دوشنبه, 29 مهر 1398
شناسه خبر:2171

دیدار کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان با ماموستا عبدالکریم آذرین در پیرانشهر

  • انداز قلم

دیدار کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان با ماموستا عبدالکریم آذرین در پیرانشهر
در پی مرخص شدن ماموستا عبدالکریم آذرین امام جماعت مسجد هجرت و مدیر و موسس مدرسەی علوم دینی شیخ سعید نورسی پیرانشهر از زندان با سپردن وثیقه، جمع زیادی از مردم علاقەمند بە این ماموستای خوشنام و دلسوز، برای ابراز همدردی و پشتیبانی از ایشان، به دیدار وی شتافتند.

ابراز علاقە و همدردی و اعلام همراهی و پشتیبانی از این عالم دینی، تنها منحصر به شهرستان پیرانشهر و شهرهای اطراف نبود، بلکه علاقەمندان، از دورترین نقاط از جمله کرمانشاه، جوانرود ، سنندج و بانه به دیدار وی رفته و ضمن اعلام همدردی و پشتیبانی از این عالم اهل سنت، با وی تجدید دیدار کردند. پس از سه روز از آزادی ایشان، در روز شنبه 8 مهرماه کاک حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان به همراه جمعی از ماموستایان دینی از شهرهای سنندج ، بانە و سردشت با سفر به پیرانشهر و حضور در منزل ایشان، با وی دیدار کردند.
در این دیدار کاک حسن امینی ضمن قدردانی و خوش آمدگویی به ماموستا و آرزوی سعادت وسربلندی برای وی، تٲکید کردند که رهبران و ماموستایان اهل سنت در طول چهل سال گذشته، با الهام از آموزەهای دینی و تبعیت از سیرەی عملی و قولی پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وسلم ـ راه اعتدال و میانەروی را در پیش گرفته و ضمن تٲکید بر احقاق حقوق قانونی خود مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از قبیل اصول 12 , 15, 19, 23 اظهار داشتند که ما اهل خشونت و ترویج افراط گری نبوده و نخواهیم بود. اما در عین حال تحت هیچ شرایطی از مطالبه و پیگیری حقوق حقەی خود کوتاه نخواهیم آمد.
مدارس و مساج/و امور مذهبی اهل سنت باید بدور از دخالت حاکمیت، در اختیار علمای دلسوز اهل سنت باشد. ایشان با اشاره به نامەی اخیر خود برای مسئولان نظام، اظهار داشتند که : امید است  در شرایط حساس منطقه، درایت و عقلانیت بیشتری حاکم شده و در جهت احقاق حقوق ملی و مذهبی اقوام و اهل سنت گامهای مٶثری برداشته شود.
ماموستا عبدالکریم آذرین نیز ضمن قدردانی از حضور کاک حسن امینی و هیٲت همراه، اظهار داشت که اینجانب نه تنها هیچگاه اهل افراط و تندروی نبودەام، بلکە علیە افراط گرایی و تندروی بارهابحث کردەام.
لازم بە ذکر است جمع زیادی از ماموستایان و مردم در منزل این ماموستای اهل سنت حضور داشته و رفت و آمد مردم در روزهای گذشته بسیار زیاد بوده است و همچنان ادامه دارد.

اخبار ایران

ارسال نظر به عنوان مهمان

شرایط و قوانین.
  • hosting

    https://eominternacional.com/wp-content/uploads/2019/08/cheap-web-hosting-plans-80859.jpg

آخرین اخبار بخش ها