دسته‌ها
اخبار ایران

کاک هاشم حسین‌پناهی مجدداً به اداره‌ی کل اطلاعات کردستان احضار شد

 برادر دعوتگر کاک هاشم حسین پناهی به فاصله ۲۰ روز مجدداً به اداره‌ی کل اطلاعات کردستان و برای روز بعد به دادسرای ویژه‌ی روحانیت همدان احضار شد.
در مورخ ۹۲/۰۲/۲۴ کاک هاشم حسین پناهی از اعضای شورای رهبری حرکت اسلامی مکتب قرآن کردستان و از مدرسین مدرسه‌ی علوم دینی امام بخاری سنندج در اداره‌ی کل اطلاعات کردستان برای چندمین بار مورد بازجویی قرار گرفت. محور بازجویی‌ها اعتراض بازجو به انعکاس احضارهای ایشان در رسانه‌های جمعی از جمله شبکه‌ی جهانی کلمه و انتشار مجدد نشریه‌ی راه ما بوده است. در نهایت برگ احضاریه‌ی دادسرای ویژه‌ی روحانیت همدان به ایشان ابلاغ می‌شود. بر اساس مندرجات احضاریه، ایشان باید در ساعت ده صبح روز بعد! یعنی چهارشنبه مورخ ۹۲/۰۲/۲۵ در دادسرای ویژه روحانیت همدان حاضر شود.