یکشنبه, 27 مرداد 1398
شناسه خبر:1581

اصرار بر اشتباه

  • انداز قلم

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والصلاه و السلام علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین

سال گذشته در آستانهی ماه مبارک رمضان، بیانیهای به امضای « شورای مدیریت مکتب قرآن» منتشر شد که در آن اعلام شده بود: « از این پس مبنای اعلامِ آغاز یا پایان ماه مبارک رمضان، مقارنه میباشد». بنابراین گروه فوق با مبناء قرار دادن مقارنه، یک روز زودتر از مسلمانان منطقه، اول ماه رمضان و اول ماه شوال را اعلام نمود. اینجانب طی مقالهای با عنوان «مقارنه یا رویت هلال» به زعم خود، اشتباه بودنِ این برداشت را خدمت برادران فوق اعلام داشتم.
امسال نیز با همان امضاء در تاریخ 01/04/1393 طی بیانیّهی رسمی اعلام نمودند: « با توجّه به وقوع مقارنه و تولد هلال ماه نو در ساعت 12:39 روز جمعه 06/04/93 بر اساس فقه حضرت شافعی-س- شروع این ضیافت انسانساز، برای مسلمانان منطقهی ما، روز شنبه 07/04/93 خواهد بود. ماه رمضان امسال 29 روز، و اول شوّال (عید فطر) روز یکشنبه 05/05/93 می-باشد؛ مقارنهی ماه شوّال، در ساعت 3:12 بامداد خواهد بود.»
البته یادآور شوم که در مقارنهی جمعه 06/04/93،  ماه، جداییِ زاویهایِ مناسب را تا غروب آفتاب برای تشکیل هلال پیدا نکرد و نکتهی دیگر آنکه در روز یادشده ماه زودتر از خورشید غروب کرد.
ضمناً « شورای مدیریت مکتب قرآن» در تاریخ 23/03/93 (حدود یکسال پس از اعلامِ مبناء قراردادن مقارنه) طی یک جزوهی 77 صفحهای تحت عنوان «استفاده از دستاوردهای علم نجوم و تشریح پدیدهی مقارنه» به توجیه حکم فوق پرداخته و دلایل اتخاذ چنین تصمیمی را تشریح و به اطلاع عموم رساند.( لازم به ذکر است که بعد از چند روز جزوهی فوق با حذف اضافات و تغییرات سایز، در 53 صفحه تنظیم و در سایت مکتب قرآن جهت دانلود گذاشته شد)  اینجانب دو بار جزوهی فوق را با دقّت مورد مطالعه قرار دادم اماّ نه تنها برایم قانع کننده نبود بلکه بیشتر از گذشته متقاعد شدم که رای برادران « شورای مدیریت مکتب قرآن» در خصوص مبناء قرار دادن مقارنه جهت شروع ماههای قمری اشتباه است. جزوه و بیانیهی اخیر، در 3 محورِ کلّی:
1-    حل شدن مشکلِ روزهی مردم با مبناء قرار دادن مقارنه
2-    همنظر و همرای بودن بسیاری از علمای قدیم و معاصر با نویسندگان بیانیّه در خصوص مبناء قرار دادن مقارنه، جهت شروع ماههای قمری
3-    دعوت از همهی مسلمانان به وحدت
دارای ابهامِ فراوان بوده و انتظار میرود که نویسندگان بیانیه و جزوهی 77 صفحهای، پاسخِ مناسبی به ابهاماتِ فوق جهت روشن شدن موضوع ارائه فرمایند.
1-    حل شدن مشکلِ روزهی مردم با مبناء قرار دادن مقارنه
حدود یک سوم از جزوهی فوق به بیان مقدمات و اصول پذیرفته شده علم نجوم پرداخته است که به نظر نمیرسد کسی مخالفتی با آنها داشته باشد. نکته اصلی اینجاست که با این اصول پذیرفته شدهی علمی، نمیتوان شروع ماه قمری و تطبیق آن با ضوابط شرعی را استخراج کرد. خلاصه اینکه مبناء قرار دادن مقارنه به جای رویت هلال ( که حدود یک روز تفاوت دارد) مدّ نظر شارع مقدّس نمیباشد.
در ص 72 ( 49 جدید )آمده است: « مبناء قرار دادنِ مقارنه برای آغاز و پایان ماههای قمری – از جمله رمضان – علاوه بر آسانی و دقّت و اطمینانِ کامل، و در نتیجه آرامش خاطر مومنان در انجام به موقع فرمان الهی، وحدت و یک پارچگی همهی آنان را به ارمغان میآورد. برخلاف وضعیّت فعلی که تفرّق و پراکندگی است و بطور قطع اگر این رای، در میان آنان اعمال شود، این تشتّت و اختلاف از میان خواهد رفت و دیگر شاهد این همه ناهماهنگی در شروع و پایان ماهِ روزه نخواهیم بود »  به زعم اینجانب قضیه به این آسانی نمیباشد و با مبناء قرار دادنِ مقارنه، نه تنها مشکلاتِ فوق حل نخواهد شد بلکه تشتّت بیشتری به همراه خواهد داشت.  به عنوان مثال، مقارنهی ماه و خورشید در رمضانِ سال گذشته ساعت 44/11 و امسال ساعت 39/12 ( به وقت رسمی تهران و هر دو قبل از زوال آفتاب) اتفاق افتاد و دوستان شورای مدیریّت روز بعد را آغاز ماه رمضان اعلام کردند. بنا به ادعای نویسندگان جزوهی 77 صفحهای، ماهِ جدید بلافاصله پس از مقارنه شروع میشود ( ص 48 یا ص 32 جدید) پس چرا همان روز را به عنوان ماه رمضان اعلام نکردند؟  درحالیکه این دوستان وقوع مقارنه در ساعات اولیه بامداد  را دلیل بر شروع ماه قمری در همان روز میدانند ( مانند عید فطر پارسال و امسال). براستی در مقارنه، مبناءی شروعِ ماه جدید بر چه اساسی است؟ ظاهراً ربطی به زوال آفتاب (اذان ظهر) ندارد زیرا وقوع مقارنه قبل از زوال را دلیل بر شروع ماه قمری در آن روز نمیدانند.  اگر بگویند قبل از فجر صادق بوده است اولاً به چه دلیل هنگام اذان صبح مبناست؟ ثانیاً اگر لحظهی مقارنه مثلاً 2 دقیقه قبل از اذان صبحِ مریوان و 2 دقیقه پس از اذان صبحِ سنندج باشد آیا شروع ماه قمری در این 2 شهر یکسان خواهد بود؟
همانطور که همگی میدانیم کرهی زمین به شکل کروی است. و چرخیدن این کرهی کروی به دور خود حدود 24 ساعت به طول میانجامد.  به لحاظ طبیعی هیچ چیزی این کره را به دو نیمکرهی شرقی و غربی تقسیم نکرده است. اما بنابر قواعد بین المللی یک خط فرضی که از رصدخانهی سلطنتی گرینویچ در حومهی لندن میگذرد کرهی زمین را به صورت قراردادی به دو نیمکرهی شرقی و غربی تقسیم کرده است. و از طرفی مقارنهی ماه و خورشید در یک لحظه ثابت برای همهی ساکنین کرهی زمین اتفاق میافتد. پس طبیعی است که با توجه به کروی بودن زمین، شروع ماه قمری برای ساکنین زمین در 2 روز در نظر گرفته شود. برای کسانیکه بر اساس امکان رویت پذیری هلال ( و نه رویت خود هلال) اقدام به اعلام شروع ماه قمری میکنند این قضیه بسیار راحت است و همهی مردم کرهی زمین در 2 روز متناوب (بدون فاصله) و بدون اختلاف، اقدام به روزه گرفتن و یا اعلام عید می-نمایند. مبناء هم بسیار راحت و در دسترس است: امکانِ رویت هلال ماه در افقِ غربی برای چند دقیقه، پس از غروب آفتاب. و دیگر لازم نیست بنا به توصیه نویسندگان جزوه، جهت رویت هلال، سوار سفینه و موشک شده و یا در هنگام شدتِ آفتاب ظهر با دوربینهای مجهز به اشعه مادون قرمز به دنبال هلال ماه بگردیم.
باز هم تاکید میکنم که امکان رویت پذیریِ هلال با رویت بصری هلال متفاوت است.  امکان رویت پذیری هلال، یعنی با توجه به محاسبات نجومی امکان رویت هلال در آن منطقهی جغرافیایی وجود دارد امّا موانعی جهت رویت هلال وجود دارد که رویت آنرا برای ناظر زمینی مقدور نمیسازد از قبیل گرد و غبار، ابر، فشار هوا، گرمای زیاد، ارتفاعِ کمِ هلال، کم نور بودن هلال، مکث کم هلال و غروب سریع آن، ارتفاع زیاد منطقهی رصد از سطح دریا، وضعیت فاصلهی ماه از کرهی زمین و ... به زبان سادهتر یعنی در صورت عدم این موانع، رویت امکان پذیر میبود.
 امّا برای کسانیکه مبناء، امکان رویت پذیری هلال نبوده بلکه مقارنه را مبناء و ملاکِ شروع ماه قمری میدانند قضیه مشکل میشود . در صفحهی 34 جزوه ( 52 جدید)  اذعان شده است که حتی با وجود مبناء قراردادن مقارنه، باز هم مردم کرهی زمین در 2 روز متناوب، ماه قمری را شروع میکنند : «با توجه به واقعیت اختلاف مطالع، گریزی از تفاوت در شروع و پایان رمضان نیست که حداکثر آن یک روز است و این هم بر مبناءی نظام دقیق الهی است». همچنین در بیانیهی آغاز ماه رمضان امسال، آمده است: « شروع این ضیافت انسانساز، برای مسلمانان منطقهی ما، روز شنبه 07/04/93 خواهد بود». سئوال من از برادران نویسندهی بیانیه، این است که در عبارت ِ« برای مسلمانان منطقهی ما» این منطقهی ما، دقیقاً تا کجا خواهد بود؟ در ص 36 ( 53 جدید) نوشته شده است که: ِ« اختلاف مطالع در شروعِ ماه جدید، چه مبنای آن، مقارنه باشد یا رویت بصری هلال، همچنان مطرح و حقیقتی است غیر قابل انکار؛ با این تفاوت که در رویت بصری، گاهی اختلاف تا چهار روز میرسد ولی در مقارنه به دوازده ساعت کاهش مییابد» بنابراین ظاهراً با توجه به ص 36 (53 جدید ) نظر این دوستان روی حداکثر 12 ساعت است. حال اگر گفته شود که منظور از منطقهی ما ، یعنی تا 12 ساعت جغرافیایی با ما فاصله داشته باشد؛ در آنصورت با محاسبهی 12 ساعت غربی و 12 ساعت شرقی، کلّ کرهی زمین را شامل خواهد شد و دیگر آوردن عبارتِ منطقهی ما، بی معنی خواهد بود.  اگر گفته شود که منطقهی ما، یعنی تا شش ساعت جغرافیایی با ما فاصله داشته باشد ( شش ساعت از شرق  یا شش ساعت از غرب ) ؛ در این صورت تمامی کشورهای قارههای آسیا، آفریقا و اروپا با ما در یک منطقه قرار میگیرند. جالب این جاست که مثلاً کشور مراکش، که با محاسبهی فاصلهی زمانیِ کمتر از 6 ساعت، جزو منطقهی ما محسوب میشود؛ از سمت غربی در منطقهی کشورهای قارهی آمریکا نیز قرار دارد. حال در صورت تفاوت یک روزِ ایران و برزیل در شروع ماه رمضان، کشور مراکش میبایست با کدام یک از این کشورها هماهنگ منطقهای باشد؟  یک مثال جالب دیگر: مسلمانان کشور الجزایر در فاصلهی زمانی 6 ساعته از مالزی قرار دارند پس طبق این قاعده، در « منطقهی ما » ی  مسلمانان مالزی قرار میگیرد و با آنها ماه قمری را شروع میکند اما کشورِ همسایهی الجزایر، یعنی مراکش، در فاصلهی زمانی 7 ساعته از مالزی قرار دارد پس جزو   « منطقهی ما » ی مالزی قرار ندارد و میبایست یک روز زودتر ماه قمری را شروع کند حال از نویسندگان جزوه میپرسم آیا رواست که دو کشور همسایهی الجزایر و مراکش در دو روز مختلف ماه قمری را شروع کنند؟ عنوان کردنِ « منطقهی ما »  در بحث مبناء قرار دادن مقارنه، یک تسلسل پایان ناپذیر است زیرا طرفین هر منطقهای، خود شامل منطقهی دیگر هم هستند. در  مبناء قرار دادن مقارنه، هیچ گونه تشتّت و اختلافی حل نخواهد شد. و فقط صرفاً ماه قمری یک روز زودتر شروع میشود. امّا در مبناء قرار دادنِ امکان رویت پذیری هلال، (با توجه به تعریفی که از آن شد)  قطعاً در 2 روز متناوب به طور دقیق تمامی کشورهای جهان میتوانند ماه قمری را شروع کنند. (ان شاءالله)
2-    همنظر و همرای بودن بسیاری از علمای قدیم و معاصر با نویسندگان بیانیّه در خصوص مبناء قرار دادن مقارنه، جهت شروع ماههای قمری
در جزوهی 77 صفحهای با اسم بردن  و نقل قولِ تعداد زیادی از علمای قدیم و معاصر از ابن سُریج شافعی تا دکتر یوسف قرضاوی، سعی شده که این بزرگان را، هم نظرِ با نویسندگانِ جزوه قلمداد کرده و رای خود راجع به مبناء قرار دادن مقارنه جهت شروع ماههای قمری را مسبوق به سابقه اعلام دارند. در ص 75 (51 جدید)  جزوه آمده است: «آیا همین تعداد از شخصیّتهای طراز اول و وزین از قدما و معاصرین که هرکدام به نحوی به علم نجوم باور دارند و در این مقاله مورد بحث قرار گرفت، جهت اثبات حقانیّت مطلب مورد نظر کفایت نمیکند؟» حقیقتاً، همرای دانستن این علمای بزرگِ جهان اسلام، با نویسندگان جزوهی 77 صفحهای، در خصوص موضوع فوق، جفا به این دسته از علمای جهان اسلام است. از خوانندگان محترم تقاضامندم نقل قولهای این بزرگان مندرج در جزوهی مورد نظر را، یکبار دیگر مطالعه نمایند تا به خوبی دریابند که بدون استثناء سخن یکایک این علما، ناظر به معتبر بودن محاسباتِ نجومی در مواقع وجود موانع رویت هلال است و نه تایید مقارنه. از نویسندگان محترم جزوه، انتظار میرود  فقط یک مورد مستند، از این علمای قدیم و جدید ارائه دهند که این بزرگان در طول عمرشان یک روز زودتر از عموم مسلمین و با استناد به مقارنه، شروع ماه جدید قمری را اعلام داشته باشند. در جزوهی فوق حدود 3 صفحه ( 2 صفحه جدید) ، فقط از استاد یوسف قرضاوی- حفظه الله -  به عنوان همراهی با نویسندگانِ جزوه در خصوص مبناء قرار دادن مقارنه، استفاده شده است. به شکر خدا، استاد قرضاوی اکنون زنده و در قید حیاتند و مراجعه به سایت رسمی ایشان  (الموقع الرسمی لسماحه العلامه یوسف القرضاوی www.qaradawi.net) برای همگان میسر است. جای سئوال اینجاست که این چه نوع هم نظری و همراهی شخصی مانند قرضاوی با نویسندگان جزوه است که استاد قرضاوی به جای روز شنبه که مورد تایید و اعلام این دوستان است؛ روز یکشنبه را همراه با عموم مسلمانان به عنوان شروع ماه رمضان امسال اعلام میکند؟
3-    دعوت از همهی مسلمانان به وحدت و یک پارچگی
در جزوهی 77 صفحهای توصیههای زیادی به مسلمانان به وحدت و یک پارچگی مسلمین (خصوصاً در بحث روزه ماه رمضان ) شده است:
ص 22(17 جدید): « اگر مصمّمید مفهوم «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ...  » را دوباره احیا کنید و ... باید کینهها و تعصّبها را دور بریزید و فاصلهها را کم کنید و از خردمندان و حکمای دلسوز امّت کمال استفاده را ببرید و هیچ راه و دری را که جهت آن به سوی وفاق و انسجام و وحدت، و سرانجام نهائیش رسیدن به سرمنزل توحید است برخود نبندید (‏إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ‏ ) . آری یکی از این راهها شروع هماهنگ و همزمان (تا حدّ مقدور) عبادت روزه در ماه صیام و قیام، ماه تجلّی و بارش رحمت پروردگار یعنی: رمضان مبارک است. »
ص 50(33 جدید) : « یکی از اهداف و مقاصد ارزشمند و والای دینی، که باید در همهی امور و از جمله در تعیین اوقات عبادتها (نماز، روزه، حج و ... ) مورد تعقیب قرار گیرد ایجاد وحدت و هماهنگی میان پیروان آخرین پیامآور رحمت است. »
این سخنان براستی زیبا و دلنوازند و هر مسلمان دلسوزی، چنین میاندیشد. امّا آیا عملکرد و موضعِ عملی نویسندگان جزوه، متناسب با آن است؟  نویسندگان جزوه، قبل از اعلام مبناء قراردادن مقارنه جهت شروع ماههای قمری، با کدام یک از خردمندان و حکمای دلسوز امت اسلامی، کمال استفاده که هیچ، حتی یک مشورت انجام دادند؟ این دوستان، یک موضوع بدیع و جدید، که به کلّ امت اسلامی مربوط است را بدون توضیح کافی مطرح کرده و پس از حدود یکسال، در یک جزوهی مفصلّ 77 صفحهای به بیان ادلّهی علمی و فقهی آن میافتند ( که به نظر میرسد بیشتر مصرف داخلی داشته و جهت اقناع پیروان نوشته شده است) آنوقت ادعای وحدت اسلامی هم دارند. بهتر است  این برادران بدانند که وحدت به معنی : آی مردم بیایید شما هم مثل من بشوید نیست. اگر وحدت، اینگونه است!! پس همهی نحلههای فکری، همواره سرگرم  وحدت و یک پارچگی امّت اسلامیاند.
 این برادران در چندین جای جزوه، یکی از اصلیترین دلایلِ مشکلات مسلمانان را از میان رفتن نظام شورایی میدانند ( من هم در این زمینه با آنها موافقم) امّا خود تا چه میزان در امور مسلمین با علما و دانشمندان و دلسوزان ( خارج از افراد درون حزبی) به شور و مشورت میپردازند؟
در ص 33 (51 جدید) آوردهاند: « سرشماری دقیقی از فقها و دانشمندانی که موافق مسئلهی مورد بحث هستند صورت نگرفته تا مشخّص کند که آمار آنان چهقدر است؟ و بی تردید اگر بعد از تبیّیناتِ لازم، از علما و اهل رای مقبول، در زمینهی اثباتِ حلول ماههای قمری از طریق علم نجوم ( مقارنه ) نظر خواهی شود یقیناً جمع قابل توجهی نظرشان مثبت خواهد بود. » دسترسی به نظر علماء و اهل رای مقبول، بسیار ساده و آسان است کافی است که این برادران، جزوهی 77 صفحهای را که پر از تبیّینات لازم است به زبان عربی، ترجمه و برای علماء و اهل رای مقبول بفرستند و نظر آنها را جویا شوند. ضمناً بسیار مشتاقم اسامی اهلِ رای مقبول ( از نظر نویسندگان جزوه)  از علمایی که اکنون در قید حیاتند جهت مراجعه طالبان علم و دانش اسلامی، توسط این برادران اعلام گردد. ( به بزرگواریِ خداوند، قصدم تحقیر نیست واقعاً مشتاقم بدانم که علمای فهیم و اهل رای مقبول در عصر کنونی، که در قید حیاتند از دیدگاه این برادران کیانند؟ )
در ص 38 ( 25 جدید)  جزوه در خصوص اعلام نمودنِ شروع ماه قمری بر اساس مقارنه آمده است که: « بسیاری از مسلمانان در میان مذاهب مختلف از آن استقبال شایانی به عمل آوردند » این ادّعا بسیار عجیب و قابل تامل است. اینجانب روزنامهها، مجلات و سایتهای بسیار زیادی را به زبانهای ( عربی، کردی و فارسی) جستجو نمودم امّا ردّی از این  بسیاری از مسلمانان در میان مذاهب مختلف که از آن استقبال شایانی به عمل آورده باشند را مشاهده نکردم.  آنهم نه امسال بلکه رمضان پارسال که  هنوز جزوه تبیینات منتشر نشده بود!!!. آخر چه دلیلی دارد که بسیاری از مسلمانان در میان مذاهب مختلف، با یک بیانیّهی چند خطی  و قبل از تبیینات لازم، رای علمای مذهب خود را به کناری نهاده و شیفتهی رای این دوستان شوند؟ بنابراین لطفاً آدرس روزنامهها، مجلات و سایتهایی که بسیاری از مسلمانان سایر مذاهب از رای این دوستان استقبال شایان به عمل آوردهاند را منتشر نمایید.
در ص 34 ( 51 جدید) آمده است که: « مشکل اصلی مسلمانان، فقدان درک و تشخیص صحّت مقارنه نیست زیرا مقارنه، مسئلهای است علمی و غیر قابل انکار؛ بلکه مشکل ممالک اسلامی، سیاسی کردن همهی امور از جمله زمان شروع روزهی رمضان و زمان برپایی اعیاد اسلامی است؛ که متاسّفانه غالب حکّام و دستاندرکارانِ نظامهای حاکم، به آن رنگ و بوی سیاسی داده؛ و اهدافی متناقض با روح این عبادت را مدّ نظر دارند » خوانندهی گرامی! براستی توهینی واضحتر و آشکارتر، از این را نسبت به مسلمانان متعهد و علمای راستین سراغ دارید؟ بنا به نظر نویسندگان، تشخیص صحّتِ مقارنه جهت شروع ماه قمری امری بسیار ساده و غیر قابل انکار است.  نتیجهگیری منطقی آن چنین میشود که، مردم و خصوصاً علما، میبایست روز شنبه 07/04/1393 هجری شمسی را به عنوان شروع ماه رمضان اعلام و روزه میگرفتند و اگر کسی روز یکشنبه 08/04/1393 را به عنوان شروع ماه رمضان سال 1435  هجری قمری اعلام کرده باشد؛ یا خود از دستاندرکاران نظام حاکم است و یا از ترسِ حاکمیّت تن به چنین کاری زده است.!!! نکتهی جالبتر این است که چون مبنا قرار دادن مقارنه، مخصوص ایران نبوده و امری جهانی است این نتیجهگیری شامل تمامی علمای اسلامیِ (آسیا و آفریقا و اروپا) که روز یکشنبه را به عنوان شروع ماه رمضان امسال اعلام کردند؛ نیز میشود.
طرح یک سئوال: آیا در میان جمعیّت حدود 2 میلیارد نفری  مسلمانانِ عصر حاضر، چند نفر مسلمانِ متعهد که در زمینهی فیزیک و نجوم به درجهی تخصص ( دکترا )رسیده باشند وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد ( که قطعاً تعداد زیادی وجود دارد ودر مقالهی سال گذشته به اسامی چند تن از آنها اشاره شد ) چرا تا کنون صحّتِ استناد به مقارنه،جهت شروع ماه قمری را به علماء اسلامی گوشزد نکردهاند؟ چرا اصلاً در این زمینه مقالهای منتشر نساختهاند؟ نکند که همهی آنها را نیز از دستاندرکاران و یا مرعوبین نظامهای حاکم میدانند؟  تا حدی که باعث شود که جهان اسلام در این میدان قحط الرجالی، در خصوصِ موضوع فوق، دست به دامان چند نفر دانشجوی فیزیک آنهم در این گوشهی کرهی خاکی ( با این بضاعتِ علمیِ اندک در زمینهی نجوم ) بشود؟
در عمل هم دیدیم که 2 سال از اعلامِ شروع ماه قمری با استناد به مقارنه گذشت و نه تنها تفرّق و تشتّت در این زمینه، کم نشد بلکه بیشتر از گذشته باعث تفرقه و سردرگمی در میان مسلمانان کردستان گردید.
در ص 49 ( 32 جدید) هم با شهامتی مثال زدنی به استیضاحِ همهی علمای جهان اسلام پرداختهاند: « چه پاسخی وجود دارد برای اشتباهاتی که در رمضان و شوال نسبت به روزههای فوت و یا گرفته شده به وقوع پیوسته است؟ »  جهت مقایسه و نه از روی گستاخی و بیادبی (پناه برخدا)  میتوان این استیضاح را  به خدا و پیامبر برگشت داد که چرا نحوهی صحیح انجام یک امر عبادیِ موقوت ( روزهی ماه رمضان ) را که یکی از ارکان پنجگانهی اسلام نیز هست؛ به نحوی به مردم منتقل نکردند تا در عرض 1435 سال، همهی پیروان، از پیامبر گرامی اسلام و صحابهی کرام گرفته و همهی امّت اسلامی این 14 قرنه ( بالغ بر 20 میلیارد نفر) بتوانند آنچنان که مدّ نظر شارع مقدّس است انجام دهند؟ زیرا اگر مدّ نظر خداوند لطیف   لحاظ کردن لحظهی وقوع مقارنه، جهت شروع ماه قمری بوده باشد؛ تمامی این 20 میلیارد نفر در طول این 14 قرن، همواره  و بدون استثناء روز اول ماه رمضان را افطار کرده و روز عید فطر را روزه بودهاند. لطفاً نویسندگان و مدافعان جزوه پاسخ دهند که این قضیه با کدام منطق و حکمت الهی سازگار است؟ مقایسه کردن یکی از ارکان و شعائر اصلی اسلام (روزه ماه رمضان) با مواردی از قبیل استفاده از تلفن و موبایل و وجود میکرب در آب و سقط جنین، کار جالبی به نظر نمی-رسد. مگر برای خداوند لطیف و قدیر، دشوار بود که نحوهی انجام این رکن اساسی اسلام را به نحوی تعیین کند که مطابق با واقعیّت نظام هستی ( بنا به ادعای نویسندگان جزوه ) باشد و مخاطبین هم بتوانند این عبادت مستمر و همیشگی را دقیقاً مطابق نظر شارع مقدّس انجام دهند؟ چرا باید خداوند فهم کامل و صحیح نحوهی انجام یکی از عبادات اصلی را موکول به 1435 سال بعد بکند؟
در خاتمه از خداوند رحمان، هدایت و مغفرت برای خود و برای سایر مسلمانان از جمله نویسندگان جزوهی فوق را مسئلت مینمایم.
إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
13/04/1393 هجری شمسی برابر با ششم رمضان سال 1435 هجری قمری
سنندج – امید صادقی&منبع:نوگرا

دینی

ارسال نظر به عنوان مهمان

شرایط و قوانین.
  • احمدیان

    ممنون از تمام زحمات و تحقیقاتتان. براستی کامل و جامع بود. خدا خیرتان دهد و انشالله مایه درس گرفتن و تجدید نظر کردن ایشان گردد.

آخرین اخبار بخش ها