هفته وحدت ونتایج عملی آن

  • انداز قلم

 هنگامی که مرحوم آیه الله العظمی درتاریخ ۱۳۶۰/۹/۶ هفته وحدت را اعلام کرد وهمانگونه که خودشان مرقوم داشته اند.هدف ایشان ایجاد الفت ومحبت در بین مسلمانان وتشکیل جبهه واحدی در مقابل دشمنان بوده است.

اخبار ایران

مرحوم آیه الله منتظری همانگونه که مرحوم علامه کاک احمد مفتی زاده گفته اند :مجسمه ایمان واخلاص بوده ودغدغه سرنوشت مسلمانان را داشته است .

اما متاسفانه درمیان علمای اسلامی کمتر کسانی هستند که مانند مفتی زاده  ومنتظری به خاطر اعلای دین ونجات مسلمین از تفرقه واختلاف پیه همه مشکلات را به بدن خود بمالند واز همه مزایای دنیوی بگذرند. شعار دادن وسخن گفتن بسیار آسان است .اما در مقام عمل سخت ودشوار است.متاسفانه  همانگونه که مرحوم کاک احمد گفتند: ازجوی مذاهب به دریای اسلام برگردیم .نه تنها برنگشتیم بلکه روز به روز جوی های بیشتری ایجاد می شوند وفاصله ها بیشتر می گردد.ودرگیری های امروز خاورمیانه نشانه ای از آن است. آری دوری از اختلاف وتفرقه پیام قرآن است  وخداوند به تمسک واعتصام به ریسمان الهی یعنی قرآن سفارش کرده است .اما کدام سنی یا شیعی به خود جرات داده که به ندای خداوند جواب دهد ودرتنازع به خدا ورسول مراجعه نماید. کدام شورا  واجماع تاکنون در قم ونجف یا قاهره ومکه تشکیل شده ؟  باید گفت: وحدت واتحاد بدون پذیرش یکدیگر ممکن نیست.پذیرش یکدیگر بدون توجه به کرامت انسانی وکرامت انسانی بدون عدالت  ومساوات ممکن نمی باشد.  هرچند نمی توان نقش این شعارهارا در ظاهر نادیده گرفت با سخنان رهبری در باره حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت حداقل مقلدان ایشان خودرا ملزم به تبعیت ازایشان می دانند وبقیه هم از جنبه حاکمیتی ملزم به پیروی از ایشان می باشند. اما وحدت واقعی که از دل ها ودرون ها سرچشمه نگیرد هیچ تداومی نخواهد نداشت ودرخت آن هیچ ثمره وبهره ای  نخواهد داد. همانگونه که ایران سردمدار وحدت بوده بابد عملا آن را هم نشان دهد واین مهم هم ممکن نخواهد بود مگر اینکه مردم در عمل ببینند .چندین کنفرانس وحدت تشکیل شده ومهمانان زیادی دعوت شده اند وبیانیه ها وقطع نامه های بسیاری صادر شده اما چه نتیجه عملی داشته است؟ آقای رئیس جمهور در کنفرانس سخن می گویند .ودرباره وحدت مسلمانان تاکید می کنند ولی این همه حرف وحدیث ارزش انتصاب یک نفر فرماندار اهل سنت را دارد؟ چه اشکال دارد نماینده رهبری دربلوچستان یا کردستان یکی از علمای اهل سنت باشد؟ راستی  اگر یک بار مهمانان خارجی را به مسجد اهل سنت ببرند و ثابت کنند همه ی شایعات دروغ است!!!  چه اشکال دارد که یک نفر سنی به عنوان آبدار چی در دفتر ریاست جمهور باشد ؟ چه اشکال دارد که دستیار ایشان اهل سنت باشد ؟آخر در مقایسه با افغانستان جمعیت اهل سنت خیلی بیشتر است؟ راستی در این ۳۵ سال کنفرانس وحدت توانسته ایم ۳۵ نفر فرماندار اهل سنت پرورش نماییم؟  ما نمی توانیم بک مجمع فقهی را تحمل نماییم !!  تا زمانی که مسلمانان نسبت به یکدیگر تعارفات کلامی وشعارهای زبانی را کنار نگذارند ومخلصانه به ندای قرآن وسنت گوش فرا ندهند شاهد هیچ وحدتی نخواهیم بود .نه شیعه های انگلیسی دلسوز اسلامند ونه سنی های آمریکائی بلکه باید کسانی به این ندای قرآنی پاسخ دهند  که فردای قیامت را در ارتباط با واعتصموا بحبل الله پیش روی خود دارند. هرزمانی اهل سنت در تهران توانستند تابلوی مسجد ی را نصب نمایند  ویک اهل سنتی به سمت استاندار قم منصوب شد آن زمان می توان گفت  درخت وحدتی که مرحوم آیه الله منتظری ودیگر مسئولان کاشته اند به بار خواهد نشست وبرگ وبار آن وسایه اش در عالم اسلامی گسترده خواهد شد .اما با این روندی که پیش خواهد رفت همانگونه که کرماشانی ها گفته اند: گمان نکم فلانی.

ارسال نظر به عنوان مهمان

شرایط و قوانین.
  • profile

    http://www.huntingbook.org/images/photos/1291/989/1eab72f455e033f209f7dd9c.jpg

  • hosting

    http://plumbingmedics.com/images/cheap-hosting-web-53243.jpg