یکشنبه, 27 مرداد 1398

کاهش اضطراب با تفکر به خدا و دینمطالعات جدید نشان می ‌دهد که هنگام بروز عملی خطا و اشتباه، چنان چه به خداوند فکر کنیم، کمتر دچار ناراحتی و اضطراب ناشی از انجام گناه می‌ شویم. نتایج این تحقیق در مجله علم روان شناسی به چاپ رسیده است.
محققان، امواج مغزی واکنش مربوط به پریشانی و اندوه را در هنگام بروز کار خطا، در تعدادی افراد داوطلب اندازه‌ گیری کردند. بررسی نشان داد، واکنش افرادی که دارای تفکرات مذهبی بودند، کمتر از افراد غیرمذهبی بود.

امام شافعي و شاگردان مكتب بغدادامام شافعی نزدیک به پانزده سال از اواخر عمر پر برکت خود را به تدریس و تحقیق و نقد و بررسی علوم اسلامی و پژوهش و بازنگری در آراء خود و دیگران صرف نمود و در سه شهر مهم جهان اسلام ، « مکه ، فسطاط ، بغداد » حلقه های تدریس و علوم و معارف دینی و ادبیات و فقه اسلامی دایر کرد و در این مدت اندک ولی پربار ، موفق شد شاگردان و دانشجویان مجتهد زیادی را پرورش دهد . این دانشجویان تحت نظارت استاد برجسته و دلسوز خود به چنان درجه ای از اجتهاد و علم و معارف ربانی رسیده بودند که{jcomments on}

آخرین اخبار بخش ها