آرشیو » بایگانی‌های بیانیه‌ها | صفحه 3 از 3 | پایگاه اطلاع رسانی مکتب قرآن کردستان

بیانیه شماره 1: بيانيه مكتب قرآن كردستان به مناسبت نبش قبور شخصيّت هاي طريقت
18 سال قبل

بیانیه شماره 1: بيانيه مكتب قرآن كردستان به مناسبت نبش قبور شخصيّت هاي طريقت

اين عمل شنيع، غير اسلامي و تفرقه افكنانه، ما: پيروان مكتب قرآن كردستان را برآن داشت كه ضمن اعلام همدردي، با اعضاي خاندان، پيروان و مريدان ايشان، اين اقدام نابخردانه را از طرف هر فرد يا جمع كه باشد، محكوم نماييم.