چهارشنبه, 26 تیر 1398

اگر هركسي هر چند به صورت سطحي و گذرا نگاهي بيندارد و اندكي تأمل كند ، درخواهد يافت كه آن استعدادهايي كه انسان به آن نيازمند است ، تا بتواند مسؤليت بندگي خويش را به انجام برساند؛در بين افراد بشر تقسيم شده است.

لااله الا الله يعني اينكه هيچ فرمانروا و فريادرسي غير از الله وجود ندارد.

معنی شهادت دادن به لا اله الا الله: بعد از اينكه انسان مسلمان از نزديك فهم درست و عميق از دين پيدا نمود و عملاً بدان ملتزم گرديد به ميان مردم مي‌رود و به مردم و طواغيت این را اعلام مي‌كند كه فرمانروايي و فريادرسي حق خداوند است

آخرین اخبار بخش ها