دوشنبه, 29 مهر 1398

علما وروشنفکران ویا سیاستمداران را براساس بینش وموضعگیری می توان مورد قضاوت وداوری قرار داد.چه بسا عالمان دینی بوده وهستند که به قول سنندجی ها اگر آب آرندان را هم ببرد ککی آنان را نمی گزد وهیچگونه حساسیتی از خود نشان نمی دهند .وچه بسا روشنفکرانی هستند که تنها دود چراغ می خورند وصفحات کاغذهارا سیاه می کنند ودر کارخانه شعار سازی نسخه های بی مصرف صادر می کنند .ویا چه بسا سیاستمدارانی که از صداقت مردم سوء استفاده می کنند وآن را به حساب زیرکی خود می گذارند وچنان می اندیشند که دروغگویی عین سیاست است.
نه عاملان بی عمل ونه روشنفکران بی محل ونه سیاستمداران بی أمل نمی توانند ملجأ ومأ وای برای مردمان مستضعف ومستمندی باشد که در آرزوی رهایی وزندگی والایی هستند.
امروز در بازار آشفته عرضه کالاهای دینی چنان سمساران ودلالان وسوداگران زیاد شده اند که ذهن مشتاقان وجویندگان دین دچار آشفتگی وتحیر شده است .هرکسی از منظر منافع  وظن خود اسلام را عرضه می نماید .همانند داستان فطریه وگدایان در پیاده روها که چندین نوع فطریه را با قیمت های متفاوت از دهندگان می گیرند. ودر عین حال هیچ کدام دیگری را قبول ندارند.

متاسفانه در بازار عرضه اسلام در کردستان چنان تنگ نظری ودگم اندیشی حاکم است که عرضه کنندگان به خود اجازه نمی دهند حقانیتی برای دیگران قائل باشند. واین بلایی است که پیکر اسلام کوردی ویا پلورالیسم دینی را در معرض خطر قرار داده است .مضاف بر آنکه معیار صحت وسقم هر اندیشه ومذهبی قرآن وسنت است. سال گذشته که به دیدار یکی از علما رفته بودم واز او خواستم که برای نشان دادن سیمای رواداری ومتسامحانه ی دین توصیه نامه ای ویا نصیحتی در حد یک R$B5فحه برای تقریب ونزدیک کردن جوانان مسلمان بنویسد ,بلا فاصله گفتند: آنان ...... ومن در خواست خودرا تکرار نکردم.
درحالی که پیامبر (ص)رحمتی برای جهانیان بوده است وما نیز باید اینگونه باشیم.
بنابراین در چنین اوضاع واحوالی که جامعه ی دینی پراکنده ومتشتت ما در منجلاب  اختلاف وعدم تحمل مخالف گرفتار شده ,نیازمند عالمانی است که دلی دریاوار داشته باشند وهمگان را برادر ودوست خود بدانند وچراغ دلسوزی خودرا برآنان بتابانند .واینگونه عالمان متاسفانه در جامعه ی ما به ندرت یافت می شوند ,اما با این وصف هرچند معدودند ولی مؤثرند که می توان کاک حسن امینی را نام برد .
کاک حسن در اثر تجارب ممتد خود در میان گروه های ملی ومذهبی وبرخورد وارتباط با اقشار مختلف چه روستائی وشهری,بی سواد وباسواد ,مسلمان ولائیک وشیعه وسنی,کورد وغیر کورد به جایگاهی رسیده که با هیچ فرقه وگروهی سرعناد ومخالف ندارد .واز آن جائی که نقش حاکم شرع مردمی را داشته  وبا فعالان سیاسی ومدنی خارج از کوردستان دوستی وارتباط دارد .می توان گفت فراتر از یک مذهب یا ملت ویا دین می اندیشد وبیشتر از آنچه که دغدغه مرید پروری داشته باشد  به فکر انسانیت است .
او در سرکشی از خانواده زندانیان سیاسی هرگز به مرزهای ایدولوژیک نمی اندیشد ,بلکه خودرا شریک غم واندوه همگان می داند.بارها گفته  است : برا ی من مسلمان صوفی یا سلفی تفاوتی ندارند چون ما در اصول مشترکیم وبرمالازم  است همدیگررا تحمل نمائیم ومن خودم را موظف به دفاع از حقوق همگان می دانم .
در روز عید قربان یکی از اساتید دانشگاه نکته ی جالبی را در باره کاک حسن گفتند: ایشان گفتند تفاوت خانه ی کاک حسن با خانه ی دیگر آن است که در منزل کاک حسن همه ی افکار می توانند در کنار یکدیگر جمع شوند وهمدیگررا تحمل نمایند ,اما در آنجا تحمل فکردیگری محال است.
این مقبولیت عامه وسابقه طولانی تدریس وتعلیم وتسلط بر متون کلاسیک واستنباط از قرآن وسنت وجایگاه قدرتمند ایشان در میان علمای بزرگ اهل سنت می تواند به عنوان مهمترین سبب وعلت مرجعیت ایشان در میان اهل سنت کردستان باشد که بهترین نقش را در وحدت وهمبستگی وإئتلاف در حول محور فقاهت وسیاست وفعالیت مدنی ایشان دارد.
لذا در چنین شرایطی که ما بیشتر از هر زمانی به وحدت وتحمل ومدارا وبازگشت به دین راستین داریم .شخصیت هایی مانند کاک حسن می توانند  با سعه صدر وسینه ی گشاده  چنین نقشی را ایفا نموده  وچنین مسئولیت سنگینی را تحمل نمایند.

کانال رسمی دکتر جلال جلالی زاده
https://t.me/drjalalizadeh60

دیدار کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان با ماموستا عبدالکریم آذرین در پیرانشهر
در پی مرخص شدن ماموستا عبدالکریم آذرین امام جماعت مسجد هجرت و مدیر و موسس مدرسەی علوم دینی شیخ سعید نورسی پیرانشهر از زندان با سپردن وثیقه، جمع زیادی از مردم علاقەمند بە این ماموستای خوشنام و دلسوز، برای ابراز همدردی و پشتیبانی از ایشان، به دیدار وی شتافتند.

ابراز علاقە و همدردی و اعلام همراهی و پشتیبانی از این عالم دینی، تنها منحصر به شهرستان پیرانشهر و شهرهای اطراف نبود، بلکه علاقەمندان، از دورترین نقاط از جمله کرمانشاه، جوانرود ، سنندج و بانه به دیدار وی رفته و ضمن اعلام همدردی و پشتیبانی از این عالم اهل سنت، با وی تجدید دیدار کردند. پس از سه روز از آزادی ایشان، در روز شنبه 8 مهرماه کاک حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان به همراه جمعی از ماموستایان دینی از شهرهای سنندج ، بانە و سردشت با سفر به پیرانشهر و حضور در منزل ایشان، با وی دیدار کردند.
در این دیدار کاک حسن امینی ضمن قدردانی و خوش آمدگویی به ماموستا و آرزوی سعادت وسربلندی برای وی، تٲکید کردند که رهبران و ماموستایان اهل سنت در طول چهل سال گذشته، با الهام از آموزەهای دینی و تبعیت از سیرەی عملی و قولی پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وسلم ـ راه اعتدال و میانەروی را در پیش گرفته و ضمن تٲکید بر احقاق حقوق قانونی خود مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از قبیل اصول 12 , 15, 19, 23 اظهار داشتند که ما اهل خشونت و ترویج افراط گری نبوده و نخواهیم بود. اما در عین حال تحت هیچ شرایطی از مطالبه و پیگیری حقوق حقەی خود کوتاه نخواهیم آمد.
مدارس و مساج/و امور مذهبی اهل سنت باید بدور از دخالت حاکمیت، در اختیار علمای دلسوز اهل سنت باشد. ایشان با اشاره به نامەی اخیر خود برای مسئولان نظام، اظهار داشتند که : امید است  در شرایط حساس منطقه، درایت و عقلانیت بیشتری حاکم شده و در جهت احقاق حقوق ملی و مذهبی اقوام و اهل سنت گامهای مٶثری برداشته شود.
ماموستا عبدالکریم آذرین نیز ضمن قدردانی از حضور کاک حسن امینی و هیٲت همراه، اظهار داشت که اینجانب نه تنها هیچگاه اهل افراط و تندروی نبودەام، بلکە علیە افراط گرایی و تندروی بارهابحث کردەام.
لازم بە ذکر است جمع زیادی از ماموستایان و مردم در منزل این ماموستای اهل سنت حضور داشته و رفت و آمد مردم در روزهای گذشته بسیار زیاد بوده است و همچنان ادامه دارد.

 هنگامی که مرحوم آیه الله العظمی درتاریخ ۱۳۶۰/۹/۶ هفته وحدت را اعلام کرد وهمانگونه که خودشان مرقوم داشته اند.هدف ایشان ایجاد الفت ومحبت در بین مسلمانان وتشکیل جبهه واحدی در مقابل دشمنان بوده است.

در پی درگذشت مولوی ابراهیم براهویی، یکی از اساتید حوزه علمیه فاروقیه گالیکش در استان گلستان، کاک حسن امینی با ارسال پیامی درگذشت ایشان را تسلیت گفتند.

حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان و مدیر مدرسه ی علوم دینی امام بخاری توسط اداره اطلاعات این شهر از شرکت در مراسم فارغ‌التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان منع شده است. آقای امینی توسط این نهاد امنیتی تهدید شده، در صورت شرکت در این مراسم، “مشکلاتی برای وی پیش خواهد آمد”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حاکم شرع مردمی کردستان با تهدید تلفنی اداره اطلاعات این شهر از شرکت در مراسم فارغ‌التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان (ختم بخاری شریف) منع شده است.

یک منبع نزدیک به آقای امینی با تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “اداره کل اطلاعات کردستان سه روز پیش طی تماس تلفنی به استاد حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان و مدیر مدرسه ی علوم دینی امام بخاری گفته است که حق ندارد امسال در مراسم فارغ‌التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان یا همان ختم بخاری شریف شرکت کند.”
این منبع مطلع در ادامه افزود: “این نهاد امنیتی وی را تهدید کرده در صورت شرکت در این مراسم مشکلاتی برای او پیش خواهد آمد.”
لازم به ذکر است در ادامه افزایش محدودیت در برگزاری این مراسم گزارش شده است ماموران امنیتی از برگزاری همایش فارغ التحصیلی طلاب دارالعلوم مکی زاهدان در محل برگزاری همایشها که به حوزه های علمیه صدیقیه و دارالعلوم عزیزیه اهل سنت تعلق دارد ممانعت کردند.
همه ساله در ماه های رجب و شعبان و پس از پایان سال تحصیلی طلاب در استان سیستان و بلوچستان همایشهای متعددی برگزار می شود که معمولا با حاشیه ها و محدودیت های زیادی از سوی نیروهای امنیتی یا انتظامی روبرو مg4D8ود.


منبع: هرانا

شب گذشته، درپی درخواست فعالان و علمای اهل سنت و با تحقق خواسته، فواد رضازاده زندانی اهل سنت کرد در زندانی رجایی شهر کرج، بعد از ۲۳ روز به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد.

مقالات دیگر...

آخرین اخبار بخش ها