چهارشنبه, 01 آبان 1398

آخرین عناوین اخبار

علما وروشنفکران ویا سیاستمداران را براساس بینش وموضعگیری می توان مورد قضاوت وداوری قرار داد.چه بسا عالمان دینی بوده وهستند که به قول سنندجی ها اگر آب آرندان را هم ببرد ککی آنان را نمی گزد وهیچگونه حساسیتی از خود نشان نمی دهند .وچه بسا روشنفکرانی هستند که تنها دود چراغ می خورند وصفحات کاغذهارا سیاه می کنند ودر کارخانه شعار سازی نسخه های بی مصرف صادر می کنند .ویا چه بسا سیاستمدارانی که از صداقت مردم سوء استفاده می کنند وآن را به حساب زیرکی خود می گذارند وچنان می اندیشند که دروغگویی عین سیاست است.
نه عاملان بی عمل ونه روشنفکران بی محل ونه سیاستمداران بی أمل نمی توانند ملجأ ومأ وای برای مردمان مستضعف ومستمندی باشد که در آرزوی رهایی وزندگی والایی هستند.
امروز در بازار آشفته عرضه کالاهای دینی چنان سمساران ودلالان وسوداگران زیاد شده اند که ذهن مشتاقان وجویندگان دین دچار آشفتگی وتحیر شده است .هرکسی از منظر منافع  وظن خود اسلام را عرضه می نماید .همانند داستان فطریه وگدایان در پیاده روها که چندین نوع فطریه را با قیمت های متفاوت از دهندگان می گیرند. ودر عین حال هیچ کدام دیگری را قبول ندارند.

متاسفانه در بازار عرضه اسلام در کردستان چنان تنگ نظری ودگم اندیشی حاکم است که عرضه کنندگان به خود اجازه نمی دهند حقانیتی برای دیگران قائل باشند. واین بلایی است که پیکر اسلام کوردی ویا پلورالیسم دینی را در معرض خطر قرار داده است .مضاف بر آنکه معیار صحت وسقم هر اندیشه ومذهبی قرآن وسنت است. سال گذشته که به دیدار یکی از علما رفته بودم واز او خواستم که برای نشان دادن سیمای رواداری ومتسامحانه ی دین توصیه نامه ای ویا نصیحتی در حد یک R$B5فحه برای تقریب ونزدیک کردن جوانان مسلمان بنویسد ,بلا فاصله گفتند: آنان ...... ومن در خواست خودرا تکرار نکردم.
درحالی که پیامبر (ص)رحمتی برای جهانیان بوده است وما نیز باید اینگونه باشیم.
بنابراین در چنین اوضاع واحوالی که جامعه ی دینی پراکنده ومتشتت ما در منجلاب  اختلاف وعدم تحمل مخالف گرفتار شده ,نیازمند عالمانی است که دلی دریاوار داشته باشند وهمگان را برادر ودوست خود بدانند وچراغ دلسوزی خودرا برآنان بتابانند .واینگونه عالمان متاسفانه در جامعه ی ما به ندرت یافت می شوند ,اما با این وصف هرچند معدودند ولی مؤثرند که می توان کاک حسن امینی را نام برد .
کاک حسن در اثر تجارب ممتد خود در میان گروه های ملی ومذهبی وبرخورد وارتباط با اقشار مختلف چه روستائی وشهری,بی سواد وباسواد ,مسلمان ولائیک وشیعه وسنی,کورد وغیر کورد به جایگاهی رسیده که با هیچ فرقه وگروهی سرعناد ومخالف ندارد .واز آن جائی که نقش حاکم شرع مردمی را داشته  وبا فعالان سیاسی ومدنی خارج از کوردستان دوستی وارتباط دارد .می توان گفت فراتر از یک مذهب یا ملت ویا دین می اندیشد وبیشتر از آنچه که دغدغه مرید پروری داشته باشد  به فکر انسانیت است .
او در سرکشی از خانواده زندانیان سیاسی هرگز به مرزهای ایدولوژیک نمی اندیشد ,بلکه خودرا شریک غم واندوه همگان می داند.بارها گفته  است : برا ی من مسلمان صوفی یا سلفی تفاوتی ندارند چون ما در اصول مشترکیم وبرمالازم  است همدیگررا تحمل نمائیم ومن خودم را موظف به دفاع از حقوق همگان می دانم .
در روز عید قربان یکی از اساتید دانشگاه نکته ی جالبی را در باره کاک حسن گفتند: ایشان گفتند تفاوت خانه ی کاک حسن با خانه ی دیگر آن است که در منزل کاک حسن همه ی افکار می توانند در کنار یکدیگر جمع شوند وهمدیگررا تحمل نمایند ,اما در آنجا تحمل فکردیگری محال است.
این مقبولیت عامه وسابقه طولانی تدریس وتعلیم وتسلط بر متون کلاسیک واستنباط از قرآن وسنت وجایگاه قدرتمند ایشان در میان علمای بزرگ اهل سنت می تواند به عنوان مهمترین سبب وعلت مرجعیت ایشان در میان اهل سنت کردستان باشد که بهترین نقش را در وحدت وهمبستگی وإئتلاف در حول محور فقاهت وسیاست وفعالیت مدنی ایشان دارد.
لذا در چنین شرایطی که ما بیشتر از هر زمانی به وحدت وتحمل ومدارا وبازگشت به دین راستین داریم .شخصیت هایی مانند کاک حسن می توانند  با سعه صدر وسینه ی گشاده  چنین نقشی را ایفا نموده  وچنین مسئولیت سنگینی را تحمل نمایند.

کانال رسمی دکتر جلال جلالی زاده
https://t.me/drjalalizadeh60

دیدار کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان با ماموستا عبدالکریم آذرین در پیرانشهر
در پی مرخص شدن ماموستا عبدالکریم آذرین امام جماعت مسجد هجرت و مدیر و موسس مدرسەی علوم دینی شیخ سعید نورسی پیرانشهر از زندان با سپردن وثیقه، جمع زیادی از مردم علاقەمند بە این ماموستای خوشنام و دلسوز، برای ابراز همدردی و پشتیبانی از ایشان، به دیدار وی شتافتند.

ابراز علاقە و همدردی و اعلام همراهی و پشتیبانی از این عالم دینی، تنها منحصر به شهرستان پیرانشهر و شهرهای اطراف نبود، بلکه علاقەمندان، از دورترین نقاط از جمله کرمانشاه، جوانرود ، سنندج و بانه به دیدار وی رفته و ضمن اعلام همدردی و پشتیبانی از این عالم اهل سنت، با وی تجدید دیدار کردند. پس از سه روز از آزادی ایشان، در روز شنبه 8 مهرماه کاک حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان به همراه جمعی از ماموستایان دینی از شهرهای سنندج ، بانە و سردشت با سفر به پیرانشهر و حضور در منزل ایشان، با وی دیدار کردند.
در این دیدار کاک حسن امینی ضمن قدردانی و خوش آمدگویی به ماموستا و آرزوی سعادت وسربلندی برای وی، تٲکید کردند که رهبران و ماموستایان اهل سنت در طول چهل سال گذشته، با الهام از آموزەهای دینی و تبعیت از سیرەی عملی و قولی پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وسلم ـ راه اعتدال و میانەروی را در پیش گرفته و ضمن تٲکید بر احقاق حقوق قانونی خود مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از قبیل اصول 12 , 15, 19, 23 اظهار داشتند که ما اهل خشونت و ترویج افراط گری نبوده و نخواهیم بود. اما در عین حال تحت هیچ شرایطی از مطالبه و پیگیری حقوق حقەی خود کوتاه نخواهیم آمد.
مدارس و مساج/و امور مذهبی اهل سنت باید بدور از دخالت حاکمیت، در اختیار علمای دلسوز اهل سنت باشد. ایشان با اشاره به نامەی اخیر خود برای مسئولان نظام، اظهار داشتند که : امید است  در شرایط حساس منطقه، درایت و عقلانیت بیشتری حاکم شده و در جهت احقاق حقوق ملی و مذهبی اقوام و اهل سنت گامهای مٶثری برداشته شود.
ماموستا عبدالکریم آذرین نیز ضمن قدردانی از حضور کاک حسن امینی و هیٲت همراه، اظهار داشت که اینجانب نه تنها هیچگاه اهل افراط و تندروی نبودەام، بلکە علیە افراط گرایی و تندروی بارهابحث کردەام.
لازم بە ذکر است جمع زیادی از ماموستایان و مردم در منزل این ماموستای اهل سنت حضور داشته و رفت و آمد مردم در روزهای گذشته بسیار زیاد بوده است و همچنان ادامه دارد.

حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان و مدیر مدرسه ی علوم دینی امام بخاری توسط اداره اطلاعات این شهر از شرکت در مراسم فارغ‌التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان منع شده است. آقای امینی توسط این نهاد امنیتی تهدید شده، در صورت شرکت در این مراسم، “مشکلاتی برای وی پیش خواهد آمد”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حاکم شرع مردمی کردستان با تهدید تلفنی اداره اطلاعات این شهر از شرکت در مراسم فارغ‌التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان (ختم بخاری شریف) منع شده است.

یک منبع نزدیک به آقای امینی با تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “اداره کل اطلاعات کردستان سه روز پیش طی تماس تلفنی به استاد حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان و مدیر مدرسه ی علوم دینی امام بخاری گفته است که حق ندارد امسال در مراسم فارغ‌التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان یا همان ختم بخاری شریف شرکت کند.”
این منبع مطلع در ادامه افزود: “این نهاد امنیتی وی را تهدید کرده در صورت شرکت در این مراسم مشکلاتی برای او پیش خواهد آمد.”
لازم به ذکر است در ادامه افزایش محدودیت در برگزاری این مراسم گزارش شده است ماموران امنیتی از برگزاری همایش فارغ التحصیلی طلاب دارالعلوم مکی زاهدان در محل برگزاری همایشها که به حوزه های علمیه صدیقیه و دارالعلوم عزیزیه اهل سنت تعلق دارد ممانعت کردند.
همه ساله در ماه های رجب و شعبان و پس از پایان سال تحصیلی طلاب در استان سیستان و بلوچستان همایشهای متعددی برگزار می شود که معمولا با حاشیه ها و محدودیت های زیادی از سوی نیروهای امنیتی یا انتظامی روبرو مg4D8ود.


منبع: هرانا

 هنگامی که مرحوم آیه الله العظمی درتاریخ ۱۳۶۰/۹/۶ هفته وحدت را اعلام کرد وهمانگونه که خودشان مرقوم داشته اند.هدف ایشان ایجاد الفت ومحبت در بین مسلمانان وتشکیل جبهه واحدی در مقابل دشمنان بوده است.

شب گذشته، درپی درخواست فعالان و علمای اهل سنت و با تحقق خواسته، فواد رضازاده زندانی اهل سنت کرد در زندانی رجایی شهر کرج، بعد از ۲۳ روز به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد.

در پی درگذشت مولوی ابراهیم براهویی، یکی از اساتید حوزه علمیه فاروقیه گالیکش در استان گلستان، کاک حسن امینی با ارسال پیامی درگذشت ایشان را تسلیت گفتند.

روز سه شنبه 13/07/1395 چهارمین مجمع فقهی جمعی از علمای اهل سنّت کردستان ایران، در مسجدالنبی شهرک بعثت سنندج برگزار شد.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

با نهایت تٲثر و تٲسف و در عین حال با تعجب فراوان، در صبحگاه روز سه شنبه 12 مرداد ماە در میانەی سفر و در مسیر حرکت بە سوی اصفهان از اجرای حکم اعدام تعداد زیادی از جوانان مسلمان اهل سنت کورد در زندان رجایی شهر کرج مطلع شدم.

مولانا محمد حسین گرگیج با بیان اینکه” نماز خطری برای نظام ندارد”  ضمن انتقاد شدید از پلمپ نمازخانه های اهل سنت در برخی از شهرهای کشور، از رهبر معظم انقلاب و سران نظام خواستند تا جلوی افراد تندرو را بگیرند.

کانال رسمی تلگرام مکتب قرآن کردستان راه اندازی شد.

بازدیدکنندگان گرامی با کلیک روی لینک زیر میتوانند وارد کانال رسمی مکتب قرآن کردستان شوند.

 علما و روحانیان اهل سنت ایران نگران تشدید تنش بین ایران و عربستان هستند. آنها اعدام شیخ النمر از رهبران اقلیت شیعه در عربستان را محکوم کرده و در عین حال بیم دارند نگاه امنیتی ایران بیشتر متوجه اهل سنت کشور شود.

متن کامل نامه سرگشاده منصور سبحانی به ملت شریف ایران

به نامه الله
این روزها همه ستم دیدگان دل نوشته هایی دارند:

نشست افتتاحیه با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد، پس از آن جلسات کنگره با سخنان آغازین دکترعلی محی الدین قره داغی دبیر کل اتحادیه علما ادامه یافت، ایشان در سخنان خود از دولت، مردم ، رئیس جمهور ترکیه، شهردار و مدیریت کلانشهر استانبول بخاطر میزبانی این دوره از کنگره تشکر کرد، و از شرکت کنندگان بخاطر تحمل سختی مسافرت، و تمامی کسانی که در برگزاری این کنگره مشارکت داشتند تشکر نمود.

همچنین ایشان در لابلای سخنان خود بر روی مهمترین دستاوردهای اتحادیه علما و سیاست های آن در تقویت و گسترش رویکرد اعتدال، همزیستی مسالمت آمیز، همگرایی و فراخوانی به دین خداوند تأکید ورزید؛ ایشان در سخنان خود در ارتباط با چالش های داخلی و خارجی فراروی جهان اسلام توضیحاتی ارائه کرد، و توصیه هایی را خطاب به امت اسلامی، رهبران، عالمان و دانشمندان بیان کرد و و سخنانش را با توضیحاتی در باره محورهای کنگره جانبی (اصلاح ومصالحه) به پایان برد.
استاد سالم جفری وزیر پیشین امور اجتماعی اندونزی نیز به نمایندگی از سوی عالمان و دانشمندان شرکت کننده در کنگره، نقش اتحادیه علما در خدمت به جهان اسلام را مورد ستایش قرار داد.
پس از آن استاد دکتر یوسف قرضاوی رئیس سابق اتحادیه جهانی عالمان مسلمان با ایراد بیاناتی فراگیر در باره چگونگی شکل گیری اتحادیه علما، تاریخچه، نقش و اهمیت آن سخن گفت، و به شرکت کنندگان توصیه نمود که که از هیچ تلاشی برای همکاری با اتحادیه و کمیته مرکزی آن جهت عملیاتی نمودن برنامه های آن کوتاهی نورزند.
استاد دکتر قرضاوی سخنان خود را با تشکر و تقدیر از جناب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، ملت و دولت بزرگ ترکیه به پایان برد.
 سپس استاد مولود…. شهردار استانبول به ایراد سخنرانی پرداخت، او در سخنانش به نقش و اهمیت جایگاه علما اشاره نمود، و بر روی این موضوع تأکید کرد که دولت و ملت ترکیه بردوام نه تنها در کنار ملت ها و اقلیت های تحت ستم و مسائل و مشکلات امت اسلامی، بلکه حامی خواسته های دادگرانه دیگر ملت های جهان خواهد بود.
همچنین حاضران در کنگره شنونده گزارش کلی کمیته مرکزی در رابطه با فعالیت های چهار سال گذشته اتحادیه علما توسط دکترعلی قره داغی بودند.
پس از بحث و بررسی همه جانبه و اظهار نظر جمعی از حاضران، گزارش فعالیت ها مورد تأیید کنگره قرار گرفت، و از کمیته مرکزی اتحادیه تقدیر و تشکر شد.
کنگره همچنین پیشنهادهای مربوط به تعدیل و تجدید نظر در بندهایی از آیین نامه داخلی را مورد بررسی قرار داد و همانگونه که درمتن جدید آیین نامه آمده است، در نهایت آن بندها به رأی گذاشته شده و تصویب گردیدند.
سپس برنامه های کنگره جانبی (اصلاح و مصالح) با بررسی و ارائه چند پژوهش علمی پربار آغاز گردید، و اعضای شرکت کننده در شش کمیسیون و کارگروه با توجه به محورهای زیر تقسیم شدند:
–       محور یکم: واقعیت ها و عوامل تفرقه میان مسلمانان
–       محور دوم: نیاز به اصلاحات بنیادین در حوزه معرفت دینی
–       محور سوم: ضرورت اصلاح مصطلحات زمینه ساز تفرقه و پراکندگی
–       محور پنجم: ضرورت تلاش برای آشتی و همگرایی میان گروه و گرایش های متنازع
–       محور ششم: ضرورت تلاش برای ایجاد و گسترش همگرایی در راستای دفاع از مصالح و مسائل امت مسلمان و در رأس آنها مسأله فلسطین و بیت المقدس
برنامه فعالیت های این کارگروه ها به دو بخش تقسیم می شد:
یکم: بررسی علمی و آکادمیک محورهای مورد بحث متناسب با خواسته ها و امیدهای ملت های مسلمان
دوم: ارائه گزیده نتایج و پیشنهادات ارائه شده و محورهای مورد نظر –آنگونه که در پیوست بیانیه پایانه آمده است.
در واقع گزیده نتایج و پیشنهادهایی هستند که بیانگر نقش عالمان و دانشمندان در زمینه بازسازی و همگرایی در مسیر پویایی و خیزش امت مسلمان در عرصه پاسداری از هویت، تقویت و تصحیح مفاهیم و ارزش های آن در پرتو راهنمایی های دین استوار، و باز سازی و نوسازی اندیشه دینی و آموزش شرعی هستند، به گونه ای که بتواند چالش ها و مشکلات عصر حاضر را با بکارگیری احکام، آموزه ها، اهداف و مقاصد شریعت حل و فصل کند؛ و شکل گیری تمامی آنها در برنامه هایی علمی و کارشناسی در راستای درمان ناهنجاری های موجود در واقعیت امت مسلمان، که با بکارگیری آن بتواند در مسیر خیزش و رنسانس همه جانبه مورد نظر گام بردارد.
اتحادیه جهانی علمای مسلمان برای گنجانیدن گزیده پیشنهادها و پروژه ها در برنامه ریزی های آینده خود در حد توان تلاش خواهد کرد، به این امید که در راستای خیزش و رنسانس امت مسلمان دستاوردهای خوب و مبارکی را در پی داشته باشد.
همچنین اتحادیه علما دیگر سازمان های مرتبط، شخصیت های علمی در تمامی تخصص ها و در همه کشورهای اسلامی را برای پیشبرد این اهداف انقلابی و دگرگون ساز به همکاری فرا می خواند.
سپس کنگره با توجه به برنامه های کاری نشستی را برای انتخاب رئیس اتحادیه علما و چهار معاون ایشان اختصاص داد.
همچنین با استفاده از روش الکترونیکی کار رأی گیری مخفی برای انتخاب ۳۱ عضو کمیته مرکزی –که نام هایشان در سایت اتحادیه منتشر شده- صورت گرفت.
کنگره شرایطی را که امت مسلمان در آن قرار دارد و چالش های داخلی و خارجی فراروی آن که هویت و آینده اش را مورد تهدید قرار می دهند مورد بحث و بررسی قرار داد، و شرکت کنندگان از آنچه در جهان اسلام می گذرد عمیقا اظهار تأسف نمودند.
پس از آن بحث و بررسی و اظهار نظر شرکت کنندگان در باره موارد زیرموافقت خود را اعلام نمودند:
یکم: ضرورت رعایت خط قرمزخونریزی، قتل و جنگ بین مسلمانان، و جنایت به شمارآوردن تجاوز به جان، مال و حیثیت دیگران، همانگونه که رسول الله علیه الصلاه و السلام می فرمایند:
(انسان بردوام در فضای دین خویش است به شرطی که خون کسی را به ناحق نریزد)
 و در حجه الوداع خطاب به امت مسلمان فرمودند:
(بیگمان تعرض به جان، دارایی و حیثیت یکدیگر برایتان مانند این روز و این سرزمین و این ماه حرام و ممنوع است.)
دوم: ضرورت و اهمیت وحدت و همگرایی و خطر تفرقه و پراکندگی
علما و دانشمندان شرکت کننده در کنگره اتحادیه علما از پدیده پراکندگی، نزاع و تفرقه که سایه اش را بر سر امت مسلمان گسترده و به ناکامی و ناتوانی مسلمانان انجامیده و همه درها را بر روی نابسانی و آشوب نابود کننده انسان و عمران و سازندگی میهن گشوده و پراکندگی را در باره آنچه در اصل دچار پراکندگی گردیده گسترش بخشیده، شدیدا اظهار تأسف نمودند، چالش ها و پدیده های شومی که به دشمنان فرصت داده تا زخم های موجود بر پیکر امت مسلمان را عمیق تر کنند، حاکمیتش را زیر پا بگذارند، ثروت هایش را به یغما ببرند و فرزندان امت مسلمان را به جان هم بیندازند.
سوم: ضرورت و اهمیت همزیستی مسالمت آمیز و روابط متمدنانه
عالمان و دانشمندان حاضر در کنگره بر روی کثرت گرایی و تعدد تمدن ها و ادیان، بدور از هرگونه نشانه های سلطه گری و زورگویی در رابطه با حل و فصل کشمکش های بین المللی، فراخوانی به گفتمان متمدنانه به جای نزاع و درگیری تأکید کردند، همچینین از حق برخورداری از اختلاف، آزادی مسئولانه و دادگری در حوزه حقوق و مسئولیت ها دفاع نمودند.
چهارم: فراخوانی و حمایت از آزادی های قانون و ضابطه مند، دادگری و زدودن ظلم با بهره گیری از وسائل و راهکاری مشروع و قانونی
عالمان و دانشمندان حاضر در کنگره بر روی حق ملت ها در دستیابی به آزادی و پاسداری از کرامت و تعیین سرنوشت خویش، به ویژه در میدان رویارویی با تمامی انواع استبداد، سوء استفاده و شیوه های حیف و میل و برتری جویی، با در پیش گرفتن راه کارهای مشروع تأکید نمودند؛ همچنین بر روی ضرورت حمایت مردم از سوی تمامی نیروهای آزادیخواه، برخورداری آنان از حق انتخاب حاکمان و سیستم حاکم بر زندگیشان، بهره برداری از ثروت های خود بدور از هر گونه زورگویی داخلی و دخالت خارجی تأکید ورزیدند.
در همین رابطه اعضای اتحادیه علما از تمامی دولت هایی که شهروندان خود را تنها بخاطر اظهارنظر و نصیحت زندانی کرده اند،- به ویژه عالمان و دانشمندان عضو اتحادیه که توسط دولت های مصر، سعودیه و امارات و دیگر دولت ها زندانی شده اند- می خواهد که آنان را آزاد کنند.
پنجم: درارتباط با مسائل درجه اول جهان اسلام
·      اتحادیه علما بر روی ضرورت گام برداشتن به سوی اصلاحات فراگیر از راه بازساری سیستم سیاسی تأکید می نماید، تا دولت بتواند سیستمی توسعه یافته، کارآمد، قرار گرفته بر پایه دادگری و آزادی باشد؛ همچنین ضرورت اصلاح سیستم آموزش متناسب و همگام با عصرنوین که کار رویارویی با عقب ماندگی،اصلاح ساختار اجتهاد و صدور فتوا که بتواند بار مسئولیت اصلاح و دگرگونی را در هر دو زمینه بر عهده گیرد، همچنین اصلاح نظام اقتصادی اجتناب ناپذیر است تا رشد و توسعه فراگیر گام بردارد، فقر و بیکاری را ریشه کن سازد، و پرچم اصلاح نظام اجتماعی را در دست گیرد.
·      مسأله فلسطین
بیگمان مسأله فلسطین همچنان مسأله درجه اول مسلمانان در جای جای دنیای اسلام بوده و خواهد بود، و امروزه از مرحله تاریخی و سرنوشت ساز و چالشی خطرناک عبور می کند، زیرا که بیت المقدس در معرض یهودی سازی قرار دارد، و صهیونیست ها از هیچ فرصتی برای سرازیر شدن به مسجد الأقصی و تهدید بر دوام آن فروگذار نبوده و به دنبال تقسیم زمانی و مکانی آن هستند؛ همچنین ساخت شهرک های یهودی نشین سبب از دست رفتن بیشتر سرزمین فلسطین گردیده است، اضافه بر آن دیوار حائل اسرائیل است که رفت و آمد مردم فلسطین را دچار مشکل جدی کرده است.
آثار و پیامدهای «معامله قرن» – که هدف از آن از بین بردن مسأله فلسطین است- از اعتراف آمریکا به بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر و…نمایان شده است.
در همین رابطه اتحادیه علما بر روی موارد زیر تأکید می ورزد:
·        قدس با توجه به جایگاه دینی، تاریخی و تمدنی آن قلب امت اسلامی و رمز کرامت آن به شمار می آید و تمامی پروژه های صهیونیست ها چیزی را از حقیقت تعلق قدس به امت مسلمان و ملت عرب نخواهد کاست.
·         اتحادیه علما از دولت های عربی و اسلامی، سازمان ها و نهادی علمائی و مدنی می خواهد که به مسئولیت های خود در قبال مقدسات امت اسلامی و مسائل و مصالح درجه اول آن و عدم قبول همسویی و برقراری رابطه با اسرائیل پایبند باشند.
·         اتحادیه علما بر این باور است که رویارویی با اشغالگران در تمامی شرایع و قوانین آسمانی و مواثیق و منشورهای بین المللی حقی مشروع است.
در این شرایط حساس و سرنوشت ساز علمای امت مسلمان جهاد و مقاومت مردم قهرمان فلسطین بر ضد رژیم صهیونیستی اسرائیل در بیت المقدس، غزه و دیگر مناطق فلسطین را ارج می نهند، و بر این باورند که این پایداری افسانه ای به یاری خداوند سرآغازی برای آزادی سرزمین فلسطین و دیگر مقدسات مسلمانان خواهد بود، و از تمامی ملت های مسلمان و همه گروه و گرایش ها می خواهند که این ملت بزرگ و مجاهد را یاری دهند.
·      اتحادیه علماء خواستار تلاش و اقدام جهت رفع ستم از مردم مسلمان در میانمار، چین و…
·      اتحادیه علماء از امت مسلمان و رهبران آن می خواهد از هیچ اقدامی جهت حل مشکلات – به ویژه جنگ در سوریه، یمن، لیبی، عراق و… – کوتاهی نورزند، تا راهی باشد جهت پاسداری از وحدت، کرامت و حق آنان برای انتخاب فرمانروایان و نمایندگان خود.
·      اتحادیه علماء تلاش برخی از دولت ها را که نتیجه آن برداشته شدن گام هایی به سوی امنیت و صلح در سومالی، و دستیابی مردم اتیوپی به آزادی است، ارج می نهد.
·        در ارتباط با اقلیت های مسلمان اتحادیه علما به خاطر رعایت حقوق آنان توسط برخی از کشورهای اروپایی و …با دیده احترام می نگرد؛ اتحادیه هچنین هرگونه خشونت، تفرقه و تروریسم را هر جا که باشد محکوم می داند، برانگیختن احساسات نژادی و ناسیونالیستی و تبعیض نژادی، اسلام هراسی را محکوم می شمارد؛ در برابر نیز اتحادیه از اقلیت های مسلمان ساکن در دیگر کشورها می خواهد که به مسئولیت های شهروندی خود عمل کنند، به قوانین آن کشورها احترام بگذارند، و برای دستیابی به دانش های سودمند، و اقدامات تأثیر گذار تلاش نمایند.
·        اتحادیه علما همه مسلمانان را به صلح و آشتی در جوامع اسلامی- که پراکندگی فراگیر میان گروه ها و گرایش های تشکیل دهنده اش آن را با چالش های بزرگی روبه رو ساخته – همچنین آشتی میان دولت ها، ملت ها و فرزندان یک ملت و میان حرکت های اسلامی و گروه های سیاسی بر پایه ثوابت و مصالح مشترک فرا می خواند. خداوند متعال می فرمایند:
« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ»
«اهل ایمان برادران یکدیگرند، پس میان برادران خود صلح و آشتی برقرار کنید، و از الله پروا کنید، تا که مورد رحمت قرار گیرید.»
·        شرکت کنندگان در کنگره اتحادیه علما خطاب به ملت های مسلمان این پیارا دارد که در جهت ضرورت تلاش برای اصلاحات فراگیر و دستیابی به صلح و آشتی اجتماعی کوتاهی نکنند؛ و پیامش به رهبران سیاسی آن است که از ثوابت امت مسلمان و مصالح درجه اول امت مسلمان پاسداری نمایند، و به حاکمیت حکیمانه و متمدنانه پایبند باشند، و به علما نیز این توصیه و پیام را دارد که در مسیر اصلاح و آشتی اسوه و پیشگام شوند، و پیامش به به اصحاب رسانه آن است که در مسیر خیزش و رنسانس امت مسلمان و درمان دردهایش او را همکاری کنند.
در خاتمه یادآور می شویم که:
بیش از یک هزار نفر از اساتید، شخصیت های علمی و دینی ، دانشگاهی از همه انحاء و شش قاره جهان و مفتیان برخی از کشورها، همچنین نمایندگان اقلیت های مسلمان در همه کشورهای جهان در این کنگره حضور پیدا کردند، این تنها از فضل و یاری خداوند میسر شد، این کنگره از نظر زمانی و مسائل مطرح شده در آن طولانی ترینو پربارترین کنگره در تاریخ فعالیت های اتحادیه علما به شمار می آید.
حضور این جمعیت بزرگ و متنوع در سایه شرایط حاکم دلیلی روشن بر مرجعیت و خاستگاه بودن اتحادیه علما و مقبولیت آن از نظر عامه مردم و بسیاری از علماء، دانشگاهیان و اندیشمندان آن است؛ به همین خاطر از اشخاص صادق و مخلص می خواهیم در راستای تحقق شخصیت حقوقی، اعتبار جهانی و تقویت مرجعیت آن برای امت مسلمان از نظر عملی، مادی و معنوی آن را یاری دهند.
« وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ»
« و چون از سوى دشمنان خبرى که حاکى از امنیت یا ترس است به آنان برسد، آن را در میان مؤمنان پخش مى کنند و باعث سستى آنان در برابر دشمن مى شوند؛ و اگر آن را به پیامبر یا صاحبان فرمان خود بازمى گرداندند، کسانى از آنان که حقیقت ماجرا را با بررسى و تحقیق کشف مى کنند، درستى یا نادرستى آن را تشخیص مى دادند. »
در پایان وظیفه خود می دانیم که به نام «اتحادیه جهانی دانشمندان مسلمان» از ملت بزرگ ترکیه و رئیس جمهور محترم آن جناب رجب طیب اردوغان، همچنین از شهردار کلانشهر استانبول و مدیریت آن بخاطر میزبانی این کنگره بلندمدت و شش روزه؛ همچنین از مردم، امیر و دولت قطر و تمامی کسانی که در کمیته های: سازمان دهنده، برنامه ریز، کاری و برگزار کننده، بخاطر حسن مدیریت و سازماندهی مناسب تقدیر و تشکر نماییم، همچنین از همه رسانه های ارتباط جمعی و کارکنان شرکت خدماتی نخیل، مدیریت هتل محل برگزاری کنگره و از همه شما اعضای کنگره عمومی اتحادیه کمال تقدیر و تشکر داریم.
بخاطر خدمت به اسلام و مسلمانان خداوند پاداش خیرتان عطا فرماید.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
اتحادیه جهانی عالمان مسلمان
مترجم: عبدالعزیزسلیمی


بسم‌الله الرحمن الرحیم
"من لم یهتمّ بٲمرالمسلمین فلیس منهم"
مردم مسلمان و آزاده! علما و داعیان دین! مسئولین احزاب و تشکلها ! سران حکومت‌های دینی و غیر دینی! سیاستمداران و مدعیان دفاع از حقوق بشر!

آنچه این روزها در سوریه و علی الخصوص در غوطه‌ی شرقی میگذرد، بر کسی پوشیده نیست .قتل‌عام و کشتار مردم بی‌گناه و بی‌دفاع، نابودی حرث و نسل، و در یک کلام، جنایت علیه بشریت به بهانه‌های واهی از جمله مبارزه با تروریسم، کاملا عریان و آشکار است.
قدرت‌های بزرگ استعماریِ ضدّ انسان و انسانیت، ضدّ دین و ارزشهای اخلاقی،قرنها است در حال توطئه و تلاشند که چنین قتل‌گاه‌هایی را در سرزمین‌های اسلامی به راه اندازند. تا از یک طرف انتقام شکست‌های تاریخی خود را از مسلمانان بگیرند و از دیگر سو با فروش اسلحه وادوات ویرانگرجنگی، جیب خود را از دلارهای حاصل از منابع غنی و خدادادی ممالک اسلامی پر نمایند. همچنین به بهانه‌ی حفظ امنیت ومسایل دیگر،حضور نامشروع خود در منطقه را مشروعیت بخشیده وپس ازتخریب کامل کشورهای اسلامی ازقبیل عراق و سوریه و یمن و...، مثل دایه‌ی مهربان‌تر از مادر، به نام بازسازی، منابع غنیِ زیرزمینی ملل اسلامی را غارت نمایند.
البته این جنایت‌ها و غارت و چپاولها، بدون همراهی و همکاری برخی حکومت‌های مزوّر و ضد انسانی منطقه، صورت نگرفته و نخواهدگرفت.
 پیام آور عدالت و شجاعت، وظیفه‌ی هر مسلمانی را، اعم از فرد و جمع درحدیث مبارک ذیل به روشنی تبیین و تعیین فرموده است:
« مَن رأى مِنكُم مُنكرًا فليغيِّرهُ بيدِهِ ، فإن لَم يَستَطِع فبِلسانِهِ ، فإن لم يستَطِعْ فبقَلبِهِ . وذلِكَ أضعَفُ الإيمانِ.»
بنابراین،بر هر مسلمانی واجب است تا با توجه به مفاد حدیث شریف نبوی، با رعایت ترتیب، و بر اساس توان و وسع، با عمل به دستور صریح و روشن پیامبر اسلام- صلی الله علیه و آله و سلم - مبنی بر مقابله با منکر، در مسیر مبارزه با این « منکرِ » شنیع و این جنایات هولناک و ضدّ بشری و ضدّ دینی، قرار گرفته و در حد مقدور، اقدام لازم را به انجام برساند.
روشن است که رعایت ترتیب ادای این وظیفه‌ی دینی و انسانی، در خود فرمان، مصرّح است.
پس هر فردی، یا هر حزب و جریان وحکومتی، که مدعی دینداری و پیروی از اسلام باشد، و بتواند در عمل و با توسّل به قدرت، با این جنایت‌ و نسل کشی مقابله کرده و به آن پایان دهد، اما با سیاست بازی و دروغگویی، اقدامی نکند،بنابه تصریح دوحدیث سابق الذکر،بهره ای ازاسلام وایمان ندارند،ونزد الله و در پیشگاه ملت‌ها وبویژه مردم مظلوم سوریه، مسئول بوده و قطعا نزد وجدانهای بیدار و همچنین ازجانب اللهِ منتقم، شدیداً بازخواست و مؤاخذه خواهند شد.
در ضمن نباید فراموش کرد که دراسلام حامیان با عاملان ظلم وجنایت ،دارای مسئولیّت مشترک هستند.
درپایان،مکتب قرآن کردستان همه‌ی تجاوزها، جنایات و قتل‌عام‌های صورت گرفته وخرابی هاو ویرانی‌های ایجاد شده در سوریه ،مخصوصا غوطه‌ی شرقی در اطراف دمشق را شدیداً محکوم کرده و بر عاملان و آمرانِ ستمکار این فجایع غیر دینی و غیر انسانی، لعنت و نفرین میفرستد.

 شورای مکتب قرآن کردستان

11\12\96

 

به نقل از پایگاه خبری بیزنس اینسایدر، در این جشنواره سه روزه که از 29 اکتبر تا اول نوامبر (۷ تا ۱۰ آبان) در «پوتراجایا» در جنوب شهر کوالالامپور، پایتخت مالزی برپا می ‌شود، مجموعه ‌ای شامل خوشنویسی های اسلامی، عکس ها، پوشاک اسلامی و قرآن‌ هایی از سراسر جهان به نمایش گذاشته خواهند شد.

این نمایشگاه شامل نمایش عکس‌‌ های نایابی از مکه و مدینه در زمان امپراطوری عثمانی  است. این نمایشگاه با عنوان نمایشگاه حرمین از سوی مرکز تحقیقاتی فرهنگ، هنر و تاریخ اسلامی (ارسیکا) زیر مجموعه سازمان همکاری اسلامی برگزار خواهد شد.

ارسیکا همچنین 20 اثر خوشنویسی اسلامی از میان برگزیدگان مسابقات بین ‌المللی خوشنویسی را در این جشنواره به نمایش خواهد گذاشت.

مجموعه ‌ای از نسخ دست‌ نویس و دست‌ ساز قرآن کریم در نمایشگاه «مصحف قرآن» این جشنواره به نمایش گذاشته خواهد شد. بعضی از آنها قدمت زیادی دارند و از مالزی و شبه ‌جزیره مالایا جمع ‌آوری شده‌ اند.

در بخش مرکزی محل برگزاری این جشنواره، بازارچه ‌ای نیز برای فروش تولیدات کشورهای اسلامی مانند ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، کویت، الجزایر، ایران، اندونزی، تونس و مالزی برگزار خواهد شد.

جدیدترین طرح‌ ها و تولیدات پوشاک اسلامی با حضور طراحانی از کشورهای اندونزی، قزاقستان و قرقیزستان نیز ارائه خواهد شد.

جشنواره بین‌المللی فرهنگ و هنر اسلامی نیز با حضور کشورهای کویت، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و تونس برگزار خواهد شد.

نمایشگاه‌ های کتاب ‌‌های اسلامی و خوشنویسی‌ های اسلامی نیز از دیگر بخش‌های این جشنواره خواهند بود که در انجا کتاب هایی از کشورهای اندونزی، سنگاپور، انگلیس، مراکش و عربستان سعودی به نمایش گذاشته خواهد شد.

بخشی از این نمایشگاه نیز به فعالیت های کودکان اختصاص داده شده است.منبع:نواراسلام

 

وزارت بهداشت مسجد الحرام پس از اتمام گندزدایی در طول فصل حج اقدام به فرش کردن آن کرد.

ماهر زهرانی مدیر اداره بهداشت مسجد الحرام به این اشاره کرد که تعداد سجاده ها برای فرش کردن دوباره حرم تقریبا 15 هزار سجاده با اندازه های متفاوت بوده که دور تا دور مسجد را فرش کرده اند.

شرکت توییتر، «امید کردستانی»، از مدیران سابق گوگل را به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره‌اش انتخاب کرده است. کردستانی قرار است ریاست هیئت مدیره توییتر را بر عهده بگیرد.

«جک دورسی»، مدیر سابق توییتر که یک هفته‌ای است به سمت گذشته‌اش بازگشته، درباره انتخاب کردستانی می‌گوید: «انتخاب یک مدیر عالی، اولین قدمی است که باید برای بهترین شدن هیئت مدیره‌مان انجام دهیم؛ هیئت مدیره‌ای که قرار است به توییتر خدمت کند.»

دورسی در پیغام‌اش ادامه می‌دهد: «امید رهبر با تجربه‌ای است که خود را ثابت کرده. او مستقیما به من و مدیریت‌ام کمک خواهد کرد تا بهترین افراد را در توییتر جمع کنیم.»

کردستانی به مدت یک سال و از مرداد ماه پارسال، تا مرداد امسال، به عنوان مدیر تجاری گوگل فعالیت کرده بود. حتی پس از اینکه گوگل به زیرمجموعه‌ای از شرکت الفابت تبدیل شد، کردستانی به عنوان مشاور ارشد فعالیت‌اش را در گوگل ادامه داد.

اینکه کردستانی قرار است دقیقا چه وظایفی در توییتر داشته باشد، هنوز مشخص نیست. او در توییترش نوشته است: «اینکه در شرکتی که در حال تغییر دنیا است و وضعیت تجاری شگفت‌انگیزی دارد کار کنید، هر روز پیش نمی‌آید. من شانس‌اش را داشته‌ام تا در سه تای آن‌ها باشم: نت‌اسکیپ، گوگل و حالا توییتر.»

امید کردستانی که اصالتا از کُردهای ایران است، به غیر از گوگل، در شرکت‌های HP، نت‌اسکیپ، اسپاتیفای و Vodafone هم فعالیت کرده است و سابقهٔ درخشانی در شرکت‌های وابسته به تکنولوژی دارد.

کردستانی توانسته بود تنها در ۱۸ ماه، درآمد نت‌اسکیپ را از ۸۸ میلیون، به ۲۰۰ میلیون دلار برساند.

نکتهٔ جالب دربارهٔ کردستانی، حساب کاربری خالی او در توییتر است. مدیر جدید توییتر، تا به امروز تنها ۱۱ توییت فرستاده که بیشترش هم مربوط به دیروز است.منبع:العربیه

ناتو از روسیه خواست تا حملات هوایی علیه مخالفان دولت سوریه و غیرنظامیان را "فورا متوقف کند".

جنگنده های روسیه از چند روز پیش در حمایت از نیروهای دولت سوریه دست به حملات هوایی در این کشور زده اند.

روسیه می گوید که هدف از حملات هوایی مواضع گروه موسوم به دولت اسلامی( داعش) در سوریه است، اما آمریکا، بریتانیا و فرانسه می گویند گروه داعش تاکنون بخش کوچکی از اهداف جنگنده های روسیه بوده و بیشتر عملیات دیگرگروههای مخالف حکومت بشار اسد را هدف گرفته است.

ترکیه که از جمله مخالفان حملات هوایی روسیه است، دیروز ( دوشنبه، 13 مهر) اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور یک جنگنده روسی را که حریم هوایی ترکیه را در نزدیکی مرز سوریه نقض کرده بود، رهگیری کرده‌اند.

در بیانیه ۲۸ عضو ناتو - از جمله ترکیه - درباره "خطر جدی چنین رفتار غیرمسئولانه‌ای" هشدار داده شده است.

احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که قواعد جنگی کاملا واضح است و "حتی اگر پرنده‌ای (در حریم هوایی ترکیه) پر بزند رهگیری خواهد شد".

با وجود این، آقای داووداوغلو احتمال ایجاد بحران میان روسیه و ترکیه را رد کرد و گفت که کانال‌های ارتباطی میان دو کشور باز می‌ماند.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، هم پیشتر نسبت به عواقب حملات روسیه در سوریه هشدار داده بود و گفته بود روسیه در "باتلاق" گرفتار خواهد شد.

دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، هم گفته که عملیات نظامی روسیه در سوریه "اشتباهی فاحش"است.منبع:بی بی سی

وزیر امور خارجه فرانسه، بحران اصلی سوریه راوجود بشار اسد در قدرت دانست .

آقای لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه در یک گفتگوی مطبوعاتی گفته است راه حل اصلی برای پایان دادن به بحران سوریه تشکیل حکومت وحدت ملی است که از احزاب مخالف و موافق دولت سوریه تشکیل می شود.

وزیر خارجه فرانسه در رابطه با پیشنهاد روسیه به تشکیل جبهه ای گسترده علیه گروه داعش که رژیم سوریه در آن مشارکت داشته باشد، اظهار داشت اگر روسیه با حسن نیت خواهان تشکیل یک جبهه گسترده علیه داعش باشد چگونه می خواهد اسد را در این جبهه شریک سازد در صورتی که اسد خود باعث ایجاد این بحران در سوریه است.

آقای فابیوس فکر کردن به اینکه بشار اسد می تواند کلید پایان دادن به بحران باشد را تنها یک "توهم" دانست .منبع: واحد خبر شبکه جهانی کلمه

درخواست‌ها برای کناره‌گیری بن کارسون از رقابت‌های مقدماتی حزب جمهوریخواه برای کسب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا بالا گرفته است.

آقای کارسون روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی  گفت که یک مسلمان نباید رئیس جمهور آمریکا شود و دین اسلام با قانون اساسی آمریکا ناسازگار است.

گروه‌هایی از جامعه مسلمانان آمریکا، در میان دیگر سازمان‌های مدافع حقوق مدنی، با اعتراض به آقای کارسون گفته اند که او با این اظهارنظر دیگر صلاحیت حضور در ادامه رقابت‌ها را ندارد.

اکثر رقبای آقای کارسون در حزب جمهوری خواه گفته اند که با او هم عقیده نیستند.

از جمله لیندزی گراهام به کانال فاکس نیوز گفت که "به عقیده من دکتر کارسون باید عذرخواهی کند" و مایک هاکبی هم گفت: "فکر نمی کنم ما باید کسی را به خاطر ایمانش رد صلاحیت کنیم."

اما بابی جیندال، یکی دیگر از کاندیداهای حزب جمهوریخواه در دور مقدماتی، روز دوشنبه گفت که یک رئیس جمهور مسلمان باید برای پاسداری از قانون اساسی آمریکا در مراسم تحلیف خود به انجیل سوگند بخورد.

به گفته آقای جیندال، یک جمهوریخواه مسلمان که برای حفظ آزادی مذهبی مبارزه کرده، به میراث مسیحی – یهودی آمریکا احترام گذاشته، به نابودی گروه داعش و اسلام افراطی متعهد بوده، و به فرهنگ‌هایی که زنان را شهروند درجه دو می‌دانند پشت کرده باشد می‌تواند رای او را دریافت کند.

اما آقای جیندال افزوده است که چنین کاندیدایی باید "برای پاسداری از قانون اساسی، به انجیل سوگند بخورد."

از هفته قبل که دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز جمهوریخواهان در نظرسنجی‌ها، نظر یک هوادار خود درباره مسلمان بودن باراک اوباما را تصحیح نکرد، دیگر نامزدهای مقدماتی حزب جمهوریخواه با پرسش رسانه‌ها درباره دین اسلام مواجه شده اند.

آقای ترامپ در واکنش به انتقادها گفته است که او در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، هیچ مشکلی با انتصاب یک مسلمان در کابینه خود ندارد.

با این حال، آقای کارسون که مسیحی و جراح بازنشسته است روز یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه "ان‌بی‌سی" گفت که مذهب رئیس جمهور در صورت تعارض با ارزش‌های آمریکا موضوعی مهم است.

بن کارسون گفت: "من حامی سپردن زمام این کشور به دست یک مسلمان نیستم."

او در تشریح نظر خود گفته است: "مسلمانان احساس می‌کنند که مذهب‌شان تا حد زیادی بخشی از زندگی اجتماعی شماست و کاری که به عنوان مسئول انجام می‌دهید. این موضوع با مبانی و قانون اساسی ما ناسازگار است."

نمایندگان دموکرات به سرعت اظهارات آقای کارسون را تقبیح کرده اند و گروه‌های مسلمان از او خواسته اند که از ادامه رقابت‌ها کناره بگیرد.

ابراهیم هوپر، سخنگوی شورای روابط اسلامی آمریکا، گفته است: "سخنان کارسون برای من به این معناست که او برای مقام ریاست جمهوری آمریکا واجد شرایط نیست."

به گفته آقای هوپر، قانون اساسی آمریکا دین رئیس جمهور را به مذهبی خاص محدود نمی‌کند.

فرهانه خیرا از یک سازمان مدافع حقوق مدنی مسلمانان گفته است "تعصب مذهبی" در دورانی دیده و شنیده می شد که جان اف کندی می‌خواست به عنوان نخستین رئیس جمهور کاتولیک آمریکا انتخاب شود.

تازه ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که میزان محبوبیت آقای کارسون کاهش یافته و او به جایگاه سوم نامزدهای مقدماتی جمهوریخواه سقوط کرده است.

در پی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۲، بزرگان حزب جمهوریخواه اعلام کردند که اگر این حزب نتواند فراگیری بیشتری داشته باشد همچنان نخواهد توانست که رای جوانان را به دست آورد.منبع:بی بی سی

عربستان سعودی از توقیف یک کامیون بزرگ حامل 70 هزار نسخه جعلی قرآن کریم خبر داد .

مقامات دولتی عربستان سعودی گفته اند این کامیون بزرگ حامل نسخه های جعلی قران کریم بوده وگروهی درصدد بوده اند تا این نسخه های جعلی را در موسم حج بین حجاج بیت الله الحرام پخش وتوزیع نمایند .

عربستان سعودی اعلام کرده است تمامی نسخه های جعلی در کامیون یاد شده ،ضبط ومصادرشده است . متهمان این پرونده نیز برای اجرای تحقیقات به مقامات قضایی این کشور تحویل داده شده اند .

گفتنی است که چندماه پیش نیز مقامات دولتی عربستان سعودی از ضبط وتوقیف چندین کامیون بزرگ حامل نسخه های قرآن جعلی خبر داده بودند.منبع: واحد خبر شبکه جهانی کلمه

پائولو سرجیو پینهیرو، رئیس کمیسیون بین المللی تحقیق در باره نقض حقوق بشر در سوریه با هشدار نسبت به ادامه اوضاع بحرانی در این کشور، گفت:«ادامه جنگ در سوریه، باعث بروز جنگ های دیگری در منطقه خواهد شد ».

وی بدون اینکه به ماهیت جنگ های دیگر اشاره ای یا توضیحی بدهد افزود:« برخی کشورها برای نفوذ خود در سوریه حاضرند تا این کشور را به ویرانه ای متروکه و زمینی سوخته تبدیل کنند».

پینهیرو، روز دوشنبه در ارائه گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با اشاره به اوضاع بحرانی سوریه گفت:«اگر اوضاع به این شکل ادامه پیدا کند سوریه به کشوری تبدیل خواهد شد که ساختمان های آن ویران، کوچه های آن رها شده و مردمش برای زندگی به کشورهای دیگری پناه برده و فرزندان این سرزمین در آینده به زبانی غیر از زبان مادری صحبت خواهند کرد».

رئیس کمیسیون تحقیق در باره نقض حقوق بشر در سوریه، تاکید کرد:« ضروری است که در اسرع وقت بر مشکلاتی که باعث شکست تلاش های دیپلماتیک در این کشور شده غلیه کرد».

وی افزود :« وجود یک برنامه مشخص که از سوی استفان دی میستورا فرستاده سازمان ملل به سوریه ارائه شده و همچنین حضور آمریکا و روسیه و اجماع این دو کشور برای یافتن راه حل سیاسی فرصت مناسبی برای متوقف کردن جنگ خشونت آمیز در این کشور است».

پینهیرو، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که به وظیفه و مسئولیت خود در برابر سوریه متعهد باشد.

وی از کشورهایی که بر سیاست های سوریه می توانند تاثیر گذار باشند خواست تا از نفوذ خود برای پایان دادن به این فاجعه انسانی تلاش کنند و به تجهیز تسلیحاتی طرف های درگیر پایان دهند.

رئیس کمیسیون تحقیق با اشاره به مشکلات و رنج و مشقت میلیونها آواره سوری گفت:«همه سوری ها در وضعیت دشوار و غیر قابل تحمل به سر می برند چه آنها که آواره شدند و چه آنهایی که در مناطق درگیری باقی ماندند».

گفتنی است که کمیسیون بین المللی تحقیق در سوریه در سال 2011 توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به منظور بررسی نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در سوریه تشکیل شد. رژیم اسد تاکنون اجازه نداده که این کمیسیون وارد سوریه شود اما کمیسیون با حضور در مناطقی که خارج از کنترل نیروهای دولتی و همچنین با بررسی دلایل و شواهد موجود در مناطق سرکوب شده و مصاحبه با اهالی قربانیان گزارش های خود را تنظیم می کند. گزارش های این کمیسیون مبنای اساسی تصمیم دادگاه بین المللی جنایت جنگی برای محکوم کردن افراد در آینده خواهد بود.منبع:العربیه

تحقیقی توسط شبکه سوری حقوق بشر با عنوان «هلوکاست تصویری» تهیه شده که در آن از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته راهی برای حمایت از بازداشت شدگان در زندان‌های نظام سوریه بیابد.

این تحقیق، زندانیان را به «گروگان‌هایی» تشبیه کرده که نظام هر گونه که بخواهد، با آن‌ها رفتار می‌کند؛ آن‌ها را شکنجه می‌کند و حتی می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تحقیق از شورای امنیت خواسته تا دولت سوریه را مجبور به پرده برداری از بازداشتگاه‌های سری کرده و به سازمان‌های حقوق بشری این اجازه بازدید از این مراکز را بدهد. همچنین کمیته‌ای از سازمان جهانی صلیب سرخ باید بتواند به این بازداشتگاه‌ها دسترسی داشته باشد تا از وضعیت زندانیان و نیازمندی‌های آن‌ها مطلع شوند.

این تحقیق از کمیساریای عالی حقوق بشر خواسته بیانیه‌ها و گزارش‌هایی دوره‌ای درباره ادامه شکنجه برنامه ریزی شده منتشر کرده، بر رنج‌های نجات یافتگان از شکنجه‌ها تمرکز کرده و پرونده را به دادگاه جنایت‌های جنگی ارجاع دهد.

شبکه سوری حقوق بشر همچنین از اتحادیه عرب خواسته بر همپیمانان اصلی نظام سوریه (روسیه، ایران و چین) فشار سیاسی و دیپلماتیک وارد کند تا جلوی ادامه حمایت بین‌المللی وسیاسی آن‌ها از نظام اسد و «شکنجه‌هایی که در حق مردم سوریه اعمال می‌کند» گرفته شود.

این تحقیق خواستار آن شده تا مسئولیت اخلاقی و مادی «همه تجاوزهای دولت سوریه» به همپیمانانش تحمیل شود.

این تحقیق به تصاویری که از بیمارستان‌های نظامی سوریه از قربانیان شکنجه درز یافته هم اشاره کرده است.

 

در این تحقیق ۲۷ صفحه‌ای که تهیه آن حدود پنج ماه به طول انجامید، آمده است که نیروهای دولتی سوریه از اوایل آغاز انقلاب مردمی این کشور در ماه مارس ۲۰۱۱، به سیاست بازداشت گسترده متوسل شده و شمار زیادی از افراد ناپدید شدند. بنا بر این گزارش، به مرور مشخص شد بسیاری از افراد زیر شکنجه جان خود را از دست داده‌اند.

این تحقیق به عکس‌هایی که «قیصر» رئیس بخش اسناد جنایی در پلیس نظامی سوریه در سال گذشته منتشر کرد، اشاره کرده که طی آن، ۶۶۲۷ قربانی شکنجه را با ۲۷ هزار عکس نشان می‌دهد.

شبکه سوری حقوق بشر خاطرنشان کرده که موفق شده ۳۱۰۰ عکس را با هویت افراد تطبیق داده و با استفاده از آن‌ها ۷۷۲ قربانی را شناسایی کند.

این تحقیق به ۹ شهادت اصلی استناد کرده که دو شهادت متعلق به قیصر و همراهش سامی است، چهار شهادت به افرادی باز می‌گردد که در بیمارستان نظامی ۶۰۱ در دمشق مداوا شدند، جایی که اکثر عکس‌ها در آن گرفته شده و سه شهادت متعلق به کارکنان در این بیمارستان است.منبع:العربیه

رئیس جمهوری آمریکا نوجوان مسلمانی را که به خاطر آوردن یک ساعت اختراعی خود به مدرسه بازداشت شده بود، به کاخ سفید دعوت کرد.

«باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا یک نوجوان دانش آموز مسلمان را که به گمان همراه داشتن بمب ساعتی در مدرسه بازداشت شده بود، برای دیدار به کاخ سفید دعوت کرد.

این نوجوان ۱۴ ساله با نام «احمد محمد» به عنوان کار کلاسی ساعتی دست ساز را به کلاس برده بود که مسئولان این مدرسه در ایالت تگزاس به گمان خطرناک بودن این وسیله، وی را تحویل پلیس دادند.

در پی این اقدام تصویری از محمد در کنار ساعت اختراعی اش به سرعت در شبکه های اجتماعی منتشر شده و انتقادها را متوجه فضای اسلام هراسی ایجاد شده توسط نظام آمریکا کرد. محمد در گفتگو با یک روزنامه محلی گفته بود تلاش کرده است با این اختراع کوچک بخشی از توانایی هایش را به مربیان مدرسه نشان دهد.

در پیامی که کاخ سفید برای این نوجوان مسلمان ارسال کرده اوباما از وی خواسته است ساعت اختراعی اش را همراه خود بیاورد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده برای تشویق دیگر نوجوانان آمریکایی به کار علمی باید از افرادی مانند محمد قدردانی و حمایت شود.

گفتنی است در بین کسانی که در شبکه های اجتماعی حمایت خود را از این نوجوان اعلام کرده اند نام «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا نیز به چشم می خورد.منبع:خبرگزاری مهر

آخرین اخبار بخش ها