دسته‌ها
اخبار ایران

رأی مرحوم کاک احمد مفتی‌زاده (رح) در مورد اتحاد و اختلاف مطالع

این نوشتار برگردان قسمتی از سخنرانی مرحوم علّامه‌ی شهید کاک احمد مفتی‌زاده به مناسبت عید قربان سال ۱۳۵۸ در نوار شماره‌ی ۱۵۰ می‌باشد که در خصوص قواعد و ضوابط دینی و شرعی رؤیت هلال ماه مبارک رمضان و ماه شوال و عید قربان ایراد شده است. اصل نوار به زبان کردی می‌باشد.
برادران و خواهران عزیزم! اگر روال سال‌های گذشته را [در خصوص رؤیت هلال ماه] به یاد داشته باشید، متوجه می‌شوید که ما اصلاً به تقویم توجهی نکرده‌ایم. زیرا شریعت اسلام، اصلاً کاری به تقویم ندارد. شریعت اسلام قوانین مخصوص به خود را دارد که مسلمان موظف است طبق آن قوانین و مقررات عمل نماید. دیگر فرقی نمی‌کند آنچه در تقویم آمده، صحیح باشد یا غلط.
گاهی اوقات در اعیاد دینی، قوانین اسلامی مرتبط با این اعیاد را توضیح داده‌ایم. در کل در مورد ایام و مناسبت‌های دینی، اعم از اعیاد اسلامی، یا ماه مبارک رمضان و یا هر مناسبت دینی دیگری، دو قاعده‌ی اساسی وجود دارد که دانشمندان اسلامی با اجتهاد خودشان، این دو قاعده را از قرآن و سنت پیامبر(ص) استنباط کرده‌اند.
قاعده‌ی اوّل:
دانشمندان اسلامی بر اساس افق و مطلع مناطق مختلف عمل می‌کنند.
به شیوه‌ای بسیار ساده عرض می‌کنم که: همه خوب می‌دانید اگر مثلاً در شهر سنندج الآن ساعت ده صبح است، در بعضی نقاط دیگر پنج یا شش ساعت از طلوع آفتاب گذشته است، در برخی نقاط، ده ساعت از طلوع آفتاب گذشته در برخی جاهای دیگر هنوز اوّل صبح است و در بعضی نقاط دنیا هم، الآن نیمه شب است. و لذا افق‌های کره‌ی زمین به این صورت متفاوت است.
زمان صبح و غروب‌های نقاط مختلف دنیا با هم متفاوت است. زمان طلوع آفتاب و صبح شدن و یا غروب آفتاب و فرا رسیدن شب، در همه جا مثل هم و همزمان نیست و البته این واقعیت با چشم عادی هم دیده می‌شود. لذا در همه جای کره‌ی زمین، فرا رسیدن صبح یا شب هم زمان نیست.
قاعده‌ی دوم:
فاصله‌ی ماه در شب اول طلوع، با خورشید بسیار کم است. معمولاً در شب اول، زمانی که آفتاب غروب می‌کند، به فاصله‌ی کمی بعد از غروب آفتاب، غروب ماه هم فرا رسیده و ماه هم غروب می‌کند. در شب دوم، ماه مقداری از خورشید فاصله می‌گیرد و این فاصله‌ی زمانی ماه از خورشید، در شب سوم و چهارم بیشتر می‌شود به همین دلیل در شب چهارم مشاهده می‌کنیم که آفتاب غروب کرده ولی ماه از طرف دیگر آسمان طلوع نموده و بالا می‌آید. و به این ترتیب فاصله‌ی ماه و خورشید از طرف دیگر آسمان، به تدریج به هم نزدیک می‌شود.
حال اگر به این دو نکته و قاعده‌ی ساده نگاه کنیم، معنای افق یا مطالع را که اصطلاحاتی در فقه اسلامی هستند، به روشنی در می‌یابیم و نظر برخی فقها و دانشمندان اسلامی در این زمینه چنین است:
به دلیل این که هر چه زمان بگذرد، فاصله‌ی کره‌ی ماه از کره‌ی خورشید بیشتر می‌شود، یا به عبارت دیگر مثلاً الآن اگر در اوّلین شب ماه عربی، بر روی شهر سنندج، ده دقیقه بعد از غروب آفتاب ماه نمایان شود، وقتی به کشور مراکش برسد، این فاصله به پانزده یا بیست دقیقه بعد از غروب آفتاب می‌رسد. و بعد از گذشت پانزده یا بیست دقیقه ماه مشاهده می‌شود. حال اگر مثلاً به آمریکا برسد، ماه با خورشید، فاصله‌اش بسیار زیاد می‌شود.
به دلیل این تفاوت فاصله‌ی ماه با خورشید در نقاط مختلف دنیا، فقهای اسلامی قانونی را استنباط کرده‌اند که بر اساس آن، کشورها و مناطق هم مطلع، دارای یک حکم واحد هستند.
حال افق و مناطق هم مطلع چگونه تشخیص داده می‌شود؟ یا طبق نقشه‌ی جغرافیایی یا طبق کره‌ی جغرافیایی تشخیص داده می‌شود. معمولاً اگر نقشه یا کره‌ای جغرافیایی را بنگرید، می‌بینید که در جهت قطب شمال، خطهایی به طرف قطب جنوب کشیده شده است.
هر تعداد از کشورها و مناطق مختلف که روی یک خط قرار گرفته باشند، یا به آن خط نزدیکتر باشند، به این کشورها و مناطق، کشورهای هم افق گفته می‌شود.
حال این به چه معنی است؟
به این معنی است که هر چند فاصله و مساحت جغرافیایی این کشورها از هم بسیار دور باشد، اما زمان صبح و غروبشان مثل هم است. و لذا به رغم فاصله‌ی مکانی زیاد آنها با هم، به این کشورها و مناطق، کشورهای هم افق گفته می‌شود.
برای توضیح بیشتر به این مثال توجه فرمایید: مثلاً یک خط از قطب شمال آمده و از شهرهای سقز و سنندج و کشور کویت و شهر ریاض عربستان عبور می‌کند. در نتیجه به همه‌ی این شهرها و مناطق هم افق گفته می‌شود. هر چند فاصله‌ی مکانی و جغرافیایی آنها با هم بسیار زیاد است. اما چون آن خط مثلاً شهرهایی مثل همدان یا موصل را در بر نمی‌گیرد و فاصله‌ی این شهرها با آن خط زیاد است، علیرغم کمی فاصله و مسافت مکانی با سنندج به نسبت شهری مثل ریاض، باز هم با سنندج هم افق نمی‌باشند. زیرا از آن خط فاصله گرفته‌اند. پس به مناطق دور از خط موردنظر با مناطقی که روی خط هستند، هم افق نمی‌گویند.
هم افق بودن مناطق به اعتبار شمال و جنوب است. یعنی خطی از قطب شمال به سوی قطب جنوب کشیده شده است. هر کشوری یا هر شهر و منطقه‌ای، روی این خط یا خیلی نزدیک به آن خط قرار بگیرند، هم افق هستند و اگر از آن خط فاصله گرفته و دور شوند، دیگر به آنها هم افق گفته نمی‌شود، این قاعده‌ی افق در فقه اسلامی است.
بسیاری از دانشمندان اسلامی بر این اعتقاد و باورند که در هر کجای کره‌ی زمین از این مناطق هم افق، ماه رؤیت شد، برای همه‌ی هم افقها دلیل و حجت شرعی است. و طبق قاعده‌ای که بیان کردیم، هر چه زمان بیشتر بگذرد، فاصله‌ی ماه از خورشید هم بیشتر می‌شود، پس برای سایر کشورها و مناطق غربی بیشتر دلیل و حجت است.
به عبارت دیگر، اگر در شهر سنندج ماه رؤیت شود، به طرف قطب شمال و به طرف قطب جنوب، برای تمام شهرها و مناطقی که روی آن خط قرار دارند، و هم چنین برای همه‌ی شهرها و مناطقی که در غرب سنندج قرار دارند، این رؤیت ماه در سنندج، حجت و مدرک شرعی است، زیرا هر چه زمان بگذرد، ماه بهتر ظاهر می‌شود.
اما در عین حال این رؤیت ماه در سنندج برای همدان و کشورها و مناطق شرقی حجت نمی‌باشد. به همین ترتیب اگر در همدان ماه مشاهده شود، این مشاهده ماه برای ما حجت شرعی است [زیرا ما در غرب همدان قرار داریم]. و امّا رؤیت ماه در همدان، برای مناطق و کشورهایی که در شرق همدان هستند، حجت شرعی محسوب نمی‌شود.
آنچه که بیان کردم، قاعده‌ی اتحاد و اختلاف افق و یا اتحاد و اختلاف مطالع است که تلاش کردم آنرا به صورتی بسیار ساده بیان کنم تا فرزندان و اطفال عزیزم نیز که از اوضاع و اصطلاحات جغرافیایی نابلد هستند، این قاعده را درک نموده و از آن حالی شوند و انشاالله که آنرا فهمیده‌اند.
یک رأی دیگر نیز وجود دارد که به جای اتحاد مطالع، اتحاد تکلیف را در نظر می‌گیرد.
طبق این رأی، همه‌ی مسلمانان باید با هم تکالیف عبادیشان را شروع کرده و با هم نیز آنرا به پایان برسانند. پس طبق این رأی اگر در هر کجا و در هر نقطه‌ای از جهان اسلام، ماه رؤیت شد، مانند آن است که در همه‌ی سرزمین‌های اسلامی و برای همه‌ی مسلمانان، رؤیت ماه صورت گرفته باشد.
ما فقط همین دو رأی را داریم.
استنباط درست و صحیح این است که هر کدام از این دو رأی برای شرایط و موقعیت و جای مناسب آن رأی کاربرد و فایده دارد.
مثلاً آن رأیی که از اختلاف افق و مطلع بحث نموده و به اختلاف مطالع معتقد است، برای رمضان خوب است. زیرا در رمضان، برای هر کسی در منطقه‌ی خودش، تکلیف بر اساس رؤیت حلال ماه شروع می‌شود.
اما این قاعده‌ی اختلاف مطالع برای عید قربان مناسب نیست. چرا؟ زیرا عید قربان فقط عید و جشن و انجام مراسم حج است. و با رمضان فرق دارد. در ماه رمضان، ما چه در شهر خودمان باشیم و یا در هر نقطه‌ای دیگر از دنیا باشیم، روزه‌ی ماه رمضان بر ما واجب و تکلیف است. اما عید قربان ما، در واقع عید حجاج بیت الله می‌باشد.
حجاج از سراسر جهان اسلام، در آن روز در مکه هستند و مشغول انجام دادن مراسم و مناسکی می‌باشند در روز عید قربان، حجاج از لباس احرام بیرون می‌آیند، حلق و تقصیر را انجام می‌دهند یا به اصطلاح ساده خودمان در زبان کردی، اصلاح می‌کنند و موی سر و ریش را می‌تراشند. روز عید قربان، روز عید حجاج است و طبق دستور قرآن، عید قربان فقط جز انجام آن مراسم و مناسک، چیز دیگری نیست.
ما که در عید قربان، عید می‌گیریم، نظر و قصدمان این است که در این روز با حجاج بیت الله الحرام، همکاری و همراهی کنیم. لذا آنها چه روزی و چه زمانی عید را شروع کرده و تکبیر می‌گویند، ما نیز همان روز و همزمان با آنان، عید را شروع کرده و تکبیر می‌گوییم.

من از سالها پیش عقیده و رأی خودم را در این خصوص اعلام کرده‌ام، و آن این است: که برای رمضان تابع رأی حضرت شافعی و بسیاری دیگر از دانشمندان باشیم که فرموده‌اند: تکلیف بر اساس مطالع و افق معلوم می‌شود. اما برای عید قربان تابع رأی حضرت ابوحنیفه و بسیاری از دانشمندان دیگر باشیم که فرموده‌اند: اتحاد تکلیف مطرح و اصل است.
و البته در عید قربان این سوال نیز مطرح است که اتحاد تکلیف بر اساس چه نقطه‌ای از زمین مطرح است؟  
جواب روشن است: اتحاد تکلیف در عید قربان، بر اساس جایی مطرح است که محل انجام مراسم حج است. اصل حج، عرفه است و باز اصل جا و محل عید قربان است.
مگر به روز قبل از عید قربان، عرفه گفته نمی‌شود؟ – هر چند در منطقه‌ی ما، به اشتباه، گاهی به روز قبل از عید رمضان هم عرفه می‌گویند، اما این اشتباه است، تنها روز قبل از عید قربان عرفه نام دارد-.
چرا به این روز، عرفه می‌گویند؟ برای این به روز قبل از عید قربان عرفه می‌گویند، که حجاج بیت الله الحرام، در آن روز در صحرای عرفات وقوف نموده و مشغول عبادت هستند.
برادران و خواهران مسلمان! روزه گرفتن عرفه، روزه سنت است، حال این روزه، در روزی صحیح است که برادران و خواهران حاجی ما در صحرای عرفات باشند. اگر حجاج در عرفه نباشند، دیگر عرفه‌ای وجود ندارد.
مثلاً امروز طبق آنچه که در تقویم آمده است، روز عرفه است، یعنی یک روز قبل از عید قربان است، اما همه می‌دانیم که عرفه تمام شد، نامگذاری روز عرفه به این نام، به اعتبار حضور حجاج در صحرای عرفات است، در حالی که امروز هیچ یک از حجاج در عرفات نیستند، آنها دیروز در صحرای عرفات بودند و لذا دیروز روز عرفه بود.
این قاعده و قانونی است که من از سالها پیش آنرا بیان کرده‌ام و حرف و سخن تازه‌ای نیست. ما در گذشته طبق همین تکلیف دینی عمل کرده‌ایم. امسال شرایط به گونه‌ای رقم خورد که عید رمضان ما با تقویم رسمی ایران همزمان گردید. علتش هم همین بود که خودم تلفنی در خصوص رؤیت هلال ماه شوال با قاضی القضاه کویت صحبت کردم. او به من گفت که شروع ماه رمضان در کویت بر اساس رؤیت هلال ماه رمضان در خود کویت نبوده است، بلکه کویت از کشورهای عربی تبعیت کرده است. و لذا ما در شروع رمضان از کویت تبعیت نکردیم و طبق رأی حضرت شافعی عمل کردیم و ماه مبارک رمضان را یک روز بعد از کویت شروع کردیم. پس عید رمضان هم برای ما یک روز بعد از کویت است، زیرا کویت با افق و مطلع خود رمضان را شروع نکرده بلکه از رأی حضرت ابوحنیفه تبعیت کرده است، و چون ما طبق رأی حضرت شافعی عمل کردیم، یک روز دیرتر از کویت مراسم عید رمضان را برگزار کردیم که در نتیجه با تقویم رسمی ایران، برابر شد.
بعضی از مسلمانان گفته بودند که به دلیل اینکه قبلاً حکومت فاسد شاهنشاهی بر ایران حاکم بود، عید رمضان یا قربان، همزمان با تقویم رسمی برگزار نمی‌شد، اما حالا که حکومت تغییر کرده و یک حکومت اسلامی جای آنرا گرفته است، عید رمضان امسال همزمان با عید رسمی و طبق تقویم برگزار شده است.
این دسته از مسلمانان از روی خوش ذوقی چنین استنباط کرده‌اند که فلانی [کاک احمد] به این دلیل در عید رمضان همزمان با حکومت و طبق تقویم، عید رمضان را برگزار کرد که حکومت، اسلامی شده امّا قبلاً به دلیل اسلامی نبودن حکومت، با برگزاری عید همزمان با حکومت، مخالفت می‌کرد. این استنباط واقعیت ندارد. واقعیّت آن است که حقایق دینی تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار نمی‌گیرد، حکومت اسلامی باشد یا غیر اسلامی، و من در شوروی زندگی کنم یا در آمریکا، یا اینکه در ایران زندگی کنم، یا حتی در زمان خود حضرت محمد(ص) زندگی کنم و یا این که در مکه باشم یا در مدینه، تکلیف دینی تحت تأثیر هیچ کدام از این عوامل و مسائل قرار نگرفته و کاری به این ملاحظات سیاسی ندارد.
واقعیت این است که امسال طبق این قاعده‌ی دینی، و با عنایت به تحقیقی که خودم انجام دادم و شخصاً تلفنی با کویت حرف زدم، شروع رمضان و عید رمضان با تقویم رسمی حکومت هم زمان شد، اما در عید قربان مسئله فرق دارد و باز طبق همان قاعده‌ای که بیان کردم، عید قربان باید موافق و همزمان با حج حجاج باشد و طبق استنباط درست اسلامی، این به دلیل نوع حکومت و شرایط آن نیست تا بگوییم چون حکومت ضعف‌هایی را از خود نشان داده و یا برخی تکالیف اسلامی را انجام نداده، پس ما مسیر خودمان را از آن جدا می‌کنیم و مثلاً در عید قربان همراه آن نشدیم. این ملاحظات هیچ تأثیری بر تصمیم و برنامه‌های ما ندارد.
ولی عزیزانم، مسئله‌ی عید تنها این نیست که تلاش کنیم از جهت خورد و خوراک و تهیه‌ی امکانات مادی برای اهل خانه و مهمان چیزی از قبیل گوشت و برنج و… فراهم شود و موجبات خوشحالی اهل خانه و مهمان فراهم شود، این کار خوبی است، اما جنبه‌ی معنوی عید هم مهم است؛ عید قربان بزرگترین عید اسلامی است، عید قربان از عید رمضان هم بزرگتر است.
هر چند عید رمضان، عید موفقیت و تسلط فرد فرد مسلمانان بر نفس خود است، که در واقع عبادتی بسیار بزرگ است، و مسلمان پس از یک ماه تمرین، توانسته است نفس خود را کنترل کند، اما عید قربان بزرگتر و مهمتر است.
علتش هم آن است که نمایندگان مسلمانان از سراسر جهان، در مرکز نزول وحی جمع می‌شوند و مسائل و مشکلات خود را بازگو نموده و به وظایف و مسائل خودشان آشنا می‌شوند. البته به شرطی که مردم به راستی دارای درک اسلامی باشند و آن عبادات و مراسم و شعائری که از سوی حجاج انجام می‌شود، بر همه‌ی عالم اسلامی تأثیرگذار باشد. حال تأثیرگذاری بر همه‌ی عالم اسلامی مهمتر است از این که یک نفر تلاش کرده تا تنها بر نفس خودش مسلط شود. به همین دلیل عید قربان بزرگتر از عید رمضان است.
عید قربان به علت نوع مراسمی که در حج انجام می‌شود، عید همبستگی و وحدت همه‌ی مسلمانان است…
[این بود رأی و نظر صریح و روشن مرحوم کاک احمد مفتی‌زاده در مورد رؤیت هلال و آغاز ماه مبارک رمضان و عید فطر و عید قربان. اگر کسانی طالب باشند نوار سخنرانی ایشان در این زمینه موجود است].

مکتب قرآن کردستان
۱۳۹۲/۰۵/۱۴

دسته‌ها
اخبار ایران

اعتراض کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان، به اعدام ۱۶ زندانی زندانِ زاهدان

بسم الله الرّحمن الرّحیم
الحمدلله و الصّلاه و السّلام علی سیّدنا محمّد رسول الله
قال الله تبارک و تعالی: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرَى …»
بعد از اعدام شانزده تن از زندانیان زندان زاهدان به گفته‌ی “محمد مرزیه” دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، به تلافی کشته شدن ۱۴ نفر از مرزبانان بی‌گناه کشورمان در مرز پاکستان، انتقادات و ایرادات فراوان نسبت به قضاء و مقررات حقوقی اسلام مطرح شد که: آخر این چه عدل و چه دادگری و داوری است که ۱۴ نفر در درگیری به فاصله‌ی صدها کیلومتر از یک زندان کشته شوند، بعد از چهار، پنج ساعت به عنوان انتقام‌گیری، ۱۶ نفر در آن زندان به چوبه‌ی دار آویخته شوند؟! آن‌هم در نیمه‌های شب و به هنگام استراحت در بستر خواب، بدون داشتن هرگونه نقش و دخالتی در آن درگیری و کشتار (البته مردود و محکوم) که بخشی از این انتقادات و اعتراضات، به شیوه‌ی حضوری یا تلفنی به اینجانب عرضه گردید. لذا بر خود لازم دیدم به عنوان یک مسلمان، برای دفاع از دین یعنی اسلام، و زدودن غبار اتهام و لکه‌های عار و بدنامی از آن، یکجا و از این طریق به همه‌ی این اعتراضات و سؤالات پاسخ داده و اعلام دارم: که حاشا و کلّا این اقدام و رفتار هیچ‌گونه سنخیّتی با مقررات دین اسلام ندارد، بلکه با نصِّ صریحِ اول منبعِ احکام، و اصل الأصول شریعت مطهر اسلام یعنی قرآن مخالف بلکه در تضاد کامل می‌باشد. آنجا که می‌فرماید: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرَى …»-هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد- و به جای کسی دیگر مجازات نمی‌شود. اهمیت این مطلب در آن حد است که خداوند متعال آن را ۵ بار در قرآن بر فرستاده‌اش نازل و گوشزد نموده است: سوره‌های انعام ۱۶۴، اسراء ۱۵، فاطر ۱۸، زمر۷، و النجم ۳۸ .
بنابراین بسیار بی‌انصافی است که با وجود این همه تأکید قرآن بر غیراسلامی بودن چنین اقدامی باز هم آن را به حساب اسلام گذاشت. بر هر مسئول و رهبر مذهبی است که جهت حمایت از قداست اسلام، به بیان این حقیقت بپردازد، تا از یک سو برنامه ی اسلام را از این‌گونه آلودگی‌ها پاک ساخته و از سوی دیگر، خود هم در گناه و عارِ آن شریک شمرده نشود، چون به نصّ قرآن راضی بودن هرکس به هرگناه و خطایی حتی با فاصله‌ی فراوان زمانی و مکانی از آن، آن کس نیز در عِداد مرتکبان خطا و گناه مورد نظر قرار خواهد گرفت، خداوند حکیم در آیات متعدد، اعمال و اقوال و گناهان بنواسراییلِ زمان حضرت موسی -علیه السلام- را به شیوه‌ی خطاب، به یهودیان عصر نزول قرآن نسبت می‌دهد، مانند: «وَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَهً» البقره ۵۵، «وَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ» البقره ۶۱، «‏وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِیهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ‏» البقره ۷۲، «‏وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَکُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَیْنَاکُمْ بِقُوَّهٍ وَاذْکُرُوا مَا فِیهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ‏» البقره ۶۳ و ۸۴ و ۹۳ و ….
به امید اینکه هیچ‌گاه با نام پاک و مقدس اسلام چنین اقداماتی روی ندهد.

حسن امینی
حاکم شرع مردمی کردستان

دسته‌ها
اخبار ایران

پاسخ رای مردم کردستان به روحانی اعدام نیست

دکتر جلال جلالی زاده خواستار توقف اعدام ها در کردستان شد و نسبت به عواقب این اعدام ها هشدار داد. نماینده مردم سنندج در مجلس ششم و تنها عضو شورای مرکزی اهل سنت در جبهه مشارکت، در مصاحبه با “روز” در واکنش به اعدام های اخیر در کردستان افزود: “اعدام نمی تواند پاسخگو باشد. سی سال است که در کردستان به هر صورت اعدام صورت می گیرد و حوادثی هم مانند زندان و دستگیری تکرار می شود و تاکنون هیچ نتیجه مثبتی نداشته. ما نمی توانیم با خشونت، ایجاد رعب و وحشت و تهدید، فضا را کنترل و دیگران را به خودمان جذب کنیم.”
حبیب الله گلپری پور، رضا اسماعیلی و شیرکو معارفی، سه زندانی سیاسی کرد بودند که طی روزهای گذشته در بی خبری کامل خانواده و وکلای شان اعدام شدند. نگرانی ها درخصوص اعدام قریب الوقوع زانیار و لقمان مرادی و همچنین تکرار چنین روندی در خصوص حبیب لطیفی و دیگر زندانیان سیاسی کرد بالا گرفته. تعدادی از مردم مریوان به این اعدام ها اعتراض کرده اند، تعدادی از معترضان بازداشت شده اند و وضعیت در برخی شهرهای استان کردستان همچون سنندج امنیتی اعلام شده.
در چنین شرایطی علی یونسی، دستیار ویژه اقوام و مذاهب در دولت حسن روحانی در دیدار با جمعی از فعالان کرد و فعالان آذربایجانی، این اعدام ها را منتسب به گروههای تندرو دانسته و گفته است هر اقدامی را که موجب نارضایتی مردم شود رد می‌کند.
اما اصلاح طلبان سکوت اختیار کرده و تاکنون در قبال این اعدام ها و اتفاقاتی که در کردستان و همچنین سیستان و بلوچستان رخ داده موضعی نگرفته اند. در سیستان و بلوچستان پس از حمله اشرار به مرزبانان و کشته شدن بیش از ۱۴ مرزبان که سرباز وظیفه بودند، ۱۶ زندانی اعدام شدند و مسئولان اعلام کردند این اعدام ها درانتقام از حمله اشرار صورت گرفته. دیروز هم دادستان زابل ترور شد. این اتفاقات در دو استان کردستان و سیستان و بلوچستان در شرایطی رخ میدهد که این دو استان بیشترین آرا را به حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری داده اند.
جلال جلالی زاده، نماینده سابق مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اعدام ها به “روز” میگوید:” من معتقدم دولت و حاکمیت باید بهترین تدابیر را برای اداره امور و کسب رضایت مردم به کار گیرند. در چنین شرایطی که ما با مشکلات داخلی و خارجی موجه هستیم نباید سایر قوا و نهادها و دستگاه های دیگر برخلاف اهداف و مقاصد دولت حرکت کنند که به نوعی در خارج یک نوع ناهماهنگی و ناهمگونی و عدم انسجام نشان داده شود”.
او می افزاید: “آقای روحانی با توجه به شعارهایی که در هنگام تبلیغات انتخاباتی داده اند به هیچ وجه راضی نیستند که فضا دچار تشنج و موجبات نارضایتی مردم فراهم شود. نه تنها در مساله اعدام ها بلکه در هر مساله دیگری، هم دولت و هم سایر نهادها باید کاری کنند که جلو ضرر و زیان ها را بگیرند. انسان ها قابل تغییر هستند و حتی می شود افرادی را که به نوعی متهم یا مجرم هم باشند به سمتی برد که برای جامعه مفید باشند. همیشه هم دستورات دینی، دستورات اخلاقی و قوانین حقوق بشری بر ارزش دادن بر جان انسان ها و گذشت تاکید کرده. مخصوصا اینجا که حکومت به نام اسلام است باید تلاش شود که مظاهر رافت و مهر و محبت اسلامی را بیشتر نشان دهد نه اینکه بخواهد با اعدام جوانان به نوعی مظاهر خشونت و بی رحمی را به جامعه القا کند. من معتقدم همانطور که آقای یونسی هم گفته ما نباید فضا را به سمت خشونت و تندروی و افراط بکشانیم. کشور ما نیاز به آشتی، آرامش و امنیت بیشتردارد و ما نباید بهانه به دست گروهها یا افرادی بدهیم که سعی میکنند فضا را به سمت تندروی، تفرقه، دوگانگی، دشمنی و خصومت ببرند. امیدوارم که واقعا مسئولین عالی رتبه نظام و مسئولین قوای سه گانه، مسئولین نظامی و امنیتی در کشور متوجه پیامدهای ناگوار این مسائل باشند و از ادامه اعدام ها جلوگیری کنند. جوان ها سرمایه های این کشور هستند، امید آینده ملت هستند، اگر جوانی بالفرض اشتباهی هم کرده باشد باید مسئولین با دیده اغماض و مسالمت و تسامح و تساهل بنگرند.نباید بگذاریم که خانواده های بیشتری داغدار شوند.مخصوصا دولتی که سر کار آمده نباید از همین آغاز بنای تضعیف و بدبینی را نسبت به این دولت ایجاد کنیم”.
آقای جلالی زاده، خواستار توقف روند اعدام هاست و می گوید: “به نظر من اعدام نمی تواند پاسخگو باشد. سی سال است که در کردستان به هر صورت اعدام صورت می گیرد و حوادثی هم مانند زندان و دستگیری تکرار می شود ولی تاکنون هیچ نتیجه مثبتی نداشته. ما نمی توانیم با خشونت، ایجاد رعب و وحشت و تهدید، فضا را کنترل و دیگران را به خودمان جذب کنیم. هم از نظر سیاسی، علمی، عرف، عادت و تجربه بشری و همچنین از نظر قوانین اسلامی و وموازین اخلاقی، بهترین راه برای جذب قلوب مردم، عدالت و ایجاد امنیت است نه برخوردهایی که امروز شاهد آن هستیم و در دنیای امروز پاسخگو نیست. دنیای قرن بیست و یکم است که هر گونه اتفاقی در هر جایی می افتد همه دنیا از آن خبردار می شود و واکنش نشان میدهد.”
او به تفکیک قوا در همه کشورها اشاره دارد و درعین حال میگوید: “تفکیک قوا در همه کشورها وجود دارد، هرچند که هر قوه ای مسئول کارهای خودش است. مطمئنا دولت آقای روحانی مسئول اعدام ها نیست و قوای دیگر در این زمینه دخیل هستند ولی برای تقویت، رشد و آبادانی کشور، برای پیشرفت کشور و برای رضایت مردم، اگر قوابا هم همکاری نکنند شاهد هیچ پیشرفت و رشدی نخواهیم بود. من امیدوارم که دولت و مسئولین دیگر با احساس مسئولیت در مقابل همه خانواده های ایرانی، تلاش کنند فضا را به سوی ناامنی و تحریک احساسات و عواطف مردم نبرند و بلکه هر چه بیشتر دل مردم را به دست بیاورند”.
آقای جلالی زاده می افزاید: “در سطح کشور مردم کردستان بیشترین آرا را به آقای روحانی دادند. نباید پاسخ آرایی که در کردستان به آقای روحانی داده شده با اعدام جوانان داده شود. آقای روحانی هم به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و دومین شخص مملکت باید تذکر لازم را بدهد. همچنین نمایندگان مجلس در مقابل مردم مسئول هستند. آنها به عنوان نمایندگان مردم در مجلس هستند و باید پی گیر خواسته ها و نگرانی های مردم باشند. نباید در این زمینه سکوت کنند”.
می گویم برخی تحلیل ها مبنی بر این است که رای بالای مردم کردستان به آقای روحانی به معنی نفی خشونت و تندروی بوده و اکنون خشونت را در همین منطقه با اعدام ها شاهد هستیم. آقای جلالی زاده میگوید:” مطمئنا رای مردم به آقای روحانی، رای به تغییر بوده، رای به مقابله با سیاست های گذشته بوده، رای به تامین امنیت و عدالت و برابری بوده، رای به اجرای قانون اساسی بوده. مردم انتظار دارند آقای روحانی بر سر مطالبات و مسائل مردم به طور جد بایستد و استقامت و ایستادگی داشته باشد”.
نماینده سابق سنندج می افزاید: “مردم کردستان حق شان نیست که همیشه به عنوان متهم با آنها رفتار و با آنها بی احترامی شود. مردم کردستان بیشترین آرا را به آقای روحانی داده و به نظام مشروعیت بخشیده اند. نباید جواب آنها به گونه ای داده شود که از کرده خود پشیمان شوند و در انتخابات دیگر با بی تفاوتی برخورد کنند. دست آخر خود نظام است که ضرر میکند. اگر نظام میخواهد در دنیا و در مقابل چالش های مختلف حرفی برای گفتن داشته باشد جز با پشتوانه مردمی و سلاح برنده رای مردم و پشتیبانی مردم نخواهد توانست جایگاهی برای خود کسب بکند.به هر صورت من معتقدم باید جلو اعدام ها را گرفت و باید دل مردم را به دست آورد. گذشت و بخشش نتایج مثبت و مفیدتری را برای ملت و حکومت خواهد داشت.”
اقای جلالی زاده در پایان می گوید: “امیدوارم روزی برسد که هیچ کسی به خاطر عقیده اش محکوم به زندان و اعدام نشود و فضایی حاکم شود که هر کسی در کمال آزادی بتواند عقیده اش را بیان کند و با هیچ مشکلی، اعم از مادی و معنوی، مواجه نشود”.منبع:روز آنلاین

دسته‌ها
اخبار ایران

شیرکو معارفی اعدام شد!

براساس گزارش‌های رسیده از ایران، شیرکو معارفی، زندانی کرد اهل بانه، صبح امروز دوشنبه ۱۳ آبان در زندان مرکزی سقز اعدام شد. وی به اتهام “محاربه” محاکمه شد.
آقای معارفی در ٩ آبان‌ماه سال ١٣٨٧ بازداشت شد و با اینکه پس از اعلام رای دادگاه، وکلای وی درخواست بخشش او را مطرح کرده بودند، اما این درخواست پذیرفته نشد.
خلیل بهرامیان و سعید شیخی، وکلای این زندانی، با اشاره به اینکه هیچ اطلاعی از زمان اعدام نداشته اند، اجرای این حکم را “غیر قانونی” دانسته‌اند.
براساس گزارش‌های رسیده، خانواده آقای معارفی در حال حاضر برای دریافت جنازه او به بیمارستان بانه مراجعه کرده‌اند. براساس همین گزارش‌ها، در مقابل بیمارستان تعداد زیادی نیروی امنیتی مستقر شده‌است.
به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، تعداد سرانه اعدام سالیانه در این کشور کلیک بیش از هر کشور دیگری در جهان است. در سال ۲۰۱۳ (از ۱۲ دی ۱۳۹۱ تا کنون)، بیش از ۴۰۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند که ۵۳ مورد از این اعدام‌ها در ملاء عام صورت گرفته است.
براساس آمار سال ۲۰۱۱ این کمپین، جمهوری اسلامی در آن سال ششصد نفر را اعدام کرد که از نظر کثرت اعدام ها در جهان، در رده دوم پس از جمهوری خلق چین با یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت قرار داشت. هشتاد و یک درصد از این اعدام ها، به جرایم مرتبط با مواد مخدر ارتباط داشته است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر، اخیرا به تغییر نکردن روند اعدام ها پس از آغاز به کار دولت جدید در ایران اعتراض کرده است.منبع: بی‌بی‌سی

دسته‌ها
اخبار ایران

یونسی: کرد و بلوچ‌ و ترکمن‌ نباید از ارتقا محروم باشند

تارنمای «قانون» می نویسد: هر چه درباره عملکرد و دیدگاه‌های علی یونسی بیشتر مطالعه می‌کنیم او را جمع اضداد می‌بینیم. گاهی چنان دموکرات و نواندیش می‌شود که هیچ روشنفکری را پای رسیدن به وی نیست و گاهی هم می‌شنوی چنان اقتدار آمیز در برابر تمامیت خواهی افراطیون و خودسرها ایستاده است که مشابه آن‌را از طرف دیگران نشنیده اید.
شاید همین خصوصیت بارز یونسی این روحانی نواندیش مقتدر را به دشمن درجه یک افراطیون خودسر تبدیل کرده است. جریانی که با توسل به توپخانه رسانه ای و التهاب سیاسی  یونسی را از حضور در دولت روحانی دور کرد این‌روزها خود را به آب و آتش می‌زند تا شاید بتواند کلید تدبیر و امید دولت را ناکار آمد کرده و جریان اعتدال را زمین گیر کند.
اما  یونسی این اقدامات را دست و پازدن و واکنشی از روی احساس خطر می‌داند و می‌گوید:  «بدون انتقاد به خودکامگی می‌رسیم» و در عین حال از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی می‌خواهد که افراطیون را در لباس هر مذهب و جریانی کنترل کنند. او که در گفت و گو با «قانون» زوایای مختلف مسئولیت جدید خود یعنی دستیاری ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی را تشریح می‌کند ، این سمت را«مسئولیتی پیچیده و چند ضلعی وگام نهادن در زمینی سنگلاخ، ناهموار و مین‌گذاری شده » روایت می‌کند.
شما در مرکز تحقیقات، معاونت فقهی و حقوقی را بر عهده داشتید، بعد از انتخابات نیز مسئولیت کمیسیون سیاسی به عهده شما گذاشته شد، به نظر می‌رسید به خاطر سابقه همکاری و آشنایی شما با آقای روحانی شما در کابینه‌ایشان حضور داشته باشید اما کار‌شکنی‌ها مانع از آن شد. سرانجام به عنوان معاون ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی تعیین شدید، علی یونسی با‌شناختی که از او وجود دارد چه کاری قرار است که در‌این‌جایگاه صورت دهد؟
قبل از هر چیزی باید بگویم که روزنامه قانون رویکردی مناسب در انتخابات داشته است و می‌خواهم‌اینجا از‌این رسانه تشکر کنم. اما سوال شما در واقع چندین سوال را در بر می‌گیرد. حضور و همکاری من در جریان انتخابات، به هدف حضور در کابینه نبود. هدفی که ما به دنبال آن بودیم تغییر وضعیت گذشته بود. وضعیت فاجعه آمیز گذشته که همه کیان ملی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی‌ایران را در معرض خطر قرار داده بود. وضعیتی که اگر انتخابات آن را تغییر نمی‌داد هیچ فرصت دیگری قادر به تغییر آن نبود. یأسی روز افزون بر کشور مسلط شده بود، بسیاری از احزاب سیاسی مایوس و برای شرکت تردید داشتند اما سرانجام انتخابات با شور و هیجان عمومی و حضور همگانی و با مشارکت حداکثری مرزنشینان و اقلیت‌های قومی و دینی و احزاب برگزار شد و نتیجه آن منجر به تغییر وضعیت گذشته گردید.
امیدوارم که مشکلات پیچیده هشت سال گذشته با تدبیر و عقلانیت یکی پس از دیگری رفع شود. امروز شما به عنوان خبرنگار با احساس امنیتی حضور دارید که پیش از انتخابات آن را احساس نمی‌کردید،‌این بخشی از دستاورد فوری و زودرس انتخابات اخیر است بنابراین حضور ما در انتخابات به امید تشکیل کابینه‌ای بود که امید مردم را نسبت به آینده تامین کند نه به امید حضور یافتن در کابینه. امروز هم وظیفه خود می‌دانم که از‌این دولت حمایت و با آن همکاری کنم.

 چه شد که جایگاه دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقلیت‌ها و اقوام برای اولین بار در جمهوری اسلامی تاسیس شد؟
دولت باید مظهر وحدت ملی باشد، امنیت ملی را تامین کند و توسعه ملی را در تمام مناطق گسترش دهد. همانطور که آقای روحانی بعد از انتخابات بار‌ها تاکید کرده است وعده‌های او جنبه تشریفات و تبلیغاتی نداشته بلکه اعتقاد راسخ‌ایشان بوده است. یکی از وعده‌های رئیس جمهور رفع محرومیت‌ها وتحقق مطالبات قانونی اقوام واقلیت‌ها در کشور بوده است. در بسیاری از مناطق کشور گرایش‌های قومی و مذهبی و نیزمحدودیت‌هایی وجود دارد. ‌این محرومیت‌ها اگرچه خواست حکومت، دولت، نظام و جمهوری اسلامی نیست اما به دلایلی همواره وجود داشته‌اند.
 اکنون دولت تدبیر و امید درصدد رفع آن‌ها برآمده و پیگیری‌این مسئولیت به من سپرده شده است. مسئولیت مذکور، مسئولیتی پیچیده و چند ضلعی است. به بیانی دیگر گام نهادن در زمینی سنگلاخ، ناهموار و مین گذاری شده است و من با همه سختی‌های پیش رو با اتکا به لطف خدا و یاری جستن از فرمایشات و رهنمودهای مقام رهبری قدم در این راه گذاشتم چرا که آن را ضرورتی برای کشور می‌دانم.

حدود وظائف و اختیارات دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌ها و اقوام چیست؟
رئیس جمهور من را به طور ویژه مامور به پیگیری تحقق مطالبات اقلیت‌ها و اقوام کرده است. عمده محرومیت‌های اقلیت‌ها و اقوام در گزینش‌ها و انتصابات می‌باشد توقع آن‌ها، توقعی قانونی است. اقلیت‌های مذهبی و دینی انتظار دارند بتوانند مانند هر شهروند‌ایرانی از فرصت‌ها و موقعیت‌ها برای احراز یک موقعیت شغلی استفاده کنند. به بیانی دیگر همانطور که در قانون اساسی آمده است هر کس که شایستگی برای احراز یک موقعیت شغلی دارد نباید از آن محروم گردد همچنین برای ارتقا در تمام درجه‌های شغلی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هیچگونه مانع و محدودیتی به لحاظ قومی و دینی نباید وجود داشته باشد.
آن‌ها می‌خواهند که برای انجام مراسم دینی خود از جانب دولت حمایت شوند و مراسم دینی خود را با امنیت برگزار کنند. البته در بیش از٩٨ درصد از مناطق کشور، محدودیت و مشکلی برای برگزاری مراسم دینی اقلیت‌ها وجود  ندارد اما گاهی در بعضی از نقاط کشور ممکن است سلیقه‌هایی بر خلاف حاکمیت جریان داشته باشد که‌ایجاد محدودیت کند. دولت مصمم است که‌این محدودیت‌ها را از میان بردارد. حق آزادی انجام مراسم دینی و مذهبی برای همه شهروندان‌ایرانی باید به رسمیت شناخته شود.شأن جمهوری اسلامی نیست که افرادی برای انجام فرایض دینی خود مورد مخالفت با گروه‌های تند رو قرار گیرند. آنچه گاهی اتفاق افتاده است مانند تخریب بعضی از اماکن مذهبی، به هیچ وجه مورد تایید جمهوری اسلامی نیست.
وزارت کشور و نیروی انتظامی باید مانع تعرض گروه‌های افراطی و خودسر شوند. کنیسه‌ها، کلیسا‌ها، جم خانه‌ها مراکزی که نوعی آیین دینی ومذهبی در آن‌ها انجام می‌شود مورد احترام نظام جمهوری اسلامی بوده و براساس قانون اساسی کشور باید از امنیت کامل برخوردار باشند. به خصوص اهل سنت‌ایران، که تعداد کثیری از هموطنان کرد، بلوچ و ترکمن ما را شامل می‌شوند. آن‌ها از قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین اقوامند که شدیدا علاقه‌مند به اهل بیت و جمهوری اسلامی هستند.‌این اقوام از نجیب‌ترین افراد‌ایرانی هستند آن‌ها در انقلاب، جنگ و اکنون در تحمل سختی‌های ناشی از تحریم‌ها مشارکت داشته‌اند و   دلیلی برای محرومیت آن‌ها در ارتقا و مدیریت کشور در تمام سطوح و توسعه و مناصب علمی واقتصادی وجود ندارد.
تنها کسانی که برای امنیت و وحدت کشور‌ایجاد اخلال می‌کنند حق مشارکت در مدیریت را ندارند کسانی که مروج اندیشه‌ها و روش‌های افراطی مثل وهابیت، گروه‌های تندرو سلفی و… هستند باید کنترل گردند. ما با هر تندرویی مخالف هستیم ،تندروهای اهل سنت مانند تندروهای شیعه  دو روی یک روی سکه هستند که به امنیت و توسعه کشور لطمه می‌زنند گاهی یکی دلیل وجود دیگری است مداحی که بر خلاف تحریم مقام معظم رهبری به مقدسات اهل‌سنت متعرض می‌شود در واقع دشمن کشور است. او کسی است که با‌ایجاد تحریکات آب به آسیاب دشمن می‌ریزد. وظیفه سازمان اطلاعات است که گروه‌های تندرو شیعه را نیز مانند گروه‌های تندرو اهل سنت کنترل کند.‌این دو گروه هستند که امنیت و توسعه و وحدت ملی را تهدید می‌کنند.

علی یونسی چهره‌ای است که بر قانون‌گرایی تاکید بسیار دارد و زمانی که وزیر اطلاعات بودی از موازی کاری شاکی بودی قطعا هم اکنون نمی‌خواهید شائبه موازی کاری پیش آید می‌خواهیم بدانیم تدبیر شما در‌این راستا چیست؟
من معتقدم که موازی کاری همواره از علل ناکامی اقلیت‌ها و قومیت‌ها بوده است. پرهیز از هر گونه موازی کاری از اصول اصلی ما است. من در‌این مسئولیت متصدی هیچ عملی نخواهم بود تنها پیگیر نظرات، مطالبات و اقدامات اقلیت‌ها و اقوام خواهم بود.
من به هیچ وجه تصمیم به‌ایجاد تشکیلات خاصی ندارم. قصد ما‌ایجاد سازمانی موازی سازمان‌های دیگر نیست. آنچه که رئیس جمهور خواسته است در واقع باید توسط وزارت کشور، ارشاد، آموزش و پرورش و سازمان‌های مختلف اجرا شود. چنانچه سازمان‌های دولتی و وزارت خانه‌های مختلف وظایف خود را تمام و کمال انجام دهند احتیاجی به‌این دستیاری نیست. اگر رئیس جمهوری زمان لازم را در اختیار داشته باشد  باید شخصا به‌این وظیفه عمل کند. یعنی با علما، فرهیختگان، دانشمندان و نمایندگان اقلیت‌ها دیدار کند، مطالبات و طرح‌های آن‌ها را مورد توجه قرار دهد و دستورات لازم را صادر کند.

به دلیل حجم بالای مسئولیت‌ها و وظایف رئیس جمهور من وظیفه پیگیری احقاق حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی را در‌این‌جایگاه به عهده خواهم داشت و از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌خواهم که برای جذب و ادای حقوق و تامین مطالبات اقلیت‌های قومی و مذهبی همکاری لازم را انجام دهند. چنانچه اداره و سازمانی در مقابل مطالبات بحق آن‌ها کارشکنی کند به رئیس جمهور منتقل خواهم کرد تا برخورد لازم صورت گیرد.

شما خودتان هم بر‌این باور هستید که‌این مسئولیت در نتیجه کم کاری ارگان‌ها و سازمان‌های ذیربط به وجود آمده است؟
شاید خیلی از سازمان‌ها انگیزه‌ای برای توجه به‌این حقوق را داشته باشند اما موانعی وجود دارد که رفع آن‌ها کمک و حمایت رئیس جمهور را می‌طلبد. حمایت رئیس جمهور و دستیار ویژه او باعث شده است که امروز بعضی از دستگاه‌ها در‌این راستا خود پیش قدم شوند. در‌اینجا لازم می‌دانم که از وزیر محترم نفت تشکر کنم. وزیری که خود برخاسته از قوم اصیل و نجیب کرد می‌باشد وی بسیار هوشمندانه عمل کرد و یکی از معاونان خود را از اهالی سنت انتخاب کرد. نمی‌خواهم بگویم که مطالبات اقلیت‌ها تنها با انتصاب شخصی در جایگاه ویژه اجتماعی و سیاسی حل خواهد شد، اما باید احساس عمیق محروم بودن اقلیت‌ها از احراز شغل‌های مهم دولتی که با مرور زمان ریشه دار شده است از بین برود.
ما می‌دانیم که چه بسا در امور مربوط به اقلیت‌ها فردی غیر اقلیت قابلیت و عملکرد موثرتری داشته باشد اما‌اینجا احترام به خواست مردم در اولویت قرار دارد. امروز در بعضی مناطق انتظار پاسخ به یک نیاز روحی و تاریخی وجود دارد تا به امید روزی که کلمه اکثریت و اقلیت از میان برداشته   و شایسته سالاری ملاک شود یعنی‌‌ همان چیزی که قانون اساسی پیش بینی کرده است.

برنامه‌های شما برای اقوام و اقلیت‌ها بیشتر در کدامیک از حوزه‌های سیاسی، فرهنگی واقتصادی تاکید دارد؟
تاکید من اول بر حوزه فرهنگی است از نظر اقتصادی تمام دولت‌های پیشین سعی بر‌این داشتند که توسعه اقتصادی را در مناطق محروم در اولویت قرار دهند. کردستان اگرچه هنوز نیاز به گسترش و توسعه دارد اما وضعیت آن نسبت به گذشته بسیار پیشرفت کرده است. محرومیت مناطق قومی به دلیل قومیت آن‌ها نیست. به عنوان مثال لرستان و‌ایلام از کردستان محروم‌ترند به نظر من‌این استان‌ها از استان سیستان‌و‌بلوچستان هم محروم ترند.
محرومیت مردم لرستان و‌ایلام به دلیل لر بودن آن‌ها نیست همانطور که محرومیت موجود در کردستان و سیستان هم به دلیل کرد بودن و بلوچ بودن آن‌ها نیست. در استان تهران هم مناطق محروم بسیاری وجود دارد. دولت برای توسعه اقتصادی باید اولویت خود را برای مناطق محروم و مرزی مرزنشین قرار دهد سیاست دولت فعلی نیز در‌این راستا قرار گرفته است همانطور که دولت‌های پیشین نیز قدم‌های موثر را در‌این مسیر برداشته‌اند. من مشکل اصلی را موانع فرهنگی می‌دانم که درک اقلیت و اکثریت می‌شود. حضور نمایندگان اقلیت در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان باید الگوی سایر موارد باشد.

برنامه شما در‌این رابطه چیست؟
در‌این راستا ما در حال مذاکره با همه صاحب‌نظران قومی، نمایندگان ادوار و شخصیت‌های قومی، دانشمندان، جامعه‌شناسان و جمعیت‌شناسان هستیم همچنین در حال دریافت مطالبات آن‌ها از نهادهای مختلف حکومت هستیم. وزارت کشور، وزارت اطلاعات و شورای امنیت ملی اطلاعات مفید  و خوبی در‌این زمینه دارند. اما کارهای اساسی نیاز به مطالعات دقیق تری دارند.

شما به عنوان کسی که دوره اصلاحات وزیر اطلاعات بودید مجموع رفتارهای اخیر نظیر پرتاب کفش در بازگشت سفر رئیس‌جمهور، بر هم زدن سفر آقای‌هاشمی، جریان‌سازی رسانه‌ای شدید علیه آقای روحانی، تهمت‌های روزنامه کیهان بر علیه آقای  ظریف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این رفتار‌ها ادامه بداخلاقی‌هایی است که سالیان سال است در کشور ما وجود داشته است و در هشت سال دولت آقای احمدی‌نژاد به اوج خود رسید. اقلیت افراطی که خود احساس خطر می‌کند با برقراری دولت آقای روحانی به حاشیه رفته است. اعمالی که آن‌ها امروز انجام می‌دهند دست و پا زدنی بیش نیست. البته انتقاد لازمه رشد و توسعه کشور است بدون انتقاد به خودکامگی می‌رسیم. آنچه باید در نظر گرفت روش منطقی انتقاد است. اعتراض در چارچوب قانون نیز قابل قبول و حتی مفید است. آنچه هرگز پذیرفتنی نیست کارشکنی، بداخلاقی، بدگویی، سنگ اندازی، توهین و اهانت است که جلوه‌های ناخوشایند سیاسی دارد.‌این رفتار که برای بسیاری دکان کسب و کار گشته است متاسفانه امروز در کشور ما ریشه دوانیده است.منبع:جرس

دسته‌ها
اخبار ایران

آیا حبس و اعدام پیروان اهل‌سنت در دوره روحانی پایان می‌یابد؟

۱۶ تن از زندانیان اهل سنت پس از اتمام دوره محکومیت خود از زندان رجائی شهر کرج آزاد شدند. اما بیم اعدام ۲۵ تن از شهروندان پیروان اهل سنت کشور هم‌چنان باقی‌است. آیا با روی کار آمدن روحانی وضعیت آنها تغییر می‌کند؟
 حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان در توصیف وضعیت قومیت‌ها و اهل سنت کشور می‌گوید، فعلا آب از آب تکان نخورده است. به نظر او زمان برای تغییر و تحول فعلا کوتاهست و هم‌زمانی تشدید فشار به اهل سنت با روی کارآمدن روحانی ارتباطی ندارد.
عبدالله سهرابی، نماینده کرد مجلس در دوره ششم هم می‌گوید، تابحال هیچیک از مواد ۱۰ ماده‌ای بیانیه روحانی در رابطه با مطالبات قومیت‌ها و اهل سنت اجرا نشده و حتی بند نخست آن که مربوط به مشارکت در کابینه بوده نقض شده است.
روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با صدور بیانیه‌ای روی “تدریس زبان مادری ایرانیان (کردی، آذری، عربی و…) بطور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها دراجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی” تاکید کرده بود. روحانی همچنین وعده داد قومیت‌ها در مدیریت‌های کلان کشور تا عضویت کابینه را خواهند داشت.
“۲۵نفر از ما زیر حکم اعدام قرار داریم”
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۷ شهریور ۱۳۹۲ از آزادی ۱۶ زندانی اهل سنت با اتمام محکومیت و حکم اعدام پنج نفر دیگر خبر داد.
یکی از زندانیان به گزارشگر هرانا گفته است: «امروز برای ۵ نفر دیگر از زندانیان اهل سنت محکومیت اعدام صادر شد و با این حساب اکنون ۲۵ نفر از ما زیر حکم اعدام قرار داریم. همچنین امروز برای دو برادر اهل سنت که از هم‌بندیان ما هستند مجموعا ۲۰ سال زندان صادر شد.»

خلع لباس و ۶ سال حبس برای یک روحانی سنی
محافل خبری اهل سنت همچنین از خلع لباس و محکومیت ۶ سال عبدالسلام گلنواز امام جمعه وجماعت “مسجد حضرت عمر سردشت” خبر دادند. وی روز دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۲ به دادگاه ویژه روحانیت تبریز احضار و مورد بازجویی و محاکمه قرار گرفته است.
اتهامات گلنواز از سوی دادگاه “عضویت در حرکت غیرقانونی مکتب قرآن، تبلیغ علیه نظام ، سخنرانی به نفع حزب دمکرات و ایجاد تفرقه مذهبی” عنوان می‌شود. او به خلع لباس روحانیت و۶ سال زندان محکوم شده است.

ادامه فشار بر اهل سنت پس از روی کارآمدن روحانی
به نظر حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان و رئیس “مکتب قرآن کردستان”، پس از روی کارآمدن حسن روحانی تغییری در وضعیت اهل سنت بوجود نیامده است. وی در گفت‌وگو با دویچه وله خاطرنشان می‌کند حرکت مکتب قرآن یک حرکت دینی است که پیش از انقلاب در سال ۱۳۵۶ توسط علامه مفتی‌زاده تاسیس شد.
امینی می‌افزاید: « فعالیت مکتب قرآن آزاد نیست و به دوشاخه “مکتب قرآن” و “مکتب قرآن کردستان” تقسیم شده است. هر دو گروه تحت فشار هستند و این دوستمان گلنواز متعلق به “مکتب قرآن” است، نه “مکتب قرآن کردستان”. اما فرقی نمی‌کند و من خود را مسئول می‌دانم که از همه کردها و مسلمانان دفاع بکنم و حتی کرد غیر مسلمان هم مورد ستم قراربگیرد، دفاع می‌کنم.»
در سال‌های گذشته بسیاری از اعضای مکتب قرآن دستگیر شدند. اخیرا هوشنگ احمدی از اعضای شورای رهبری مکتب قرآن کردستان مقیم کرمانشاه وعبدالله عباسی یکی از مدیران دفتر حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان هم برای بازجویی احضار شده‌اند. حسن امینی نیز در دهه‌ ۶۰ زندانی بوده و تابحال چندین بار از سوی دادگاه ویژه روحانیت احضار شده است.

آیا نگاه امنیتی حاکمیت به مسائل تغییر خواهد کرد؟
آگاهان به مسائل قومیت‌ها و اهل سنت کشور امیدوارند با روی کارآمدن روحانی نگاه امنیتی حاکمیت به مسئله اقلیت‌های قومی و دینی تغییرکند.
حسن روحانی در بیانیه خود از “تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی و تبدیل ساختار و روش‌های سیاسی- امنیتی به نظام مدیریت علمی و کارآمد” وعده داده بود.
امینی می‌گوید،انتظار نمی‌رود در مدت کوتاهی سیستم دست از سیاست پیشین خود بکشد. وی ادامه می‌دهد: «وضعیت تغییری نکرده و نشانی از بدتر و یا بهترشدن را نمی‌توان مشاهده کرد و به قول معروف آب از آب تکان نخورده است و من فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها آقای روحانی بتواند کاری بکند.»

بیانیه روحانی در رابطه با مطالبات قومیت‌ها اجرا نشد
عبدالله سهرابی، نماینده کرد در دور ششم مجلس هم در مصاحبه با دویچه‌وله انتقاد می‌کند که هیچیک ازبیانیه ۱۰ ماده‌ای آقای روحانی در رابطه با مطالبات قومیت‌ها و اهل سنت، اجرا نشده‌اند.
سهرابی می‌گوید: «هنوز هیچکدام از بندهای بیانیه اجرا نشده‌اند. بند اول یعنی مشارکت در کابینه به عنوان وزیر و یا معاونت رئیس جمهور نقض شده است. البته هنوز فرصت هست و ۹ بند دیگر زمان زیادی می‌خواهد و باید در آینده شاهد و ناظر باشیم و ببینیم که چه بندهایی اجرا می‌شود و یا نمی‌شود.»
سهرابی نماینده سابق مجلس یادآور می‌شود: «کل این بیانیه را آقای روحانی در سالن آزادی سنندج مورد تاکید قرارداده بود و فعلا برای اجرای آن امید هست. آقای روحانی هنوز هم می‌توانند وزیری انتخاب کنند، از معاونانشان، روسای سازمان‌هایی که می‌توانند عضو کابینه باشند و این حق را به اقلیت‌ها که حدود ۸۰ درصد به ایشان رای دادند را ادا کنند.»

دلایل نقض بیانیه ۱۰ ماده‌ای روحانی
عبدالله سهرابی ، نماینده سابق مجلس درباره دلایل اجرا نشدن بیانیه ۱۰ ماده‌ای روحانی می‌گوید: «دلیل اول اینکه خود دولت یک فاکتور استز عوامل خارج از دولت، مراکز قدرت، گروه‌های فشار، اصول‌گرایان تندرو و برخی نهادها آقای روحانی را تحت فشار قرار می‌دهند و محدویت ایجاد می‌کنند. دوم اینکه به صورت تاریخی تاکنون چنین امکانی در نظام ایدئولوژیکی و پیش از انقلاب برای اقوام فراهم نشده است.»
سهرابی تاکید می‌کند خود دولت بر اساس لابیگری‌ها و سمت‌خواهی‌ها این پست‌ها را توزیع کرده است و چون اقوام فاقد لابی‌گری هستند و نفوذی ندارند سهمی از آن نبرده‌اند.
سهرابی اضافه می‌کند: «جای خوشبختی است که تا حالا مفاد این بیانیه ۱۰ ماده‌ای، مواضع آقای روحانی و مشاوران و معاونان او تغییری نکرده و آنها هیچوقت حرف خود را تکذیب نکردند و بخاطر همین موضوع ما امیدواریم و به آینده خوشبین هستیم.»
نشست برای پیگیری وعده‌های روحانی برای اقلیت‌ها
آگاهان به امور اقلیت‌های قومی و دینی کشور بر این باورند که قومیت‌ها امید خود را برای حضور در صحنه سیاست کشور از دست نداده‌اند و به ویژه بیانیه ۱۰ ماده‌ای رییس جمهور را راهکاری برای پیگیری مطالبات خود قلمداد می‌کنند.
سهرابی، نماینده کرد در مجلس ششم در این راستا به دویچه‌وله گفت در روز سه شنبه آینده قراراست نمایندگان قومیت‌ها و اهل سنت برای پیگیری مطالبات خود و اجرای بیانیه ۱۰ ماده‌ای آقای روحانی نشست داشته باشند. به گفته او در این نشست شخصیت‌های سیاسی، مدنی و فعال جامعه، نمایندگان ادوار و شخصیت‌های حقیقی ساکن تهران و بخشی از نمایندگان فعلی مناطق کردنشین، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی شرکت خواهند کرد.منبع:دویچه‌وله

دسته‌ها
اخبار ایران

حبیب‌الله گُلپری‌پور، زندانی سیاسی کُرد اعدام شد

بنابه گزارش اسلام کرد به نقل از آژانس خبررسانی کُردپا، دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران حکم اعدام حبیب‌الله گُلپری‌پور فرزند ناصر را اجرا کرد. این زندانی سیاسی صبح روز گذشته از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

دسته‌ها
اخبار ایران

دکتر جلالی‌زاده: آقای مکارم سوراخ دعا را گم کرده‌ای!!!

در پی اظهار نظر آیت الله مکارم شیرازی مبنی برافزایش جمعیت اهل سنت در ایران وتغییر بافت جمعیتی کشور،این خبر به صورت وسیعی در سایت های حکومتی منتشر گردید ونگرانی مراجع تقلید تشیع را از افزایش پیروان مذهب اهل سنت وجماعت را منعکس نمودند
در این راستا دکتر جلال جلالی زاده نماینده دوره ششم مجلس و از فعالان حقوقی اهل سنت در صفحه فیسبوک خود، واکنش نشان داند و از سخنان آیت الله مکارم شیرازی اظهار تاسف نمودند وجوابیه ای کوتاه به سخنان این مرجع تقلید تشیع دادند که متن کامل این جوابیه از این قرار است:
آقای مکارم سوراخ دعا را گم کرده ای!!!
می خواستم مطلبی در باره عدالت خواهی علمای شیعه وسنی بنویسم ولی به سبب سخنان آیه ا…مکارم به آینده موکول می کنم.در سایت تابناک مطلبی تحت عنوان :هشدار آیه الله مکارم درباره تحرکات وهابیت دیدم که جلب توجه کرد چون این چندمین بار است که ایشان در این باره اظهار نظر می کنند.که به برخی از مطالب مهم وتناقض در سخنانش می پردازم.
۱- تغییر بافت جمعیتی وافزایش اهل سنت
۲-فشار بر اقلیت های از شیعیان برای مهاجرت
۳-ارتباط وهابی ها وصهیونیسم
سوالی که دراینجا مطرح می شود اگر به فرض یکی از آن ها راست نباشد آیا جناب آیه الله از عدالت ساقط نمی شوند؟
ایشان در ابتدا نسبت به افزایش اهل سنت هشدار می دهند بعد خطر وهابیت را گوشزد می کنند، موضوعی که چندین سال است به عنوان چماقی برای تضییع حقوق اهل سنت استفاده می شوددرحالی که هیچ ربطی به هم ندارند.
جناب آیه الله یعنی در کشور ما اهل سنت چنان از قدرت سیاسی واقتصادی برخوردارند که خانه وزمین شیعیان را می خرند .باورکنید اگر چنین باشد یعنی زمان مهدی موعود فرارسیده است .حضرت آیه الله علمای اهل سنت نه از امتیاز وارد کردن کالاها وایجاد کارخانه ها برخوردارند ونه از نمایندگی برخوردارند که از رانتی استفاده کنند وبه تبلیغ مذهب بپردازند!!!!۱
نکته دومی که جنابعالی به آن اشاره کرده اید برعکس است دربسیاری از مناطق که قبلا اهل سنت بوده اند اکنون در حال تغییر ترکیب جمعیتی هستیم بااین وصف اهل سنت بی کار نیستند که به فکر ازدیاد مریدان باشند واصلا به مخیله آنان خطور نمی کند نگاهی به انتخابات مجلس سنندج که دو بار به نماینده شیعه ری داده وانتخابات ریاست جمهوری که به دوروحانی روشنفکر شیعه رأی دادند دلیلی بر فکر والای اهل سنت وگذر از لجن زار تعصب جاهلی وضددینی است.
کاش جناب آیه الله به جای این حرف ها یک بار از عدالت اسلامی سخن می گفتند ومی دانستند که برای رهبران مذهبی اظهار نظر در نزد خداوند در روزی که همه چیر به نطق در می آید کاری بسیار خطرناک است وحداقل یک بررسی درباره زمین مسجد اهل سنت شیراز می نمودند.
من در باره ارتباط وهابی ها با صهیونیست ها خبر ندارم حتما کسانی که در این مورد خبره اند بهتر می دانند.
جناب آیه الله باور کنید خیلی از جوان های شیعه وسنی مسیحی یا زرتشتی می شوند وآن هم یک علت داردوآن بحث های بی فایده مذهبی وکهنه ومنسوخ چون گفته اند :فکر نان کن خربزه آب است.منبع: کمیته حقوق بشر شبکه کلمه

دسته‌ها
اخبار ایران

گزارشی مختصر از برگزاری مراسم عید قربان، روز سه‌شنبه در کردستان

دیروز سه‌شنبه ۲۳ مهرماه در اکثریت قریب به اتفاق شهرها و روستاهای استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی همچون شهرهای سنندج، سقز، بانه، مریوان، کامیاران، پاوه، جوانرود و سردشت و روستاهایشان مراسم عید قربان برگزار گردید، مکتب قرآن کردستان نیز در مسجد زه‌ینه‌لی سنندج مرکز استان کردستان این مراسم را به امامت کاک حسن امینی مفتی و حاکم شرع مردمی کردستان برگزار نمود، کاک حسن امینی در خطبه‌ی اول که به زبان کردی ایراد کرد بعد از بیان این که در دین اسلام جز عید فطر و عید قربان عیدی دیگر نداریم – زیرا نه در قرآن و نه در سنّت رسول الله – صلی الله علیه و سلم- و نه سیره‌ی خلفای راشدین به عیدی دیگر اشاره نشده است – به حکمت و فضایل این دو عید پرداختند و گفتند: اولی به شکرانه‌ی موفقیّت در بجای آوردن فرمان الله تعالی مبنی بر روزه‌ی ماه مبارک رمضان و به میمنت قبولی در این امتحان، و دومی نیز به شکرانه‌ی قیام به لبّیک گفتن و پاسخ دادن به دعوت خداوند جهت طواف خانه‌اش توسط عدّه‌ای از برادران و خواهران مسلمان از سراسر جهان برگزار می‌شود، که ما و سایر مسلمانان نیز این پیروزی آنها را جشن می‌گیریم.

در پایان این خطبه، خطاب به مسئولین حکومت در مناطق اهل سنّت کردنشین اعتراض کرد که: چرا در این روز ادارات را تعطیل نکرده‌اند تا همه‌ی اعضای خانواده‌ها برای سپری کردن عید، با هم و در کنار یکدیگر قرار گیرند. چرا باید پدران کارمند و کارگران در کارخانه‌ها و برخی از مادران در روز عید در کنار فرزندان و دیگر اعضای خانواده نباشند؟! همین طور فرزندان محصل و دانشجو، که این بی‌توجّهی، شادی عید منطقه را به غم و تأسّف و نگرانی تبدیل نموده است. و ابراز امیدواری نمود که دیگر این قضیه در سال‌های آینده تکرار نشود.

دسته‌ها
اخبار ایران

کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان به ستاد خبری اداره کل اطلاعات کردستان احضار شد

بسم الله الرحمن الرحیم
استاد کاک حسن امینی مفتی و حاکم شرع مردمی کردستان و مدیر مدرسه علوم دینی امام بخاری سنندج، در روز دوشنبه مورخ ۹۲/۷/۲۲ به ستاد خبری اداره‌ی کل اطلاعات کردستان احضار شده و به مدت سه ساعت با وی صحبت کرده‌اند. اینک اهمّ و خلاصه‌ی موارد مطرح شده جهت اطلاع عموم بیان می‌شود.
در خصوص نامه‌ی نوشته شده از سوی استاد کاک حسن امینی برای رؤسای قوای سه گانه، مبنی بر جلوگیری از اعدام جوانان اهل سنت، به ایشان اعتراض کرده و نوشتن این نامه را خلاف مصالح نظام دانسته‌اند. کاک حسن امینی در پاسخ ضمن دفاع از مواضع به حق و دینی مطروحه در نامه، مجدداً بر درخواست خود تأکید نموده است.
همچنین در ادامه‌ی مسائل مطرح شده‌ی گذشته در خصوص مدرسه‌ی امام بخاری و نشریه «راه ما» و سایت «اسلام کرد» و مصاحبه با شبکه‌های کلمه و نور و دویچه‌وله و سایر فعالیت‌های مکتب قرآن کردستان همان اعمال فشارهای معمول در گذشته تکرار شده که کاک حسن در پاسخ اعلام کرده‌اند که همه‌ی فعالیت‌های مکتب قرآن کردستان در چارچوب باورهای اهل سنت و جماعت بوده و اصل ۱۲ قانون اساسی را نیز به صورت کامل مدنظر قرار داده‌ایم.