دسته‌ها
ماموستا ملا محمد ربيعي (رح)

ماموستا ملا محمد ربیعی (رح)

یکی از چهره‌های ماندگاری که علی‌رغم قلت امکانات و عدم همراهی زمانه ، مدارج علمی را یکی پس از دیگری فتح کرد و چون ستاره‌ای نورانی درخشید و با قدم و قلم در طی مسیر دشوار و پر رنج دعوت الی الله به عنوان دعوتگری راستین وارد عرصه شد تا او نیز در خیل این کاروان جاودانه قرار گیرد استاد شهید ملامحمد ربیعی بود.