چهارشنبه, 01 آبان 1398

در همان قرن اول تاریخ اسلام، با نابود شدن حکومت شورا، و روي کار آمدن حکومت سلطنتی به وسیله معاویه، امت واحد، مانند گله گرگ زده اي شد، که تدریجاً به انواع واشکال گوناگون تفرّق گرفتار شد.

ﺳﻮﺍﻝ؟ ﺁﻳﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺴﻨﻦ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩﺗﻌﺒﻴﺮﻱ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻳﻪ " ﺃَﻃِﻴﻌُﻮﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻭَﺃَﻃِﻴﻌُﻮﺍ ﺍﻟﺮَّﺳُﻮﻝَ ﻭَﺃُﻭﻟِﻲ ﺍﻟْﺄَﻣْﺮِ ﻣِﻨْﻜُﻢْ " ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟

بزرگترین‌ خصلت‌ مشخصه شرك‌ این‌ است‌ كه‌ در ضمیر یا در عمل‌ نسبت‌ به‌ غیر خدا موضعی‌ بگیریم‌ - چه‌ عمده‌ و چه‌ جزئی‌- كه‌ باید فقط‌ در برابر خدا اتخاذ كنیم‌. یا اینكه‌ برای‌ غیر خدا صفتی‌ قائل‌ باشیم‌،كه‌ خاص‌ خداوند است.

این نوشتار برگردان قسمتی از سخنرانی مرحوم علّامه‌ی شهید کاک احمد مفتی‌زاده به مناسبت عید قربان سال 1358 در نوار شماره‌ی 150 می‌باشد که در خصوص قواعد و ضوابط دینی و شرعی رؤیت هلال ماه مبارک رمضان و ماه شوال و عید قربان ایراد شده است. اصل نوار به زبان کردی می‌باشد.

آخرین اخبار بخش ها