چهارشنبه, 01 آبان 1398
شناسه خبر:2120

تصاویر کاک احمد مفتی زاده پیش از انقلاب - بخش نخست

تصاویری از دوران پیش از انقلاب کاک احمد مفتی زاده تهیه و جمع آوری شده توسط پایگاه اطلاع رسانی مکتب قرآن کردستان