعیت نشان دهد می‌تواند ۷۰ تا ۸۰ درصد مطالبات اقوام و اقلیت‌های مذهبی را متحقق کند.
روحانی به وظیفه قانونی عمل کند
امینی پیشنهاد می‌کند: «به نسبت جمعیت اهل سنت و اقلیت‌های قومی باید مسئولینی در وزارتخانه‌ها داشته باشیم. وزیر و معاون وزیر داشته باشیم در استان‌ها استاندار، فرماندار، مدیرکل‌ها، روسای دانشگاه‌ها و یا اساتید، مقامات انتظامی و مسئولین محلی از میان خود اقوام انتصاب شوند.»

حسن امینی، یکی از چهره‌های مذهبی و سیاسی کردستان
امینی می‌افزاید، آقای رئیس جمهوری مسئول اجرای قوانین هستند و باید از حقوق اهل سنت دفاع کنند تا به محدودیت‌های غیر قانونی در امور دینی پایان داده شود. این روحانی سنی همچنین تاکید می‌کند: «رئیس جمهور در دفاع از مطالبات قومی و دینی باید شجاع باشد و در مقابل مخالفین از حقوق قانونی معوق مانده اقلیت‌های قومی و دینی دفاع کند. اگر روحانی شجاعت نشان دهد و نترسد و به حرف خود عمل کند ما می‌توانیم به حقوق خود برسیم.»

اینجانب مسئولین مذهبی، قضایی و اجرائی را مخاطب قرار داده و می گویم: تا کی و برای چه دست آوردی مبارک!، راه را برای توهین به مقدّسات نزدیک به سی درصد مردم ایران و بیش از یک میلیارد و نیم مسلمان دنیا باز گذاشته و پاس میدارید!؟

پەیامی پرسەو سەرەخۆشی کاکە حەسنی ئەمینی بە بۆنەی شەهید بوونی مامۆستا ئەحمەد دیریەوە
إنّا لله و إنّا إلیه راجعون
زۆر بە داخ و پەرۆشەوە هەواڵی شەهید بوونی  بانگەوازخوازی بەرێز و دڵسۆزی دین و نەتەوە چەوساوەکەی، مامۆستا ئەحمەد دیری مان پێ گەییشت، بە راستی ئەم چەشنە هەواڵانە دڵ تەزێنن، بەڵام چاوەڕوان کراون، چونکە حەق و ناحەق، زانستی و نەزانی، دادگەری و ستەم کاری، هەر بەردەوام و بێ بڕانەوەن، بە یەکیشەوە نایانکرێ و ناحەوێنەوە، جا خۆ
ئەگەر حەق خوازی و زانیاری بە تیشک و روونی دادوەری لە گەڵ نیارانیاندا دەبزوێنەوە، لەو لاوە ناحەقی و نەزانی و نەفامی، لە تاریکی ستەمکاریدا چێو دەکوتن و هاواردەکەن: شەلم، کوێرم ناپارێزم، وەک شەمشەمە کوێرەیش دێن و دەچن.

ئەم کاروانی شەهیدانی حەق خوازیە زۆر لە مێژە بە ڕێوەیە، ماموستا ئەحمەدی بەڕێزیش نە هەوەڵەو نە پاش ئەویش ڕادەوەستێ، شانازی ئەم هاوکاروانیە، پیروزی بێت. لە کۆتاییدا لە لایەن خۆم و ئەندامانی مەکتەب قورئانی کوردستانی روژهەڵاتەوە ئەم جینایەتە مەحکوم دەکەم و لە بنەماڵەی بەڕێزی ئەم شەهیدە ئازیزە و یاران و هاوڕیانی پرسە و سەرەخۆشی دەکەم، ڕۆحی شاد و ڕێگەی پڕڕێڕەوو نەبڕاوە بێت.

لە حکومەتی هەرێمی کوردستانیش چاوەڕوانی دەکرێت کە بە زووترین کات، تاوانباری ئەم کارەساتە بە سزای تاوانی بگەێینێت، تا نەوترێ: هەرێم بێ خاوەن و کەس لە کەسە!

حەسەنی ئەمینی
حاکم شەرعی خەڵکی، لە رۆژهەڵاتی کوردستان
و بەرپرسی مەکتەب قورئانی کوردستان
لە شاری سنە
96/04/18

بسم اللە الرحمن الرحیم
برادر فاضل و مجاهد و عزیز، جناب شیخ الاسلام، مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی، حفظکم الله
با آرزوی صحت و عافیت، و ترقی و تعالی بیش از پیش برایتان، برگشت از سفر عبادی و روحنواز زیارت بیت الله الحرام و مدینة الرسول را خوش آمد عرض نموده و امیدوارم با قلبی پر از صبر و استقامت برای خدمت بیشتر به دین و بندگان الله تعالی برگشته باشید.

بابت بی ادبی های اخیر حاقدین نسبت بە جنابعالی به شما تبریک عرض میکنم. زیرا در معرض توهین و بی ادبی و اذیت و آزار قرار گرفتن بخاطر عقیدەی توحیدی و دفاع از آن و نیز دفاع از مؤمنان و مظلومان سهم انبیا و داعیان همیشەی تاریخ بوده است.
اکنون شما عملاً و علی رئوس الأشهاد در این موقعیّت والا قرار گرفتەاید. از طرف دیگر به خاطر آن همه تعامل و تسامح که در گذشته از خود نشان دادەاید، تدریجاً زیر سوال می رفتید، اکنون به وسیلەی چنین جاهلانی و اربابان و آمران پشت صحنه، جنابعالی تبرئه خواهید شد. حقیقتاً؛ عدو شود سبب خیر، گر خدا خواهد!
همگان باید بدانند، بخصوص کسانیکه: تیر می اندازند و کمان را پنهان می کنند! مولانا عبدالحمید، محبوبِ دلبند و جای امید همەی اهل سنّت راستین ایران است، همچنین مورد احترام قاطبەی اهل تشیّع فهیم و صلح طلب و آرامش خواه.
لذا توهین و بی ادبی به مقام ایشان، توهین و طرفیت با اهل سنّت شمرده خواهد شد.
در پایان از حضرتعالی انتظار میرود با همان حکمت و درایت خودتان هر چه بیشتر مردم مسلمان و غیور منطقه را به خویشتنداری و آرامش واداشته و آنان را از بکارگیری هرگونه خشونت برحذر فرمائید، زیرا دسیسه و توطئه برای برهم زدن اBl85نیت و دعوت دینی آرام در مناطق اهل سنّت جدّاً احساس میشود.
که چنین وضع و حالی به هیچ وجه به سود ما نخواهد بود زیرا: دزد بازار آشفته میخواهد، نه ما!
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

برادر همیشه همراهتان:
حسن امینی
حاکم شرع مردمی کردستان
و مدیر مدرسە علوم دینی امام بخاری سنندج

96/01/25

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مکتب قرآن کردستان، کاک حسن امینی طی نامه ای به رئیس جمهور، حسن روحانی، خواهان عذرخواهی ایشان از جامعه اهل سنت ایران شد.

مقالات دیگر...

آخرین اخبار بخش ها