کودتاچیان در مصر، قانون را به اعدام محکوم کردند

  • انداز قلم

سرزمین موسی در گرداب دوباره ی حاکمیت فرعون ها و برقراری ستم و زورشان، ملتهب است. سرزمین فرزندان امام حسن البناء و سید قطب در دستان سیاهی گرفتار است که اگر منصف باشیم باید بگوئیم: «سیسی» روی فرعون را سفید کرده است!

سیاسی

کودتای نظامی ژنرال های لائیک، حکومت قانونی و برخاسته از انقلاب مردم را به ورطه ی سقوط کشاند و رهبران انقلاب را به زندان های طولانی مدت و رئیس جمهوری قانونی «محمد مرسی» را به اعدام محکوم کرده است!

میان وارونگی این روزهای دنیا و در همهمه ی جنگ ها، این خود اتفاق عجیب تری است که صدای گوش خراش جنگ های خاورمیانه، اجازه ی فکرکردن به آن را سلب و تا حدودی از یاد برده است.
جنگ داعش در عراق و سوریه و درگیرهای یمن، تیتر اول خبرهاست؛ غافل از آن که مصر با سرطان عبدالفتاح سیسی دست در گریبان است و روزی صد بار می میرد و کسی فریادش را نمی شنود!
نهضت اخوان المسلمین با ممنوعیت فعالیتش روبروست و رهبران مسامحه کارش در زندان و تبعید و زیر تیغ گیوتین ژنرال ها هستند و کمی آن سوتر، عراق و سوریه و یمن در آتش می سوزند و سران کودتا برای حل و فصل مسایل منطقه به کنفرانس ها دعوت می شوند و دنیا چشمان کم سویش را به روی جنایت سیسی بسته است و عملا پاداش ساقط کردن حکومت قانونی مردم را دو دستی تقدیمش می کند. اگر داعش و پیشرفت های غافلگیر کننده اش برای امنیت ملت ها تهدید است، اگر طالبان و جبهه ی النصره، خطرهای حاد هستند، باید به کودتای سیسی چه گفت؟! حافظه ی ضعیف ملت ها، خیلی زود فراموش کرده است که خطر سیسی، کمتر از داعش نیست!
خیال راحت اسرائیل از ناحیه ی مصر، غفلت بزرگی است که بعدها چوبش را می خوریم! خطر داعش مقطعی است؛ رگبارین روزهایی است که می گذرد؛ ولی خطر حرکت هایی مثل کودتا در مصر، خطری ابدی است! چراغ سبز آمریکا و اروپا برای ساقط کردن انقلاب مردم مصر، تنها برای حفظ صهیونیست در قلب مسلمانان است.
بازکردن گذرگاه «رفح» برای کمک به مردم غزه و فلسطین در زمان حکومت نوپای مرسی اتفاق افتاد که به مذاق اسرائیل و آمریکا خوش نیامد و زمینه را برای کودتای ژنرال ها فراهم کرد تا موقعیت و امنیت تومور بدخیم و عفونی به خطر نیفتد و در عوض سرکوب و توبیخ کودتا، داعش و بازی جنگ های فرقه ای علم شد تا ذهن ها به فرع منحرف شود و البته موفق بود و بهترین تاکتیک برای انحراف و توجه به سمتی دیگر شد.
تئوریستن جنگ های فرقه ای و مذهبی برای حفظ اسرائیل در دل مسلمانان و منطقه ی خاورمیانه، به خوبی می داند که مهره ها را کجا بچیند و کی آن ها را بازی دهد تا معادلات امنیتی پشت دیوار حایل تبعیض به هم نخورد و یهود مزدور و دائم بهانه گیر در سایه ی جنگ مسلمانان با هم، در آسایش باشد و به ریش های بلندمان بخندد!
در قیل و قال پیش روی های داعش به قلب سوریه و تصرف الانبار، حکم اعدام رئیس جمهوریِ انقلاب مردم مصر صادر می شود که هیچ کس به آن واکنشی نشان نداد و برای سرپوش گذاشتن شرعی بر آن، تثبیتش را به علماء سپردند تا لعاب مذهبی و مجوز شرعیش هم، شبهه ها را برطرف کند! باید به این همه کیاست اسرائیل آفرین گفت که همه را زیر پوست ترفندهایش به بازی گرفته است.
وا اسفا به روزهای افول و مجد مسلمانان... باید به حال این روزگار مصر و سرزمین های دیگر مسلمانان چه گفت؟ و چه نوشت؟ جز این که در جنگ های فرقه ای و مذهبی و عشیره ای گرفتارمان کرده اند تا از این گرداب هایل، ماهی های مقصود صید کنند! سیسی کودتا می کند، آمریکا تاییدش می کند؛ اسرائیل هورا می کشد و در سوریه مردم می میرند و بمب های شبکه ای بر سرشان فرو می ریزد، داعش امپراطوریش را خط کشی می کند، در حالی که خطر بیخ گوش مسلمانان نفس می کشد!
«سیسی» و صاحبان تزویر مدال می گیرند و آزادی در زندان به اعدام محکوم می شود. پشت همان میله ها، روزی «مبارک» با عینک آفتابی در انتظار فرجام سرکوب هایش بود و امروز نیم خیز با سر و رویی اطو کشیده، تبرئه می شود و انقلاب مردم و رهبر قانونی به اعدام محکوم می شود!
با این همه وارونگی چه باید کرد؟
حالا تصور کنید، آرزو بر ما محال نیست، اگر داعش و طالبان و النصره و حزب اله و حشد شعبی و نیروهای اسد و حوثی ها در یمن، همه با هم با دست خالی به طرف دشمن اصلی و واقعی مسلمانان همگام شوند! چه شود؟! خدایا! چه می شد اگر چنین بود؟ چه می شد اگر مسلمانان در می یافتند که به جای حمله به همدیگر، به جای تضعیف همدیگر، به سوی دشمن مشترک می تاختند؟ به سوی اسرائیل و سیسی و آمریکا.... خدایا مسلمانان را دریاب....

کتایون محمودی

ارسال نظر به عنوان مهمان

شرایط و قوانین.
  • hosting

    http://die-hollaender.de/images/web-hosting-service-73564.jpg