آرشیو » بایگانی‌های اجتماعی | پایگاه اطلاع رسانی مکتب قرآن کردستان

چگونه می توان وجدان کار را در افراد برانگیخت؟
1 سال قبل
شهید کاک فاروق فرساد:

چگونه می توان وجدان کار را در افراد برانگیخت؟

از آنجا که موضوع بحث مربوط به « انسان » است ، و آنهم موضوعی از « درونیاتش » وی ؛ ونیز از آنجا که در بینش اسلامی ، انسان موجودی است دو بعدی ، مرکب از جسم و روح ؛ هر بحثی بدون توجه کامل به «انسان» و« دو بعدی بودن وی » ، و جهاتی دیگر که مورد نیاز باشد ؛ بحثی سطحی ، و بدور از عمق ، و بی صیغه علمی خواهد بود .این بحث در سه فصل ، عرضه میشود :

جنگ جهانی سوم با کرونا
2 سال قبل
کتایون محمودی:

جنگ جهانی سوم با کرونا

دنیای کرونا زده ، از هیبت این جنگاور بی گرز و سندان ؛ چنان به هراس افتاده که غرور پیشرفت و اکتشافات را یک شبه از خاطر برده است . انگار همه مسخ شده اند ؛ چه زادگاه نامبارکش چین که ادعای قدرت برتر اقتصادی را در حال علم کردن بود و چه کشورهای مستعمره ی دیگرش که یکی بعد از دیگری ، در برابرش زانو می زنند .

خرافات و ویروس کرونا
2 سال قبل
صدیقه وسمقی، استاد دانشگاه:

خرافات و ویروس کرونا

پیامبر اسلام و خاندان آن حضرت شفابخش بیماران نبودند و هیچگاه نیز چنین ادعایی نداشتند. این ادعایی بی‌اساس است که در قرآن و تاریخ هیچ مدرک معتبری برای اثبات آن نمی‌توان یافت.

خواهرم بخوان و بیندنیش
2 سال قبل

خواهرم بخوان و بیندنیش

هوشیار باش که اندکی غفلت، انحراف از مسیر مستقیم الهی را ممکن می‌سازد. در هر لحظه به خدای خویش توکل کن و خود را پناهنده‌ی دائمی وی ساز. بدان که پناه بردن از شر موجودات مختار به خدای عزیز و حکیم، تأکید رب العالمین است.

اقیانوس جوان را سد نبندیم
3 سال قبل
کتایون محمودی

اقیانوس جوان را سد نبندیم

حیف نیست ان هنرمند دست ها و ان خلاق فکرها در چنان کوچه ای بی نشان ویلان وسرگردان باشد، جایی که تو دنیایی هستی پراز حیرت و شگفتی که می توانی مسیر تاریخ را به نفع خودت عوض کنی این چنین شیفته ی خیالی دنیایی شوی که می دانی نیست.